Oznam o termínoch úplnej uzávierky cesty I. triedy I/18 (Strečno) v júni

Na základe vydaného povolenia Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 30.5.2017, informujeme verejnosť o úplnej uzávierke cesty I/18 v úseku v smere od Žiliny pred parkoviskom pod hradom Strečno a v smere od Vrútok za Dubnou skalou v mieste obojstranného parkoviska. Dôvodom je pokračovanie vykonávanie sanácie skalného brala pod hradom Strečno. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.