Oznam o zmene otváracích hodín počas vianočných sviatkov a záveru kalendárneho roka v Mestskej knižnici Hany Zelinovej

Mestská knižnica Hany Zelinovej oznamuje čitateľom, že vzhľadom na súčasnú situáciu bude v tomto roku od 21.12.2020 do 8.1.2021 zatvorená. Výpožičky budú automaticky predĺžené. Knižnica začne svoje služby opäť poskytovať od pondelka 11.1.2021. Viac informácií si môžete pozrieť na priloženom plagáte.

 

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby

Stredoslovenská distribučná (SSD) spustila pre zákazníkov na stránke www.ssd.sk nový elektronický systém. Odberateľom elektriny umožňuje komunikovať s distribučnou spoločnosťou pri riešení najčastejších požiadaviek online. Ich spracovanie v elektronickej forme je jednoduchšie a šetrí čas. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej tlačovej správe.

 

Vrútočania sa už môžu testovať aj doma

Dnes, 14.12.2020 bolo v budove telocvične ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach, uvedené do prevádzky Mobilné odberné miesto na antigénové testovanie na prítomnosť ochorenia COVID - 19. V dňoch 14.12. - 16.12.2020 bude otvorené od 12:00 hod. do 16:00 hod., od štvrtku 17.12.2020 bude otvorené v každý pracovný deň od 12:00 hod. do 20:00 hod.

 

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 11.1.2021 o 9.00 hod. v priestoroch Mestského úradu vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.
 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2021, kliknite tu.

 

Pozvánka na decembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 8.12.2020 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

BRA-VUR, a.s., Vrútky, zastúpená spoločnosťou JANG s.r.o., Martin, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy dňa 01.10.2020 žiadosť o vydanie rozhodnutia o využití územia na stavbu: „Ťažobný priestor nevyhradeného nerastu štrkopieskov Vrútky-Lipovec, lokalita Záblatie“ na pozemkoch katastrálneho územia Vrútky. Uvedeným dňom začalo územné konanie.

Nová vyhláška ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR platná od 3. decembra 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal vyhlášku č. 30, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. Dostupná je na nasledovnom odkaze.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Vrútky, podalo dňa 24.11.2020 na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť na predĺženie platnosti stavebného povolenia a zároveň žiadosť na zmenu stavby pred dokončením na stavbu "Vrútky, ul. Karvaša - Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie".

Syndikovať obsah