Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny

SSE-D, a. s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodov opráv a revízií el. zariadení nasledovne:

4.4. 2014
od 7:30 do 11:30 hod. - ul. Čachovský rad č.d. 1, Francúzskych partizánov 7,16,18-21,28,30,901-902,4628 (W.A.W.), Horná Kružná 27,29, Južná 0-15, 660,900,1046, Langov dvor 12,14,18,20,98,999, Lesná, Matušovičovský rad, Mlynská 1,3-5, Nová, Šťastného 0,1177

8.4. 2014
od 8:00 do 15:30 hod. - ul. Fínska, Hlboká č.d. 0,1,6,8,2277, Jedľová 0,7,14,3277,5286, Karvaša Blahovca, Osada Grúň, Osada Háj, Piatrová, Smreková, Na Kopanice 1,2,17, Poľná 0,1453,2254, Z.O. Vŕšok a Vŕšok 2.

9.4. 2014
od 7:30 do 15:30 hod. - Bazová č.d. 4,6,8, Bystrá 2,4,6, Dlhá 2,4,5,7,2671, Dolná Kružná 0,1,3,7-36,2678, Dolný dvor 2,4,6,7, Dubná Skala - Váhostav, Francúzskych partizánov 0,47,84,86,88,90,92,94, Hájska 1-20, Jonáškova 1-5, Karvaša Blahovca 0 (Doprastav),18,20,22,41-51 (iba nepárne čísla), Mokraď 0-14,900,1674,4349, Ružová 1-10, Rybárska 4, Turcová 8,10,2286 a Váhová 1.

15.4. 2014
od 7:30 do 15:30 hod. - ul. Francúzskych partizánov č.d. 0,15,17,23-31 (iba nepárne čísla), 32-36,38-46,48-50,52-70 (iba párne čísla), 76-82 (iba párne čísla), 1576,2256,2741,5321, Horná Kružná 1-25, Jánošovská 0-10,1520,5400, Karvaša Blahovca 0-39,68,145,155,177,712,844,893,999,2178,2373,3390,5538, Matušovičovský rad 4,1249, Potočná 1-16,900,2319, Ruttkayovská 1-6,2266, Sucháčovská 0-7,900,998,1542,2198, Švermova 0,8,13-21,25-31,39,45 a ul. Za mostom.

Ing. Milan Rovný
vedúci odboru výstavby a životného prostredia