Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy oznamuje zmenu stavby pred dokončením pre stavbu: Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala - pre niekoľko stavebných objektov. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.