VOĽBY 2013


VOĽBY VÚC 2013


Podľa zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z. informuje Mesto Vrútky oprávnených voličov o vytvorených volebných okrskoch, o volebných miestnostiach a o čase konania volieb do VÚC


Prerozdelenie ulíc v meste Vrútky podľa volebných okrskov


Výlepné plochy určené na vylepovanie volebných plagátov


Zoznam kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
O tom, koľko hlasov získali vrútockí kandidáti vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov dňa 9.11.2013, sa dozviete tu. Ak máte záujem vedieť, ako hlasovali občania mesta Vrútky a komu z kandidátov pre voľby do Žilinského samosprávneho kraja dali svoj hlas, kliknite tu.

Uverejnenie výsledkov volieb do Zatupiteľstva
a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja


Podľa § 43 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianského súdneho poriadku v znení neskorších predpisov uverejňuje Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja výsledky volieb do Zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja,ktoré sa konali 9. novembra 2013. (viď dokument)