Spomienka na oslobodenie

Mesto Vrútky Vás pozýva na pietnu spomienku pri príležitosti 74. výročia oslobodenia nášho mesta, ktorá sa uskutoční 11. apríla 2019 o 10 hod. pri pomníku obetiam I. a II. svetovej vojny pred MsÚ. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Jarná kolekcia kníh v Mestskej knižnici Hany Zelinovej

Mestská knižnica Hany Zelinovej pre Vás pripravuje novú jarnú kolekciu knižných noviniek. Tešíme sa na Vašu návštevu - knihovníčky Zuzka a Veronika. Prikladáme aj fotky z preberania nových kníh: foto1, foto2 a foto3.

 

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v zmysle platnej legislatívy vyhlásilo: čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice počnúc 5.4.2019 od 8:00 hod. až do odvolania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Výsledky volieb prezidenta SR – 2. kolo, konaných dňa 30.03.2019

Ak máte záujem oboznámiť sa s výsledkami volieb prezidenta SR v Meste Vrútky, ktorých 2.kolo sa konalo v sobotu dňa 30.3.2019, pozrite si tento dokument.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať zameniť a vypožičať nehn. majetok vo vlastn. mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer predaja, zámeny a vypožičania nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Záverečný účet mesta za rok 2018

V sekcii Ekonomika je zverejnený Záverečný účet mesta za rok 2018 (dokumenty sú umiestnené hneď prvé hore v poradí).

 

Jarný vývoz objemných odpadov

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného vývozu objemných odpadov vo Vrútkach.

 

CVČ Domino - podujatia v apríli 2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac apríl 2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Výsledky volieb prezidenta SR – 1. kolo, konaných dňa 16.03.2019

Ak máte záujem oboznámiť sa s výsledkami volieb prezidenta SR v Meste Vrútky, ktorých 1.kolo sa konalo v sobotu dňa 16.3.2019, pozrite si tento dokument.

 

Veľkonočná výstava patchworku, drobných drevorezieb a kraslíc

Mesto Vrútky Vás pozýva na veľkonočnú výstavu patchworku, drobných drevorezieb a kraslíc, ktorá sa uskutoční dňa 18. marca 2019 o 16:30 hod. v Kultúrnej sále Kriváň. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah