Zmluvy v roku 2013/2

 


Zobraziť stránku:   1  2


 

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Cena vrátane DPH Dátum zverejnenia zmluvy Dátum platnosti zmluvy
567/13-2 Viera Sýkorová Nájomná zmluva - hrobové miesto 39,16 € 1.7.2013 2.7.2013
568/13-2 Daniela Turcsa Nájomná zmluva - hrobové miesto 9,96 € 1.7.2013 2.7.2013
569/13-2 Daniela Turcsa Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 1.7.2013 2.7.2013
570/13-2 Daniela Turcsa Nájomná zmluva - hrobové miesto 8,30 € 1.7.2013 2.7.2013
062/13-1 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o kúpe notebooku 99 € 3.7.2013 4.7.2013
063/13-4 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb v zmluve 3.7.2013 4.7.2013
064/13-4 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb v zmluve 3.7.2013 4.7.2013
065/13-1 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o kúpe notebooku 99 € 3.7.2013 4.7.2013
Dodatok č.8 k nájomnej zmluve č.198/09-2 Mikuláš Pompa Dodatok č.8 k nájomnej zmluve 29,87 € / mesiac 3.7.2013 4.7.2013
571/13-2 Mária Bičanová Nájomná zmluva - hrobové miesto 56,40 € 17.7.2013 18.7.2013
572/13-2 Peter Škapec Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 17.7.2013 18.7.2013
573/13-2 Ivan Bágel Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 17.7.2013 18.7.2013
575/13-2 Soňa Sálusová Nájomná zmluva - hrobové miesto 56,40 € 17.7.2013 18.7.2013
576/13-2 Soňa Sálusová Nájomná zmluva - hrobové miesto 9,96 € 17.7.2013 18.7.2013
577/13-2 Soňa Sálusová Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 17.7.2013 18.7.2013
578/13-2 Peter Major Nájomná zmluva - hrobové miesto 11,62 € 18.7.2013 19.7.2013
579/13-2 Elena Wisztová Nájomná zmluva - hrobové miesto 9,96 € 19.7.2013 20.7.2013
580/13-2 Elena Wisztová Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 19.7.2013 20.7.2013
581/13-2 Elena Wisztová Nájomná zmluva - hrobové miesto 4,69 € 19.7.2013 20.7.2013
058/13-2 TOPAS, spol. s r.o. Zmluva o nájme nehnuteľnosti v zmluve 19.7.2013 20.7.2013
066/13-1 Martin Tomáš - TOMAL Kúpna zmluva v zmluve 19.7.2013 20.7.2013
039/13-2 ŽSR, Bratislava Nájomná zmluva 472,5 € / rok 24.7.2013 25.7.2013
582/13-2 Ladislav Dulovič Nájomná zmluva - hrobové miesto 40 € 30.7.2013 31.7.2013
068/13-1 Ing. Ján Humený - MIZUPO Kúpna zmluva v zmluve 30.7.2013 31.7.2013
071/13-3 DGB consult, s.r.o. Mandátna zmluva 1980 € 30.7.2013 31.7.2013
583/13-2 Elena Kavcová Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 30.7.2013 31.7.2013
574/13-2 Marta Šimová Nájomná zmluva - hrobové miesto 101,60 € 31.7.2013 1.8.2013
584/13-2 Ladislav Šlesár Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 31.7.2013 1.8.2013
585/13-2 Iveta Šalagová Nájomná zmluva - hrobové miesto 14,94 € 31.7.2013 1.8.2013
070/13-2 Peter Rechtorík Zmluva o nájme nehnuteľnosti 120,50 € / rok 31.7.2013 1.8.2013
069/13-3 EUROKONZULT, s.r.o. Mandátna zmluva 2340 € 1.8.2013 2.8.2013
072/13-4 Televízia Turiec, s.r.o. Zmluva o dielo v zmluve 1.8.2013 2.8.2013
586/13-2 Jozef Brezani Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,24 € 15.8.2013 16.8.2013
587/13-2 Ľubomíra Tumová Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 15.8.2013 16.8.2013
588/13-2 Peter Jurčík Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 15.8.2013 16.8.2013
589/13-2 Eva Žigmundíková Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 15.8.2013 16.8.2013
590/13-2 Jozefína Kamenská Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 15.8.2013 16.8.2013
591/13-2 Jozef Kubis Nájomná zmluva - hrobové miesto 66,40 € 15.8.2013 16.8.2013
592/13-2 Zdena Holúbková Nájomná zmluva - hrobové miesto 11,60 € 15.8.2013 16.8.2013
593/13-2 Anna Samcová Nájomná zmluva - hrobové miesto 9,96 € 15.8.2013 16.8.2013
594/13-2 Daniel Kalinčák Nájomná zmluva - hrobové miesto 11,60 € 15.8.2013 16.8.2013
595/13-2 Iveta Radolcová Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 16.8.2013 17.8.2013
596/13-2 Ján Vnučko Nájomná zmluva - hrobové miesto 30 € 16.8.2013 17.8.2013
Dodatok č.8 k nájomnej zmluve č.016/10-2 Božena Brezinová Dodatok č.8 k nájomnej zmluve 29,87 € / mesiac 16.8.2013 17.8.2013
073/13-9 Turčianske čriepky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 200 € 16.8.2013 17.8.2013
074/13-9 Slov. zväz zdravotne postihnutých Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 75 € 16.8.2013 17.8.2013
075/13-9 Štúdio LJ - Lucia Jesenská Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 150 € 16.8.2013 17.8.2013
076/13-9 Lit. klub M. Zaťku pri KKD Vrútky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 150 € 16.8.2013 17.8.2013
077/13-9 Jednota dôchodcov Slovenska ZO Vrútky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 75 € 16.8.2013 17.8.2013
597/13-2 Erika Buociková Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 19.8.2013 20.8.2013
58/13-9 Ing. Ľubomír Kerdík Zmluva o výpožičke 0 € 20.8.2013 21.8.2013
598/13-2 Vladimír Skalický Nájomná zmluva - hrobové miesto 29,88 € 22.8.2013 23.8.2013
599/13-2 Danica Schwendtová Nájomná zmluva - hrobové miesto 6,64 € 23.8.2013 24.8.2013
600/13-2 Dušan Štrbák Nájomná zmluva - hrobové miesto 29,88 € 26.8.2013 27.8.2013
601/13-2 Lenka Brišáková Nájomná zmluva - hrobové miesto 20,88 € 27.8.2013 28.8.2013
602/13-2 Igor Žigmund Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 28.8.2013 29.8.2013
603/13-2 Marta Uhliariková Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 28.8.2013 29.8.2013
604/13-2 Jiři Konečný Nájomná zmluva - hrobové miesto 14,94 € 3.9.2013 4.9.2013
605/13-2 Milan Cincík
a
Marta Kresanová
Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 4.9.2013 5.9.2013
067/13-4 Prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.
