CVČ Domino - Letné tábory 2014

Centrum voľného času DOMINO ponúka 9–dňový letný tábor v chatkách pre deti od 7 do 16 rokov - priamo v areáli kúpalísk na Margite - Ilone, okres Levice (kapacita 35 detí) v termíne: 28.6. – 6. 7. 2013. Ďalej ponúka 10-dňový tábor v stanoch vo viacerých termínoch. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.