Separovaný zber na I. polrok 2014


Zverejňujeme harmonogram separovaného zberu na I. polrok 2014.