Celozávodná odstávka spoločnosti Martinská teplárenská, a.s., 2017 - oznam

Na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z.z. Vám oznamujeme, že počas prác na plánovanej oprave a údržbe zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla podľa nasledovného harmonogramu:
Nedeľa 2.7.2017 o 20:00 hod. - ukončenie dodávky tepla do horúcovodov
Utorok 4.7.2017 do 18:00 hod. - nábeh horúcovodov.
Žiadame odberateľov, aby si zabezpečili pri nábehu prítomnosť obsluhy vo VS podľa horeuvedeného rozpisu a riadili sa pokynmi pracovníkov MT, a.s. Martin.
Žiadame odberateľov tepla pre bytový sektor, aby informovali užívateľov bytov o prerušení dodávky TÚV.