Zmluvy v roku 2015/2

 


Zobraziť stránku:   1  2


 

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Cena vrátane DPH Dátum zverejnenia zmluvy Dátum platnosti zmluvy
549/15-2 Iveta Medveďová Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 2.7.2015 3.7.2015
063/15-4 František Ďurica Zmluva o dielo 910 € 3.7.2015 4.7.2015
064/15-4 František Ďurica Zmluva o dielo 6409,47 € 3.7.2015 4.7.2015
065/15-4 BKL ELEKTRO s.r.o. Zmluva o dielo 8735,84 € 3.7.2015 4.7.2015
550/15-2 Agneša Podhorská Nájomná zmluva - hrobové miesto 19,92 € 6.7.2015 7.7.2015
066/15-4 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Zmluva o servisnej službe 124,34 € 6.7.2015 7.7.2015
067/15-4 POBOZ - Ing. Lenka Turčanová Bekerová Zmluva o poskytovaní vykonávania úloh pracovno - zdravotnej služby 840 € / rok 7.7.2015 8.7.2015
068/15-6 ATELIER 3M, s.r.o. Zmluva o reklame 150 € 8.7.2015 9.7.2015
070/15-9 SR - Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke 0 € 8.7.2015 9.7.2015
551/15-2 Miroslav Valent Nájomná zmluva - hrobové miesto 2,32 € 8.7.2015 9.7.2015
057/15-2 Peter Rechtorík Zmluva o nájme nehnuteľnosti 120 € / rok 8.7.2015 9.7.2015
071/15-6 B-mat Group a.s. Zmluva o reklame 100 € 8.7.2015 9.7.2015
072/15-4 Sociálna poisťovňa Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov v dohode 10.7.2015 11.7.2015
073/15-9 Generali Poisťovňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 55,08 € 10.7.2015 11.7.2015
074/15-9 Generali Poisťovňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 235,44 € 10.7.2015 11.7.2015
058/15-2 Mgr. art. Juraj Ruttkay, PhD. Zmluva o nájme nehnuteľnosti 100 € / rok 15.7.2015 16.7.2015
552/15-2 Mária Mlynárová Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 17.7.2015 18.7.2015
553/15-2 Eva Vykusová Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 21.7.2015 22.7.2015
77/15-2 Lucia Ričovská Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov 239 € / rok 27.7.2015 28.7.2015
078/15-4 Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku v zmluve 27.7.2015 28.7.2015
079/15-4 ABC PLYN, spol. s.r.o. Zmluva o dielo 1205,80 € 27.7.2015 28.7.2015
080/15-9 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, o.z. Dohoda o uzatvorení partnerstva verejnej zbierky Biela pastelka v dohode 27.7.2015 28.7.2015
554/15-2 Tomáš Lučinský Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 28.7.2015 29.7.2015
083/15-4 SSE, a.s. Rámcová zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku v zmluve 31.7.2015 1.8.2015
Dodatok č.11 k nájomnej zmluve č.016/10-2 Božena Brezinová Dodatok č.11 k nájomnej zmluve 29,87 € / mesiac 11.8.2015 12.8.2015
Dodatok č.11 k nájomnej zmluve č.198/09-2 Mikuláš Pompa Dodatok č.11 k nájomnej zmluve 29,87 € / mesiac 11.8.2015 12.8.2015
060/15-2 VYVOND, s.r.o. Zmluva o nájme nehnuteľnosti 360 € / rok 11.8.2015 12.8.2015
084/15-3 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam v zmluve 11.8.2015 12.8.2015
85/15-9 Peter Stankoviansky - ESTETA FLOWERS Zmluva o výpožičke v zmluve 13.8.2015 14.8.2015
88/15-7 Peter Stankoviansky - ESTETA FLOWERS Zmluva o spolupráci v zmluve 13.8.2015 14.8.2015
555/15-2 Milan Hnát Nájomná zmluva - hrobové miesto 3,32 € 13.8.2015 14.8.2015
556/15-2 Vladimír Bízik Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 13.8.2015 14.8.2015
086/15-4 ENERGA Slovakia s.r.o. Zmluva o dodávke a distribúcii elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku v zmluve 17.8.2015 18.8.2015
089/15-4 UNI KREDIT n.o. Zmluva o poskytnutí odbornej praxe v zmluve 20.8.2015 21.8.2015
094/15-1 Zdenko Henderla Kúpna zmluva 137 € / 1 tona 14.9.2015 15.9.2015
Dodatok č.2
k
066/12-4
MPS Vrútky, s.r.o. Dodatok č.2 k Zmluve o správe a údržbe v dodatku 16.9.2015 17.9.2015
91/15-4 Miroslav Baka - ORION Zmluva o vykonávaní rozvozu obedov 0,54 € / obed 18.9.2015 19.9.2015
092/15-2 Mgr. Jana Jaremová Zmluva o prenájme kultúrno-spoločenskej sály Kriváň 400 € 18.9.2015 19.9.2015
103/15-6 DEJMARK spol. s r.o. Darovacia zmluva 0 € 28.9.2015 29.9.2015
082/15-9 Žilinský samosprávny kraj Zmluva o výpožičke 0 € 28.9.2015 29.9.2015
082/15-4 Žilinský samosprávny kraj Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke 0 € 28.9.2015 29.9.2015
096/15-4 BOMBOVO, cestovná kancelária, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb v zmluve 28.9.2015 29.9.2015
093/15-4 LUNYS, s.r.o. Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016 v zmluve 28.9.2015 29.9.2015
081/15-9 SR - Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke v zmluve 28.9.2015 29.9.2015
90/15-9 SR - Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke v zmluve 28.9.2015 29.9.2015
104/95-9 DEJMARK spol. s r.o. Darovacia zmluva 0 € 29.9.2015 30.9.2015
Dodatok č.1
k
125/14-3
Eva Zaťková Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve v dodatku 30.9.2015 1.10.2015
557/15-2 Jozef Brezňan Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 30.9.2015 1.10.2015
558/15-2 Jozef Hrubec Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 30.9.2015 1.10.2015
559/15-2 Jozef Sekerka Nájomná zmluva - hrobové miesto 26,56 € 30.9.2015 1.10.2015
560/15-2 Matej Somr Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 30.9.2015 1.10.2015
561/15-2 Miroslav Oravec Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 30.9.2015 1.10.2015
562/15-2 Martin Sokol Nájomná zmluva - hrobové miesto 332 € 30.9.2015 1.10.2015
563/15-2 Martin Sokol Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 30.9.2015 1.10.2015
564/15-2 Zdeno Balog Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 1.10.2015 2.10.2015
105/15-9 SR zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Zmluva o poskytnutí dotácie 5620,80 € 1.10.2015 2.10.2015
565/15-2 Milan Hámoš Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 5.10.2015 6.10.2015
566/15-2 Michal Ruttkay Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 5.10.2015 6.10.2015
095/15-9 MPSVaR SR Zmluva o poskytnutí dotácie 1051 € 7.10.2015 8.10.2015
567/15-2 Anton Nemec Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 12.10.2015 13.10.2015
568/15-2 Jaroslav Maslen Nájomná zmluva - hrobové miesto 29,88 € 14.10.2015 15.10.2015
107/15-1 PALIVO - impex, uhoľné sklady, s.r.o. Kúpna zmluva 2676,96 € 15.10.2015 16.10.2015
569/15-2 Alexandra Šulová Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 16.10.2015 17.10.2015
108/15-4 FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení organizovaných lyžiarskych kurzov v zmluve 20.10.2015 21.10.2015
570/15-2 Kvetoslava Šaumová Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 22.10.2015 23.10.2015
572/15-2 Peter Belica Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 22.10.2015 23.10.2015
573/15-2 Peter Belica Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 22.10.2015 23.10.2015
571/15-2 Vladimír Čižnár Nájomná zmluva - hrobové miesto 10 € 26.10.2015 27.10.2015
574/15-2 Anna Bednárová Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 26.10.2015 27.10.2015
575/15-2 Žofia Habeková Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 2.11.2015 3.11.2015
