Nájomný bytový dom - prezentácia návrhov riešenia

Mesto Vrútky oznamuje, že dňa 22.11.2013 o 14:00 hod. v budove Mestského úradu č. dverí 201, môžu záujemcovia o výstavbu nájomných bytov v meste Vrútky prezentovať svoje návrhy.
Podmienkou účasti je spôsob financovania výstavby cez Štátny fond rozvoja bývania.
Plánovaná koncepcia bytového domu je cca. 30 bytových jednotiek, s výťahom.