Železničná spoločnosť Slovensko oznamuje mimoriadne obmedzenia v medzištátnej a vnútroštátnej železničnej doprave

Železničná spoločnosť Slovensko, vzhľadom na rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, ktorá vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s vírusom COVID 19, zriadila informačnú stránku s aktuálnymi opatreniami pri mimoriadnych obmedzeniach v medzištátnej a vnútroštátnej železničnej doprave.

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Zverejňujeme Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia". Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Prímestská doprava prechádza na sobotňajší režim

Prímestské autobusy v Žilinskom kraji budú od štvrtka 19. marca počas pracovných dní premávať ako v sobotu. Do autobusov SAD Žilina a Arriva Liorbus bude umožnený vstup len s ochranným rúškom zakrývajúcim tvár a nosovú časť. Aktuálny harmonogram platných cestovných poriadkov nájdete na tomto odkaze.

 

Vláda zavádza nové opatrenia na zabránenie šíreniu koronavírusu

Núdzový stav je od 16.marca od 6.00 h vyhlásený vo viacerých nemocniciach vrátane Univerzitnej nemocnice Martin.

S účinnosťou od 16. marca od 6.00 h sa na obdobie 14 dní zakazuje maloobchodný predaj a predaj služieb v prevádzkach okrem:

MHD Martin - Vrútky obmedzuje režim

Upozorňujeme cestujúcich, že od pondelka 16.3.2020 bude zavedený počas pracovných dní sobotný režim pre Mestskú hromadnú dopravu Martin, Vrútky. V sobotu a v nedeľu sa režim nemení. Obmedzený režim je vyhlásený na 14 dní.

 

Železničná spoločnosť Slovensko mení grafikon železničnej dopravy

Na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v reakcii na aktuálnu krízovú situáciu a snahu zamedziť šírenie nového koronavírusu pripravuje kroky, ktoré sa v najbližších dňoch dotknú cestujúcich vo vnútroštátnej i v medzinárodnej preprave. Tie súvisia aj s viacerými nariadeniami a rozhodnutiami ÚKŠ. Celý text aj konkrétne zmeny si môžete prečítať na tomto odkaze.

 

Informácia o zavedení prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave v celom Žilinskom kraji

Odbor dopravy Žilinského samosprávneho kraja v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou SR, s cieľom zabránenia šírenia koronavírusu, ktorá okrem iného rozhodla aj o zatvorení škôl a školských zariadení v celej SR, informuje o zavedení prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave v celom Žilinskom kraji, v trvaní dvoch týždňov, t.j. od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020.

Hodiny pre styk s verejnosťou na Mestskom úrade vo Vrútkach počas trvania mimoriadnej situácie

Na základe opatrení prijatých na zasadnutí Krízového štábu Mesta Vrútky dňa 13.3.2020 sa hodiny pre styk s verejnosťou na Mestskom úrade vo Vrútkach od pondelka 16.3.2020 až do odvolania stanovujú podľa priloženého dokumentu.

 

Oznam o zatvorení Mestskej knižnice Hany Zelinovej

Mestská knižnica Hany Zelinovej oznamuje svojim čitateľom, že na základe rozhodnutia Krízového štábu Mesta Vrútky bude knižnica od 13.3.2020 ZATVORENÁ DO ODVOLANIA.

- Zároveň oznamujeme, že nebudeme vyberať poplatky za oneskorené vrátenie dokumentov, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto opatrením.

- O prípadných zmenách budeme priebežne informovať cez sociálnu sieť Facebook a na vstupných dverách knižnice.

V prípade potreby sa na nás môžete obrátiť telefonicky 043/4281219 alebo e-mailom kniznica@vrutky.sk

Ďakujeme za pochopenie.

 

Oznámenie o opatreniach prijatých na zasadnutí Krízového štábu Mesta Vrútky v piatok, 13.3.2020

S účinnosťou od piatku, 13.3.2020

 

- záujemcom o občiansky sobáš na Mestskom úrade vo Vrútkach odporúčame preložiť termín jeho konania na dobu po ukončení mimoriadnej situácie a v prípade nevyhnutnosti realizácie občianskeho sobáša v dobe trvania mimoriadnej situácie, počet účastníkov sobášneho obradu obmedzujeme na 10 (sobášiaci, matrikár, ženích, nevesta, dvaja svedkovia, rodičia ženícha a rodičia nevesty)

 

Syndikovať obsah