Oznámenie o zámeru zaradenia územia Lúčanská Fatra do národného zoznamu území európskeho významu

Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje zámer zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0930 Lúčanská Fatra do národného zoznamu území európskeho významu. Pozrite si jednotlivé dokumenty s prílohami: oznámenie e-mailom, pozvánka na prerokovanie, zoznam parciel podľa registra „C“ v k.ú., zoznam parciel podľa registra „E“ v k.ú., mapa lokality.