117/15-2 Gastro Turiec, s.r.o. Zmluva o prenájme kultúrno-spoločenskej sály Kriváň 40 € 2.11.2015 3.11.2015
576/15-2 Miroslava Klocanová Nájomná zmluva - hrobové miesto 46,40 € 2.11.2015 3.11.2015
577/15-2 Vlastimil Mäčko Nájomná zmluva - hrobové miesto 46,40 € 5.11.2015 6.11.2015
578/15-2 Drahoslava Bercíková Nájomná zmluva - hrobové miesto 332 € 5.11.2015 6.11.2015
118/15-7 CSM monitoring s.r.o. Zmluva o spolupráci v zmluve 6.11.2015 7.11.2015
119/15-4 SOZA Hromadná licenčná zmluva v zmluve 6.11.2015 7.11.2015
121/15-2 Dobrovoľný hasičský zbor Lipovec Zmluva o výpožičke v zmluve 13.11.2015 14.11.2015
579/15-2 Eva Nakládalová Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 16.11.2015 17.11.2015
580/15-2 Nadácia Makíza Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 16.11.2015 17.11.2015
120/15-1 Žilinský samosprávny kraj Kúpno-predajná zmluva 1 € 18.11.2015 19.11.2015
581/15-2 Erika Sitárová Nájomná zmluva - hrobové miesto 332 € 23.11.2015 24.11.2015
122/15-4 Vladimír Babala-Alabab Zmluva o dielo 540 € 4.12.2015 5.12.2015
123/15-2 Damavil, s.r.o. Nájomná zmluva 108,4 € 4.12.2015 5.12.2015
124/15-4 EVERCON, s.r.o. Zmluva o dielo 990 € 4.12.2015 5.12.2015
125/15-4 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o prenose čísla a Zmluva o poskytovaní verejných služieb v zmluve 7.12.2015 8.12.2015
126/15-4 FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení organizovaných lyžiarskych kurzov v zmluve 7.12.2015 8.12.2015
127/15-4 O2 Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb v zmluve 7.12.2015 8.12.2015
109/15-1 Róbert Bogdaň
a
Gabriela Bogdaňová
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 234,50 € 8.12.2015 9.12.2015
115/15-1 Ján Štrba
a
Božena Štrbová
Kúpna zmluva 482,40 € 8.12.2015 9.12.2015
110/15-1 Jozef Malík Kúpna zmluva 455,60 € 8.12.2015 9.12.2015
Dodatok č.1 k zmluve 107/14-1 Danica Weissová Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve v dodatku 10.12.2015 11.12.2015
582/15-2 Miloš Čulý Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 15.12.2015 16.12.2015
583/15-2 Miloš Čulý Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 15.12.2015 16.12.2015
584/15-2 Ivana Musilová Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 15.12.2015 16.12.2015
112/15-1 Elena Kluknavská Kúpna zmluva 40,20 € 17.12.2015 18.12.2015
114/15-1 Michal Malatín Kúpna zmluva 750,40 € 21.12.2015 22.12.2015
585/15-2 Oľga Námešná Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 23.12.2015 24.12.2015
586/15-2 Paula Bučkuliaková Nájomná zmluva - hrobové miesto 3,32 € 23.12.2015 24.12.2015
587/15-2 Jaroslav Kluknavský Nájomná zmluva - hrobové miesto 19,92 € 30.12.2015 31.12.2015
588/15-2 Jaroslav Kluknavský Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 30.12.2015 31.12.2015
138/15-4 SYNERGIES, s.r.o. Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb 4200 € 30.12.2015 31.12.2015
128/15-2 Matej Pisca - matoni production Zmluva o prenájme Kina 1.máj vo Vrútkach 280 € 30.12.2015 31.12.2015
129/15-2 OZ - škola života Zmluva o prenájme Kina 1.máj vo Vrútkach 60 € 30.12.2015 31.12.2015
130/15-2 Otvorme cestu pre deti s Dys... Zmluva o prenájme Kina 1.máj vo Vrútkach 180 € 30.12.2015 31.12.2015
131/15-2 Spojená škola na Ulici M.R.Štefánika 1 vo Vrútkach Zmluva o prenájme Kina 1.máj vo Vrútkach 20 € 30.12.2015 31.12.2015
137/15-9 DARED s.r.o. Dohoda o urovnaní, o uznaní dlhu, o pristúpení k záväzku, o splátkach v dohode 30.12.2015 31.12.2015
141/15-9 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 4002,98 € 30.12.2015 31.12.2015

 


Zobraziť stránku:   1  2