Oznámenie o odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných porastov v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE, a.s.) je prevádzkovateľom elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú aj v katastrálnom území mesta Vrútky. SSE, a.s. je ako prevádzkovateľ týchto vedení zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, pri zabezpečení ktorej je potrebné pravidelne vykonávať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude uskutočnené v priebehu od 16.12.2013 do 31.03.2014. Viac informácií a zoznam dotknutých ulíc si môžete prečítať v priloženom dokumente.