Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2014 kliknite tu.