Zmluvy v roku 2017/2

 


Zobraziť stránku:   1  2


 

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Cena vrátane DPH Dátum zverejnenia zmluvy Dátum platnosti zmluvy
091/17-2 Michal Daniš Zmluva o prenájme Kina 1.máj vo Vrútkach 200 € 4.7.2017 5.7.2017
093/17-2 Hasičský zbor Vrútky Zmluva o prenájme budovy Kriváň vo Vrútkach 40 € 4.7.2017 5.7.2017
087/17-4 CEVO, s.r.o. Zmluva o dielo 4590 € 4.7.2017 5.7.2017
533/17-2 Milan Matloň Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 2.8.2017 3.8.2017
534/17-2 Milan Lojdl Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 2.8.2017 3.8.2017
535/17-2 Mária Drozdová Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 11.8.2017 12.8.2017
536/17-2 Mária Drozdová Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 11.8.2017 12.8.2017
537/17-2 Mária Drozdová Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 11.8.2017 12.8.2017
538/17-2 Mária Drozdová Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 11.8.2017 12.8.2017
539/17-2 Vladimíra Wisztová Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 16.8.2017 17.8.2017
094/17-4 RIPLAST s.r.o. Zmluva o dielo 48670,92 € 25.8.2017 26.8.2017
090/17-4 ROSTER SK s.r.o. Zmluva o dielo 4732,15 € 25.8.2017 26.8.2017
095/17-4 E-VO, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 1180 € 25.8.2017 26.8.2017
097/17-1 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva 114999,98 € 25.8.2017 26.8.2017
096/17-4 BLOCO, spol. s r.o. Zmluva o dielo 4981,44 € 25.8.2017 26.8.2017
099/17-2 Žaneta Horváthová Zmluva o prenájme budovy Kriváň vo Vrútkach 250 € 25.8.2017 26.8.2017
100/17-9 Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie 1200 € 25.8.2017 26.8.2017
Dodatok č.1 k zmluve č.045/17-4 DOMBYT spol. s r.o. Dodatok k Zmluve o dielo č.045/17-4 v dodatku 25.8.2017 26.8.2017
Dodatok č.2 k zmluve č.064/13-4 Slovak Telekom, a.s. Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní verejných služieb v dodatku 25.8.2017 26.8.2017
Dodatok č.1 k zmluve č.46/17-4 Ľubomír Laňko - LUKO Dodatok č.1 k Zmluve o dielo v dodatku 25.8.2017 26.8.2017
540/17-2 Ladislav Sedlák Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 5.9.2017 6.9.2017
106/17-4 Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku v zmluve 5.9.2017 6.9.2017
104/17-1 PTP s.r.o. Kúpna zmluva na nákup a dodávku tovaru 4480 € 5.9.2017 6.9.2017
541/17-2 Ján Molovčák Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 7.9.2017 8.9.2017
542/17-2 Miroslav Veselý Nájomná zmluva - hrobové miesto 17 € 7.9.2017 8.9.2017
543/17-2 Milan Kupčo Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 8.9.2017 9.9.2017
544/17-2 Mária Kaššová Nájomná zmluva - hrobové miesto 108 € 14.9.2017 15.9.2017
545/17-2 Anna Švedová Nájomná zmluva - hrobové miesto 332 € 14.9.2017 15.9.2017
546/17-2 Katarína Štammová Nájomná zmluva - hrobové miesto 34 € 18.9.2017 19.9.2017
547/17-2 Martin Vestenický Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 26.9.2017 27.9.2017
548/17-2 Ján Bukovinský Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 26.9.2017 27.9.2017
549/17-2 Ján Bukovinský Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 26.9.2017 27.9.2017
105/17-4 GEODETICCA VISION s.r.o. Zmluva o dielo 1200 € 26.9.2017 27.9.2017
Dodatok č.2 k 086/15-4 ENERGA Slovakia s.r.o. Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku v dodatku 26.9.2017 27.9.2017
109/17-4 Organika s.r.o. Doohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom v dohode 26.9.2017 27.9.2017
110/17-4 Ivan Skirčák - AQ PLUS Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku v zmluve 26.9.2017 27.9.2017
061/17-1 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. so sídlom vo Vrútkach Zámenná a kúpna zmluva v zmluve 26.9.2017 27.9.2017
113/17-4 Stredoslovenská energetika, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny v zmluve 29.9.2017 30.9.2017
111/17-4 Soft-Tech, s.r.o. Rámcová dohoda na nákup a dodávku kompatibilných tonerov do tlačiarní 5577,60 € 2.10.2017 3.10.2017
112/17-4 CLEAN TONERY, s.r.o. Rámcová dohoda na nákup a dodávku originálnych tonerov do tlačiarní 6233,32 € 2.10.2017 3.10.2017
114/17-4 Ing. Iveta KOLENČÍKOVÁ Zmluva o dielo 3700 € 2.10.2017 3.10.2017
550/17-2 Zuzana Jobbová Nájomná zmluva - hrobové miesto 17 € 3.10.2017 4.10.2017
551/17-2 Matej Žiak Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 3.10.2017 4.10.2017
108/17-2 Petit Press, a.s. Zmluva o spolupráci 560 € 3.10.2017 4.10.2017
123/17-4 Stredoslovenská energetika, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny v zmluve 6.10.2017 7.10.2017
552/17-2 Jana Ovšáková Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 6.10.2017 7.10.2017
553/17-2 Mária Dudášová Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 6.10.2017 7.10.2017
554/17-2 Marie Darulová Nájomná zmluva - hrobové miesto 34 € 9.10.2017 10.10.2017
555/17-2 Judita Štekláčová Nájomná zmluva - hrobové miesto 27,20 € 9.10.2017 10.10.2017
124/17-4 FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení organizovaných lyžiarskych kurzov v zmluve 13.10.2017 14.10.2017
556/17-2 Maroš Sajdák Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 25.10.2017 26.10.2017
557/17-2 Roman Synak Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 25.10.2017 26.10.2017
558/17-2 Mária Sabatiieliová Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 25.10.2017 26.10.2017
559/17-2 Alena Marušinská Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 27.10.2017 28.10.2017
560/17-2 Denisa Caková Nájomná zmluva - hrobové miesto 17 € 30.10.2017 31.10.2017
561/17-2 Ernest Ďurdík Nájomná zmluva - hrobové miesto 34 € 2.11.2017 3.11.2017
562/17-2 Ján Šerešš Nájomná zmluva - hrobové miesto 6,80 € 6.11.2017 7.11.2017
563/17-2 Ján Šerešš Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 6.11.2017 7.11.2017
564/17-2 Ladislav Mazúr Nájomná zmluva - hrobové miesto 17 € 6.11.2017 7.11.2017
126/17-9 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 40,39 € / rok 14.11.2017 15.11.2017
127/17-9 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 97,75 € / rok 14.11.2017 15.11.2017
128/17-9 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 499,80 € / rok 14.11.2017 15.11.2017
129/17-9 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 73,95 € / rok 14.11.2017 15.11.2017
130/17-9 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 499,80 € / rok 14.11.2017 15.11.2017
131/17-2 Filip Blaško Zmluva o prenájme budovy Kriváň vo Vrútkach 25 € 14.11.2017 15.11.2017
133/17-4 SOZA Hromadná licenčná zmluva v zmluve 14.11.2017 15.11.2017
Dodatok č.1 k 108/17-2 Petit Press, a.s. Dodatok č.1 k Zmluve o spoulpráci 720 € 14.11.2017 15.11.2017
142/17-4 MS-SOFT, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v zmluve 15.11.2017 16.11.2017
565/17-2 Ján Topercer Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 21.11.2017 22.11.2017
566/17-2 Iveta Ondrejková Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 30.11.2017 1.12.2017
567/17-2 Bibiána Kuštárová Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 13.12.2017 14.12.2017
165/17-2 ESTETA Flowers Nájomná zmluva 58,80 € 13.12.2017 14.12.2017
188/17-9 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 328300 € 18.12.2017 19.12.2017
568/17-2 Daniela Rožteková Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 22.12.2017 23.12.2017
132/17-4 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb v zmluve 22.12.2017 23.12.2017
101/16-4 JOHNNY SERVIS s.r.o. Servisná zmluva 390 € 22.12.2017 23.12.2017
135/17-9 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v zmluve 22.12.2017 23.12.2017
134/17-1 Peter Jurčík a Martina Jurčíková Kúpna zmluva 971,50 € 22.12.2017 23.12.2017
122/17-1 Ľudmila Vajdíková, JIMID, s.r.o., Dušan Volna, Martin Štofan, Roman Jaroš a Gabriela Jarošová, Tatiana Hrušková, Miroslav Luscoň a Janka Luscoňová, Ján Sedliak, Miloslav Storoška a Zuzana Storošková, Ján Gelety, Miriam Liščáková Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 7865,80 € 22.12.2017 23.12.2017
137/17-4 Stredoslovenská energetika, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny v zmluve 22.12.2017 23.12.2017
138/17-4 VODAKO, s.r.o. Zmluva o dielo 100193,25 € 22.12.2017 23.12.2017
143/17-4 Yetiland s.r.o. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení organizovaných lyžiarskych kurzov v zmluve 22.12.2017 23.12.2017
144/17-1 Autodaniel - Daniel Skřivánek Kúpna zmluva 5553,90 € 22.12.2017 23.12.2017
146/17-7 Ticketportal SK, s.r.o. Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek v zmluve 22.12.2017 23.12.2017
