Zmluvy v roku 2016/2

 


Zobraziť stránku:   1  2


 

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Cena vrátane DPH Dátum zverejnenia zmluvy Dátum platnosti zmluvy
546/16-2 Zdenko Vrána Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 1.7.2016 2.7.2016
547/16-2 Ľubomír Kerdík Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 1.7.2016 2.7.2016
548/16-2 Emília Benková Nájomná zmluva - hrobové miesto 20,40 € 1.7.2016 2.7.2016
549/16-2 Ľubica Figurová Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 4.7.2016 5.7.2016
550/16-2 Ľubica Figurová Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 4.7.2016 5.7.2016
551/16-2 Ľubica Figurová Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 4.7.2016 5.7.2016
552/16-2 Anna Ilovská, Jaroslav Bielik Nájomná zmluva - hrobové miesto 332 € 6.7.2016 7.7.2016
553/16-2 Ľuboš Mafka Nájomná zmluva - hrobové miesto 24 € 6.7.2016 7.7.2016
70/16-1 ATYP ROYAL, s.r.o. Kúpna zmluva 3720 € 6.7.2016 7.7.2016
072/16-4 KV - mont servis, s.r.o. Zmluva o dielo v zmluve 8.7.2016 9.7.2016
073/16-9 Miestny odbor Matice slovenskej Vrútky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 200 € 8.7.2016 9.7.2016
074/16-9 Turčianske čriepky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 100 € 8.7.2016 9.7.2016
075/16-9 Jednota dôchodcov Slovenska ZO Vrútky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 50 € 8.7.2016 9.7.2016
076/16-9 Literárny klub Mateja Zaťku pri KKD Vrútky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 150 € 8.7.2016 9.7.2016
077/16-9 TJ Sokol Vrútky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 150 € 8.7.2016 9.7.2016
554/16-2 Ján Huska Nájomná zmluva - hrobové miesto 24 € 11.7.2016 12.7.2016
68/16-4 BRAMAPO s.r.o. Zmluva o dielo 2569,23 € 11.7.2016 12.7.2016
078/16-2 SVB 1. čsl. brigády 21,23,25 Zmluva o prenájme kultúrno-spoločenskej sály Kriváň 50 € 11.7.2016 12.7.2016
Dodatok č.1 k 109/15-1 Róbert Bogdaň a Gabriela Bogdaňová Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve v dodatku 11.7.2016 12.7.2016
Dodatok č.1 k 110/15-1 Jozef Malík Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve v dodatku 11.7.2016 12.7.2016
086/16-9 Útulok Dobrý pastier, o.z. Kláštor pod Znievom Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 1500 € 11.7.2016 12.7.2016
555/16-2 Zdenka Šuhajová Nájomná zmluva - hrobové miesto 24 € 19.7.2016 20.7.2016
556/16-2 Milan Ďurička Nájomná zmluva - hrobové miesto 17 € 19.7.2016 20.7.2016
557/16-2 Mária Ondrejkovičová Nájomná zmluva - hrobové miesto 17 € 19.7.2016 20.7.2016
558/16-2 Lila Fekete Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 25.7.2016 26.7.2016
71/16-1 ZEPRA-SLOVENSKO, s.r.o. Kúpna zmluva 3045 € 26.7.2016 27.7.2016
083/16-2 Pavol Hruška Zmluva o nájme nehnuteľnosti 120 € / rok 26.7.2016 27.7.2016
087/16-9 Slovenský zväz zdravotne postihnutých I., Vrútky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 250 € 26.7.2016 27.7.2016
088/16-9 Slovenský zväz zdravotne postihnutých II., Vrútky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 250 € 26.7.2016 27.7.2016
089/16-9 ČSOB Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva v zmluve 26.7.2016 27.7.2016
090/16-9 ČSOB Leasing, a.s. Leasingová zmluva v zmluve 26.7.2016 27.7.2016
091/16-2 Barbora Horalová Zmluva o prenájme kultúrno-spoločenskej sály Kriváň 250 € 26.7.2016 27.7.2016
092/16-4 Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku v zmluve 26.7.2016 27.7.2016
037/16-1 Zora Mintálová-Zubercová Kúpna zmluva 150 € 26.7.2016 27.7.2016
084/16-2 ARBON, spol. s.r.o. Zmluva o nájme nehnuteľnosti v zmluve 26.7.2016 27.7.2016
55/07-2 - Dodatok č.3 Martina Ďurčová Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov 19,92 € / mesiac 1.8.2016 2.8.2016
559/16-2 Eva Andrisová Nájomná zmluva - hrobové miesto 24 € 1.8.2016 2.8.2016
560/16-2 Karol Zuzík Nájomná zmluva - hrobové miesto 17 € 1.8.2016 2.8.2016
093/16-9 eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 350 € 3.8.2016 4.8.2016
81/16-1 Jozef Drunek, Stanislava Druneková, Želmíra Krajčová Kúpna zmluva 670 € 3.8.2016 4.8.2016
Dodatok č.1 k 115/15-1 Ján Štrba, Božena Štrbová Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve v dodatku 3.8.2016 4.8.2016
64/16-2 František Kurhajec Zmluva o výpožičke 0 € 4.8.2016 5.8.2016
082/16-2 Michal Kuric Zmluva o nájme nehnuteľnosti 900 € / rok 5.8.2016 6.8.2016
095/16-8 DATALAN, a.s. Licenčná zmluva v zmluve 8.8.2016 9.8.2016
096/16-8 DATALAN, a.s. Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr zmluvným partnerom v zmluve 8.8.2016 9.8.2016
85/16-2 Horolezecký klub NEOLIT Martin Nájomná zmluva 420,35 € / rok 15.8.2016 16.8.2016
94/16-7 SIRS - Development, a.s. Zmluva o spolupráci v zmluve 24.8.2016 25.8.2016
098/16-2 Martina Bíziková Zmluva o prenájme kultúrno-spoločenskej sály Kriváň 250 € 30.8.2016 31.8.2016
099/16-2 Roman Murgoš Zmluva o prenájme kultúrno-spoločenskej sály Kriváň 275 € 30.8.2016 31.8.2016
561/16-2 Peter Košťa Nájomná zmluva - hrobové miesto 20,40 € 30.8.2016 31.8.2016
562/16-2 Peter Košťa Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 30.8.2016 31.8.2016
563/16-2 Peter Košťa Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 30.8.2016 31.8.2016
564/16-2 Helena Budzová Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 30.8.2016 31.8.2016
565/16-2 Helena Matulová Nájomná zmluva - hrobové miesto 34 € 30.8.2016 31.8.2016
566/16-2 Peter Hadida Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 30.8.2016 31.8.2016
567/16-2 Martin Orlický Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 30.8.2016 31.8.2016
568/16-2 František Kočalka Nájomná zmluva - hrobové miesto 34 € 30.8.2016 31.8.2016
569/16-2 Oľga Hritzová Nájomná zmluva - hrobové miesto 24 € 24.10.2016 25.10.2016
570/16-2 Valéria Maňková Nájomná zmluva - hrobové miesto 24 € 24.10.2016 25.10.2016
571/16-2 Oľga Suržinová Nájomná zmluva - hrobové miesto 34 € 24.10.2016 25.10.2016
572/16-2 Božena Veselovská Nájomná zmluva - hrobové miesto 68 € 24.10.2016 25.10.2016
110/16-2 Oľga Šimkovičová Zmluva o prenájme kultúrno-spoločenskej sály Kriváň 250 € 24.10.2016 25.10.2016
111/16-2 Michaela Galisová Zmluva o prenájme kultúrno-spoločenskej sály Kriváň 250 € 24.10.2016 25.10.2016
Dodatok č.1 k 009/14-9 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Dodatok č.1 k Zmluve o postúpení investičných práv a záväzkov v dodatku 24.10.2016 25.10.2016
125/16-4 Ivan Skirčák - AQ PLUS Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku v zmluve 24.10.2016 25.10.2016
100/16-1 JOHNNY SERVIS s.r.o. Zmluva - predaj 816 € 24.10.2016 25.10.2016
101/16-4 JOHNNY SERVIS s.r.o. Zmluva - servis 390 € 24.10.2016 25.10.2016
102/16-4 JOHNNY SERVIS s.r.o. Zmluva - servis 39,60 € 24.10.2016 25.10.2016
103/16-9 JOHNNY SERVIS s.r.o. Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr zmluvným partnerom v zmluve 24.10.2016 25.10.2016
106/16-1 AGRA, s.r.o. Kúpna zmluva 102500 € 25.10.2016 26.10.2016
Dodatok č.1 k 114/15-1 Michal Malatín Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve v dodatku 25.10.2016 26.10.2016
107/16-9 euroAWK, spol. s r.o. Zmluva o refundácii - úhrade nákladov, spojených so spotrebou elektrickej energie, odoberanej za účelom osvetlenia reklamných zariadení v zmluve 25.10.2016 26.10.2016
121/16-1 Pavol Fuchsberger a Zlata Fuchsbergerová Kúpna zmluva 395,30 € 25.10.2016 26.10.2016
124/16-1 Ján Kluknavský Kúpna zmluva 40,20 € 25.10.2016 26.10.2016
