CVČ Domino - podujatia pre školský rok 2013/2014

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť pre školský rok 2013/2014. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte s prihláškou.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2013 kliknite tu.

 

Informácia pre záujemcov o stánkový predaj počas Dní Mesta 2013

Mesto Vrútky, zastúpené Ing. Miroslavom Mazúrom, primátorom mesta si Vás ako stánkových predajcov dovoľuje pozvať na Dni Mesta 2013 - Vrútocký jarmok, ktorý sa uskutoční v dňoch 20.9.2013 a 21.9.2013, na pešej zóne vo Vrútkach.
Prihlásiť sa môžete vyplnením priloženej prihlášky a jej zaslaním na email. adresu: martina.kasalova@vrutky.sk
alebo telefonicky po 02.09.2013 na t.č.: 043/4241816.

MISS KOMPOST 2013

Priatelia Zeme – SPZ a Centrum environmentálnych aktivít vyhlasujú 3. ročník súťaže o najlepší kompost MISS KOMPOST 2013. Súťaž sa snaží podchytiť tvorivý potenciál jednotlivcov súvisiaci s využívaním biologických odpadov formou kompostovania. Hlavným cieľom je neformálna výmena informácií o kompostovaní a podpora myšlienky, že kompostovanie je súčasťou moderného životného štýlu. Viac informácií sa dočítate v priloženom letáku.

 

Pozvánka

Mesto Vrútky Vás pozýva 28. augusta 2013 na spomienku 69. výročia SNP
o 10. h. pri pomníku pred mestským úradom vo Vrútkach. Spomienkový akt bude pokračovať k pamätníku Karvaša a Blahovca a k pamätnej tabuli pred železničnou stanicou.

 

4. ročník Vrútockého country kotlíka

Mesto Vrútky Vás pozýva na preteky vo varení kotlíkového gulášu. 4. ročník Vrútockého country kotlíka sa bude konať dňa 17. augusta 2013. Pripravený bude bohatý program pre deti aj dospelých.
Miesto: škvárové ihrisko za gymnáziom J. C. Hronského vo Vrútkach.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznam o presunutí zasadnutia MsZ

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva sa presúva plánované zasadnutie MsZ na termín: 20.8.2013 (utorok) o 10:00 hod.

 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2013 kliknite tu.

 

Separovaný zber na II. polrok 2013


Zverejňujeme harmonogram separovaného zberu na II. polrok 2013.

 

Výberové konanie

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Senior – Zariadenia pre seniorov a Domu sociálnych služieb. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah