Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením pre stavbu "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala". Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente.