Petície


Oznámenie výsledku vybavenia petície za odstránenie mobilného výrobného zariadenia na Železničnej ulici


Oznámenie o výsledku vybavenia petície za cyklotrasu Martin – Žilina


Oznámenie o výsledku vybavenia petície proti umiestneniu lodného kontajnera a podobných nadzemných stavieb na parcele Hájov, historicky významného územia Dolných Vrútok (Vrútky nábrežie Váhu, Dolná Kružná)


Oznámenie o výsledku vybavenia petície za vypílenie starého stromu (jaseňa) spred panelového domu na Nábrežnej ul. č. 7 vo Vrútkach


Oznámenie o výsledku vybavenia petície za odstránenie cestného spomaľovacieho prahu na ulici Karvaša a Bláhovca


Oznámenie o výsledku vybavenia petície proti zrušeniu triedy v materskej škole Sv. Cyrila a Metoda 64, 038 61 Vrútky


Oznámenie o výsledku vybavenia petície na odstránenie dopravných značiek B33 – zákaz státia na ulici Šťastného vo Vrútkach


Oznámenie o výsledku vybavenia petície proti vytvoreniu komunitného centra s prestupným bývaním v objekte Byvaterm, s.r.o. Na ulici sv. Cyrila a Metoda 3432/29, vo Vrútkach


Oznámenie o výsledku vybavenia petície občanov Ul. M. R. Štefánika 6/12, ktorí nemôžu riadne užívať predplatené parkovacie miesta č. 44, 45, 46, 47, 48, 49 z dôvodu parkovania vozidiel na chodníku v bezprostrednej blízkosti uvádzaných parkovacích miest s návrhom na riešenie osadením dopravného značenia


Oznámenie o výsledku vybavenia petície obyvateľov Vrútok o zrušenie zákazu státia na ul. Republikánska, pri križovatke s ul. S.H.Vajanského


Oznámenie o výsledku vybavenia petície obyvateľov Vrútok (ul. Nová a Matušovičovský rad) za dodržiavanie VZN č.4/2013 mesta Vrútky o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Vrútky ... otváracích hodín v pohostinstve Mlyn, ul. Matušovičovský rad


Oznámenie o výsledku vybavenia petície za urýchlené dodržiavanie bezpečnosti a ochrany majetku obyvateľov mesta Vrútky v dôsledku nasťahovania neprispôsobivých občanov a hostí na Ul. 1. Československej brigády, Vrútky


Oznámenie o výsledku vybavenia petície za zachovanie vydávania časopisu Vrútočan ako mesačník