Vyzvi svoje srdce k pohybu

Pomôžte dospelým členom svojej rodinu k zdraviu a zapojte sa do celonárodnej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie. Viac informácií prinášame v priloženom plagáte.
Účastnícky list si stiahnete tu.

 

Otvárací koncert XIX. ročníka Vrútockej hudobnej jari

Mesto Vrútky, Literárny klub Mateja Zaťka a Literárny klub Hany Zelinovej Vás pozývajú na otvárací koncert XIX. ročníka Vrútockej hudobnej jari, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. apríla 2013 v Evanjelickom kostole Dr. M. Luthera vo Vrútkach o 16.30 h.
Bližšie informácie o tejto akcii prinášame v priloženom plagáte.

 

Informácie o úhradách pre RTVS a nárok na úľavy

RTVS od 18.3.2013 spustila infolinku na pomoc občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. Infolinka s telefónnym číslom 18288 je k dispozícii 7 dní v týždni od 8.00 do 20.00 hod.

Zmena termínu - literárne stretnutie s Kamilom Peterajom

Avizované podujatie Literárne stretnutie a autogramiáda s KAMILOM PETERAJOM sa presúva na máj 2013, konkrétny termín bude vopred oznámený.
Bližšie informácie v Mestskej knižnici Hany Zelinovej: 4281 219, kniznica@vrutky.sk
 

Marec - mesiac knihy

Mesto Vrútky a Literárny klub Hany Zelinovej Vás pozývajú na Literárny večer, ktorý sa uskutoční
v stredu 27. marca 2013 v sobášnej sieni MsÚ o 16.30 h.
Bližšie informácie o tejto akcii prinášame v priloženom plagáte.

 

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 19.3.2013 o 15:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2013 kliknite tu.

 

CVČ Domino - podujatia v marci 2013

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac marec 2013. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Marcový Vrútočan

Prinášame Vám marcové číslo vrútockého mesačníka Vrútočan.

 

Pozvánka

Primátor mesta Vrútky Vás pozýva na hudobno-zábavný program Úsmevom sa patrí ďakovať pri príležitosti sviatku MDŽ v nedeľu 10. marca 2013 do Kina 1. máj so začiatkom o 14. h. V programe sa predstaví známy slovenský zabávač, spevák a imitátor Števo Hruštinec spolu s Jurom Chlebanom.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah