Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2014 kliknite tu.