Rok Hany Zelinovej: Literárny večer

Mesto Vrútky a Literárny klub Hany Zelinovej Vás pozývajú na Literárny večer v pondelok 24. marca 2014 v sobášnej sieni MsÚ o 16.30 h. Podujatie sa uskutoční pri príležitosti 100. výročia narodenia Hany Zelinovej.
Bližšie informácie o tejto akcii prinášame v priloženom plagáte.