Tatiana Vargová
Jana Jánošová
Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva v dohode 4.9.2013 5.9.2013
095/13-7 SZUŠ Dohoda o spolupráci v dohode 6.9.2013 7.9.2013
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.125/09-2 Jozef Ličko Dodatok č.2 k nájomnej zmluve 239 € / rok 6.9.2013 7.9.2013
606/13-2 Peter Nemec Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 6.9.2013 7.9.2013
608/13-2 Eva Brisudová Nájomná zmluva - hrobové miesto 46,40 € 10.9.2013 11.9.2013
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.37/07-2 Michal Kuric, s.r.o. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov v dodatku 10.9.2013 11.9.2013
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.40/07-2 Michal Kuric, s.r.o. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov v dodatku 10.9.2013 11.9.2013
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.55/07-2 Martina Ďurčová Dodatok č.2 k nájomnej zmluve 239 € / rok 10.9.2013 11.9.2013
079/13-2 SZZP ZO č.2 Vrútky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 70 € 10.9.2013 11.9.2013
080/13-9 Michal Novocký Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 200 € 10.9.2013 11.9.2013
081/13-9 FC Lokomotíva ŽOS Vrútky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 871 € 10.9.2013 11.9.2013
082/13-9 Združenie rádioamatérov a technikov rádioklubu OM3KFV Vrútky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 251 € 10.9.2013 11.9.2013
083/13-9 PVK Vrútky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 1364 € 10.9.2013 11.9.2013
084/13-9 TK Vrútky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 247 € 10.9.2013 11.9.2013
085/13-9 SZZP ZO č.1 Vrútky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 70 € 10.9.2013 11.9.2013
086/13-9 TJ Lokomotíva Vrútky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 696 € 10.9.2013 11.9.2013
087/13-9 TJ Sokol Vrútky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 501 € 10.9.2013 11.9.2013
088/13-9 Spolok Turčianske mažoretky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 40 € 10.9.2013 11.9.2013
089/13-9 Hokejbalový klub Kometa Vrútky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 1983 € 10.9.2013 11.9.2013
609/13-2 Eleonóra Žufková Nájomná zmluva - hrobové miesto 34,86 € 12.9.2013 13.9.2013
610/13-2 Anna Polovková Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 13.9.2013 14.9.2013
611/13-2 Elena Dudášová Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 13.9.2013 14.9.2013
612/13-2 Marta Horská Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 17.9.2013 18.9.2013
613/13-2 Viera Horváthová Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 17.9.2013 18.9.2013
607/13-2 Miroslav Hlávka Nájomná zmluva - hrobové miesto 332 € 18.9.2013 19.9.2013
099/13-2 Marián Čulok Nájomná zmluva 239 € / rok 20.9.2013 21.9.2013
430/13-6 Danka Fraňová, účtovníctvo Zmluva o reklame 300 € 24.9.2013 25.9.2013
614/13-2 Helena Sprateková Nájomná zmluva - hrobové miesto 298,74 € 24.9.2013 25.9.2013
615/13-2 Stanislav Nemec Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 24.9.2013 25.9.2013
616/13-2 Jana Kotyrová Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 24.9.2013 25.9.2013
617/13-2 Mária Kondelová Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 24.9.2013 25.9.2013
618/13-2 Ján Kerata Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 30.9.2013 1.10.2013
619/13-2 Miroslav Guráň Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 30.9.2013 1.10.2013
96B/13-1 Pavol Ruttkay Kúpna zmluva 1 € 30.9.2013 1.10.2013
620/13-2 Kristína Šestáková Nájomná zmluva - hrobové miesto 11,60 € 3.10.2013 4.10.2013
621/13-2 Gustáv Schimík Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 7.10.2013 8.10.2013
96D/13-1 Viera Nemcová Kúpna zmluva 1 € 7.10.2013 8.10.2013
