Oznam

Dňom 1.9.2020 začne Mesto Vrútky prostredníctvom vysúťaženej stavebnej firmy realizovať stavbu „Cyklotrasa Martin-Vrútky“. Úsek, na ktorom sa bude stavba realizovať, je od hranice katastrálneho územia Mesta Martin-Vrútky po železnú lávku pre peších po ľavom brehu rieky Turiec v smere toku. V úseku od železnej lávky po ulicu Sv. Cyrila a Metoda (cestný most cez rieku Turiec) bude zvýšená frekvencia pohybu stavebných mechanizmov a techniky.

CVČ Domino - ponuka záujmových krúžkov pre školský rok 2020/2021

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť pre školský rok 2020/2021. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Pozvánka - 76. výročie SNP vo Vrútkach

V piatok 28. augusta si pripomenieme 76. výročie Slovenského národného povstania a na budove bývalej vrútockej synagóge (terajší Kriváň) odhalíme tabuľku s QR kódom. Po jeho načítaní si budete môcť na svojich mobiloch prečítať informácie o synagóge, židovskej komunite vo Vrútkach i ďalších židovských pamiatkach regiónu.

 

Oznámenie o konaní mestského zastupiteľstva

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 25.8.2020 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Pozvánka na detský výstup na vrch Hradište

TK Fatra Vrútky Vás z príležitosti náhradného Medzinárodného dňa detí pozýva dňa 30.8.2020 na 7.ročník detského výstupu na vrch Hradište. Po výstupe na vrch čaká deti prekvapenie vo forme rozprávkového lesa. Viac informácií si môžete pozrieť na priloženom plagáte.

 

Do práce na bicykli 2020

Po úspešnom priebehu posledných ročníkov celonárodnej kampane „Do práce na bicykli“, ktorej hlavným poslaním je prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce sa Mesto Vrútky opätovne zapojilo do celonárodnej kampane, čím umožňuje obyvateľom nášho mesta zúčastniť sa 7. ročníka súťaže.

 

Oznam - skúška sirén

Dňa 14. augusta 2020 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických sirén“ civilnej ochrany.

 

Oznam o zatvorení Mestského úradu Vrútky

Mestský úrad bude z technických príčin dňa 13.8.2020 zatvorený. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - výzva

Pri kontrole 22 kV vedenia VN 206 v k.ú. Vrútky bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod týmto vedením. V zmysle platnej legislatívy preto Slovenská distribučná, a.s.

Žilinský kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Takmer polovica samospráv v Žilinskom kraji aktívne pracuje na sčítaní, niektoré obce už majú prvú fázu štatistického zisťovania za sebou. Sčítali zatiaľ okolo 16% bytov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

Syndikovať obsah