97/16-1 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Rámcová zmluva v zmluve 25.10.2016 26.10.2016
Dodatok k 131/14-4 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb v dodatku 25.10.2016 26.10.2016
129/16-3 EUROKONZULT, s.r.o. Mandátna zmluva 1800 € 31.10.2016 1.11.2016
128/16-4 FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení organizovaných lyžiarskych kurzov v zmluve 31.10.2016 1.11.2016
131/16-7 FATRA SKI, s.r.o. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení organizovaných plaveckých kurzov v zmluve 31.10.2016 1.11.2016
130/16-4 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci v zmluve 31.10.2016 1.11.2016
122/16-2 ISPA, spol. s r.o. Nájomná zmluva 1000 € 31.10.2016 1.11.2016
132/16-9 VÚB Leasing, a.s. Zmluva o lízingu hnuteľných vecí v zmluve 4.11.2016 5.11.2016
133/16-4 Ing. Iveta KOLENČÍKOVÁ Zmluva o dielo 15830 € 8.11.2016 9.11.2016
Doplnok č.1 k 019/16-4 Brantner Fatra s r.o. DOPLNOK č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva v ZBERNOM DVORE Martin v doplnku 9.11.2016 10.11.2016
134/16-4 Roster SK s.r.o. Zmluva o dielo 4965,50 € 11.11.2016 12.11.2016
135/16-4 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. Zmluva o správe a údržbe 1920 € / rok 11.11.2016 12.11.2016
573/16-2 Peter Pelc Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 14.11.2016 15.11.2016
574/16-2 Emil Bečák Nájomná zmluva - hrobové miesto 50 € 14.11.2016 15.11.2016
575/16-2 Adrian Gábor Nájomná zmluva - hrobové miesto 24 € 14.11.2016 15.11.2016
576/16-2 Michal Zajasenský Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 14.11.2016 15.11.2016
577/16-2 Oľga Námešná Nájomná zmluva - hrobové miesto 34 € 14.11.2016 15.11.2016
578/16-2 Jarmila Zelníková Nájomná zmluva - hrobové miesto 34 € 14.11.2016 15.11.2016
579/16-2 Fulop Marko Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 14.11.2016 15.11.2016
108/16-1 Elena Pašková Kúpna zmluva 12290,85 € 22.11.2016 23.11.2016
136/16-2 Občianske združenie Škola Života Zmluva o prenájme kultúrno-spoločenskej sály Kriváň 120 € 22.11.2016 23.11.2016
126/16-2 Varinský Jozef - Varinský Nájomná zmluva 1400 € / rok 28.11.2016 29.11.2016
137/16-2 ZŠ Hany Zelinovej, Vrútky Zmluva o prenájme Kina 1. máj vo Vrútkach 30 € 28.11.2016 29.11.2016
123/16-1 Ľubica Hrachová Kúpna zmluva 1072 € 29.11.2016 30.11.2016
Dodatok č.3 k zmluve č. 047/12-7 Zdeno Mišutka Dodatok č.3 k zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva v dodatku 30.11.2016 1.12.2016
580/16-2 Jozef Hasík Nájomná zmluva - hrobové miesto 10 € 7.12.2016 8.12.2016
109/16-1 Katarína Grigorová Kúpna zmluva 12290,85 € 7.12.2016 8.12.2016
140/16-2 MIRANGE, s.r.o. Zmluva o prenájme kultúrno-spoločenskej sály Kriváň 100 € 9.12.2016 10.12.2016
141/16-2 Centrum voľného času Domino Zmluva o prenájme Kina 1. máj vo Vrútkach 75 € 9.12.2016 10.12.2016
142/16-2 Ing. Oliver Šipkovský Zmluva o prenájme Kina 1. máj vo Vrútkach 80 € 9.12.2016 10.12.2016
138/16-2 ESTETA Flowers Nájomná zmluva 108,4 € 12.12.2016 13.12.2016
Dodatok č.1 k 94/16-7 SIRS - Development, a.s. Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci v dodatku 12.12.2016 13.12.2016
127/16-3 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena v zmluve 16.12.2016 17.12.2016
Dodatok č.1 k 009/16-4 Brantner Fatra s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb na zabezpečenie komplexného riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky v dodatku 20.12.2016 21.12.2016
147/16-2 Bohuslav Figura Zmluva o prenájme Kina 1. máj vo Vrútkach 40 € 21.12.2016 22.12.2016
148/16-2 Spojená škola na Ulici M.R.Štefánika, Vrútky Zmluva o prenájme Kina 1. máj vo Vrútkach 30 € 21.12.2016 22.12.2016

 


Zobraziť stránku:   1  2