147/17-4 Milan Hurta Rámcová zmluva o výkone zimnej údržby (výpomoc v prípade mimoriadnych udalostí) v zmluve 22.12.2017 23.12.2017
148/17-9 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Miestna občianska poriadková služba v meste Vrútky) 50402,70 € 22.12.2017 23.12.2017
149/17-4 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní služby Zvýhodnené firemné hovory v zmluve 22.12.2017 23.12.2017
150/17-4 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb v dodatku 22.12.2017 23.12.2017
151/17-4 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb v dodatku 29.12.2017 30.12.2017
152/17-4 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb v dodatku 29.12.2017 30.12.2017
153/17-4 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb v dodatku 29.12.2017 30.12.2017
154/17-4 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb v dodatku 29.12.2017 30.12.2017
158/17-4 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb v dodatku 29.12.2017 30.12.2017
145/17-4 UNI GLASS s.r.o. Zmluva o dielo 2995,07 € 29.12.2017 30.12.2017
155/17-2 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Zmluva o výpožičke podperných bodov v zmluve 29.12.2017 30.12.2017
156/17-7 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Dohoda o spolupráci v dohode 29.12.2017 30.12.2017
157/17-4 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy v zmluve 29.12.2017 30.12.2017
159/17-4 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy v zmluve 29.12.2017 30.12.2017
160/17-7 Okresný súd Martin Dohoda o zabezpečení povinnej práce v dohode 29.12.2017 30.12.2017
161/17-9 Združenie "Región Beskydy" Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt v zmluve 29.12.2017 30.12.2017
162/17-1 Nordfood s.r.o. Kúpno-predajná zmluva v zmluve 29.12.2017 30.12.2017
164/17-4 Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová Zmluva o dielo 4950 € 29.12.2017 30.12.2017
167/17-4 JOHNNY SERVIS s.r.o. Zmluva - servis 390 € 29.12.2017 30.12.2017
168/17-9 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 113,64 € / rok 29.12.2017 30.12.2017
169/17-9 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 25,54 € / rok 29.12.2017 30.12.2017
Dodatok č.3 k 149/16-9 ČSOB Poisťovňa, a.s. Dodatok č.3 k Poistnej zmluve v zmluve 29.12.2017 30.12.2017
166/17-4 KOMENSKY, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v zmluve 29.12.2017 30.12.2017
171/17-4 Lindström, s.r.o. Zmluva/dodatok o servisnom prenájme rohoží 11,04 € 29.12.2017 30.12.2017
107/17-2 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Nájomná zmluva 1 € / rok 29.12.2017 30.12.2017
173/17-9 Generali Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 303,40 € / rok 29.12.2017 30.12.2017
174/17-9 GFP, s.r.o. Zmluva o spolupráci v zmluve 29.12.2017 30.12.2017
175/17-7 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení v dohode 29.12.2017 30.12.2017
176/17-7 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dohode 29.12.2017 30.12.2017
170/17-4 GEODETICCA VISION, s.r.o. Zmluva o dielo 5998,80 € 29.12.2017 30.12.2017
172/17-1 KUBICOMP s.r.o. Kúpna zmluva na nákup a dodávku tovaru 8640 € 29.12.2017 30.12.2017
177/17-3 EUROKONZULT, s.r.o. Mandátna zmluva 1800 € 29.12.2017 30.12.2017
178/17-3 Ing. arch. Eva Zaťková Mandátna zmluva 2976 € 29.12.2017 30.12.2017
179/17-4 Televízia Turiec, s.r.o. Zmluva o dielo v zmluve 29.12.2017 30.12.2017
180/17-4 KV-mont servis, s.r.o. Zmluva o dielo v zmluve 29.12.2017 30.12.2017
181/17-2 ZŠ Hany Zelinovej Vrútky Zmluva o prenájme Kina 1.máj vo Vrútkach 30 € 29.12.2017 30.12.2017
182/17-2 MIRANGE, s.r.o. Zmluva o prenájme budovy Kriváň vo Vrútkach 100 € 29.12.2017 30.12.2017
183/17-2 TRIO SANGUINIS - Filip Blaško Zmluva o prenájme budovy Kriváň vo Vrútkach 25 € 29.12.2017 30.12.2017
184/17-2 CVČ DOMINO Vrútky Zmluva o prenájme Kina 1.máj vo Vrútkach 60 € 29.12.2017 30.12.2017
Dodatok č.2 k zmluve č.49/10-3 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. Dodatok k Mandátnej zmluve č.49/10-3 v dodatku 29.12.2017 30.12.2017
Dodatok č.3 k 19/05-2 Slovenský skauting 55. zbor Lišiak Dodatok č.3. k Zmluve o nájme nebytových priestorov v dodatku 29.12.2017 30.12.2017
163/17-2 ATTACK Vrútky Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemkov v zmluve 29.12.2017 30.12.2017

 


Zobraziť stránku:   1  2