Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy povoľuje zmenu stavby pred dokončením pre stavbu: Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala, stavebného objektu: V401-11 Priečne únikové cesty. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.