CVČ Domino - podujatia v októbri 2013

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac október 2013. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.