96H/13-1 Magdaléna Marcinová Kúpna zmluva 1 € 7.10.2013 8.10.2013
96L/13-1 Viera Loffajová Kúpna zmluva 1 € 7.10.2013 8.10.2013
96Z/13-1 Ing. Iveta Radolcová Kúpna zmluva 1 € 7.10.2013 8.10.2013
Dodatok č.1 k zmluve č.054/12-4 Metrostav SK a.s. Dodatok č.1 k zmluve o dielo v dodatku 10.10.2013 11.10.2013
109-13-7 SAD Žilina, a.s. Dodatok č.7 k zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy v dodatku 18.10.2013 19.10.2013
431/13-6 H&D real, s.r.o. Zmluva o reklame 500 € 18.10.2013 19.10.2013
108/13-2 Martina Polláková Nájomná zmluva 200 € 18.10.2013 19.10.2013
110/13-4 BOMBOVO, cestovná kancelária, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb v zmluve 18.10.2013 19.10.2013
622/13-2 Ľubomír Kasala Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 18.10.2013 19.10.2013
623/13-2 František Sýkora Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 18.10.2013 19.10.2013
624/13-2 Emília Bíziková Nájomná zmluva - hrobové miesto 26,56 € 18.10.2013 19.10.2013
625/13-2 Milan Janík Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 18.10.2013 19.10.2013
626/13-2 Valéria Rácová Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 18.10.2013 19.10.2013
627/13-2 Ján Urban Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 18.10.2013 19.10.2013
628/13-2 Jozef Nagy Nájomná zmluva - hrobové miesto 22,56 € 18.10.2013 19.10.2013
629/13-2 Martin Hajtmanský Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 22.10.2013 23.10.2013
630/13-2 Emília Lučanská Nájomná zmluva - hrobové miesto 9,96 € 24.10.2013 25.10.2013
631/13-2 Jaromír Pavlorek Nájomná zmluva - hrobové miesto 14,94 € 24.10.2013 25.10.2013
112/13-9 Bodkáčik - združenie pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením SR Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 120 € 24.10.2013 25.10.2013
113/13-9 Útulok Dobrý pastier, o.z. Kláštor pod Znievom Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 1500 € 24.10.2013 25.10.2013
114/13-9 Žena v tiesni, o.z. Martin Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 500 € 24.10.2013 25.10.2013
115/13-9 ILCO klub stomikov Martin Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 200 € 24.10.2013 25.10.2013
116/13-9 Slovenský zväz zdravotne postihnutých II., Vrútky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 800 € 24.10.2013 25.10.2013
117/13-9 ZO Jednota dôchodcov Slovenska vo Vrútkach Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 280 € 24.10.2013 25.10.2013
118/13-9 Slovenský zväz zdravotne postihnutých I., Vrútky Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 600 € 24.10.2013 25.10.2013
119/13-7 FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. Zmluva o zabezpečení organizovaných lyžiarskych kurzov v zmluve 24.10.2013 25.10.2013
120/13-4 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Licenčná zmluva pre priebežnú aktualizáciu SW v zmluve 24.10.2013 25.10.2013
632/13-2 Viliam Somora Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 28.10.2013 29.10.2013
633/13-2 Mária Raabová Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 30.10.2013 31.10.2013
634/13-2 Mária Raabová Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 30.10.2013 31.10.2013
635/13-2 Beata Ambrušová Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 30.10.2013 31.10.2013
636/13-2 Helena Palčová Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 4.11.2013 5.11.2013
637/13-2 Michal Kováč Nájomná zmluva - hrobové miesto 13,28 € 4.11.2013 5.11.2013
638/13-2 Vladimír Ramšík Nájomná zmluva - hrobové miesto 10,00 € 4.11.2013 5.11.2013
96I/13-1 Dušan Šťastný Kúpna zmluva 1 € 4.11.2013 5.11.2013
96K/13-1 Anna Belejová Kúpna zmluva 1 € 4.11.2013 5.11.2013
96E/13-1 Ing. Ján Tarčák Kúpna zmluva 1 € 4.11.2013 5.11.2013
96F/13-1 Ing. Milan Tarčák Kúpna zmluva 1 € 4.11.2013 5.11.2013
96Q/13-1 Henrieta Vicenová Kúpna zmluva 1 € 4.11.2013 5.11.2013
96W/13-1 Adriana Bohušová Kúpna zmluva 1 € 4.11.2013 5.11.2013
121/13-2 Jana Mečková - Lucia Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov 1309,60 € / rok 7.11.2013 8.11.2013
639/13-2 Helena Feherová Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 7.11.2013 8.11.2013
640/13-2 Anna Valentová Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 7.11.2013 8.11.2013
641/13-2 Ivan Ilčuk Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 7.11.2013 8.11.2013
644/13-2 Helena Bajáková Nájomná zmluva - hrobové miesto 23,20 € 11.11.2013 12.11.2013
645/13-2 Silvia Holečková Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 11.11.2013 12.11.2013
646/13-2 Katarína Skalická Nájomná zmluva - hrobové miesto 20,88 € 12.11.2013 13.11.2013
96J/13-1 Eugen Záborský Kúpna zmluva 1 € 13.11.2013 14.11.2013
647/13-2 Eva Miškolciová Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 15.11.2013 16.11.2013
643/13-2 Anna Mamatejová Nájomná zmluva - hrobové miesto 332,00 € 15.11.2013 16.11.2013
135/13-4 MPS Vrútky, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v zmluve 18.11.2013 19.11.2013
648/13-2 Silvia Holečková Nájomná zmluva - hrobové miesto 0 € 19.11.2013 20.11.2013
78/13-1 Zuzana Kramárová Kúpna zmluva 1 € 25.11.2013 26.11.2013
649/13-2 Mária Kemeňová Nájomná zmluva - hrobové miesto 30 € 26.11.2013 27.11.2013
650/13-2 Dagmar Trčíková Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 26.11.2013 27.11.2013
96P/13-1 Jana Jelšíková Kúpna zmluva 1 € 28.11.2013 29.11.2013
97P/13-1 Jana Jelšíková Kúpna zmluva 1 € 28.11.2013 29.11.2013
96Y/13-1 Marta Jirkovská Kúpna zmluva 1 € 28.11.2013 29.11.2013
97Y/13-1 Marta Jirkovská Kúpna zmluva 1 € 28.11.2013 29.11.2013
96X/13-1 Vladimír Jelšík Kúpna zmluva 1 € 28.11.2013 29.11.2013
97X/13-1 Vladimír Jelšík Kúpna zmluva 1 € 28.11.2013 29.11.2013
90/13-1 Ing. Michal Koleštík Kúpna zmluva 1 € 2.12.2013 3.12.2013
91/13-1 Ing. Ján Tarčák
Jozef Dundek
Viera Dundeková
Rastislav Koškár
Jana Koškárová
Ing. Michal Koleštík
Roman Kubera
Jana Kuberová
Kúpna zmluva 1 € 2.12.2013 3.12.2013
94/13-1 Ing. Ján Tarčák
Ing. Milan Tarčák
Kúpna zmluva 1 € 2.12.2013 3.12.2013
642/13-2 Emil Zvarík Nájomná zmluva - hrobové miesto 18,56 € 2.12.2013 3.12.2013
651/13-2 Lenka Feldsamová Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 2.12.2013 3.12.2013
652/13-2 Jaroslava Bricová Nájomná zmluva - hrobové miesto 33,20 € 11.12.2013 12.12.2013
Dodatok č.2 k zmluve č.054/12-4 Metrostav SK a.s. Dodatok č.2 k zmluve o dielo v dodatku 12.12.2013 13.12.2013
653/13-2 Agneša Podhorská Nájomná zmluva - hrobové miesto 20,88 € 13.12.2013 14.12.2013
654/13-2 Iveta Adamová Nájomná zmluva - hrobové miesto 16,60 € 16.12.2013 17.12.2013
134/13-9 Obec Turčianska Štiavnička Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie 1000 € 19.12.2013 20.12.2013
Dodatok č.2 k 77/07-2 Martin Šišítka Dodatok č.2 k nájomnej zmluve v dodatku 19.12.2013 20.12.2013
Dodatok č.4 k 17/02-2 Terézia Karolčíková Dodatok č.4 k nájomnej zmluve v dodatku 19.12.2013 20.12.2013
124/13-1 Motion Record Intelligence s.r.o. Kúpna zmluva 298,80 € 19.12.2013 20.12.2013
125/13-4 Motion Record Intelligence s.r.o. Zmluva o spolupráci v zmluve 19.12.2013 20.12.2013
127/13-2 ESTETA FLOWERS Nájomná zmluva 108,82 € 19.12.2013 20.12.2013
98/13-2 FOMI, s.r.o. Nájomná zmluva 216 € 19.12.2013 20.12.2013
133/13-4 DATALAN, a.s. Zmluva na poskytnutie služby v zmluve 19.12.2013 20.12.2013
131/13-4 SPP - distribúcia, a.s. Zmluva o pripojení v zmluve 19.12.2013 20.12.2013
132/13-4 SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu v zmluve 19.12.2013 20.12.2013

 


Zobraziť stránku:   1  2