Literárna jeseň

Mestská knižnica Hany Zelinovej v spolupráci s vydavateľstvom IKAR Vás pozýva na literárne stretnutie so slovenskou autorkou Monikou Jakubeczovou
dňa 26. novembra 2013 (utorok) o 16.30 h. v sobášnej miestnosti MsÚ.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.