CVČ Domino - podujatia v januári 2014

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac január 2014. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.