Oznam o zatvorení Mestského úradu Vrútky

Oznam s harmonogram zatvorenia Mestského úradu vo Vrútkach si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy povoľuje zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Silvester 2017 vo Vrútkach

Primátor mesta pozýva všetkých na pešiu zónu v posledný deň starého roka od 22.00 hod. privítať nový rok 2018 ! Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

XXXVII. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO BEHU

Mesto Vrútky pozýva všetkých bežcov a milovníkov pohybu
na XXXVII. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO BEHU vo Vrútkach.
Opäť budú aj žiacke kategórie.
Štart je 31. 12. o 10. hodine na pešej zóne. Prihláste sa elektronicky do 30. 12.: www.kk-sporttiming.com
alebo pri prezentácii 31. 12. od 8:30 do 9:40 hod.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018, kliknite tu.

 

Oznámenie o odstávke ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody

Martinská teplárenská, a.s. oznamuje, že dňa 13.12.2017 (streda) v čase od 10:00 - 18:00 vo Vrútkach nebude dodávka ÚK a TÚV z dôvodu poruchy na hlavnom privádzači DN 500.

 

Pozvánka na decembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 12.12.2017 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Informácia o zimnej údržbe

V zimnom období do 15.3.2018 môžu občania Vrútok pre informácie o zimnej údržbe a pre nahlasovanie požiadaviek na zimnú údržbu využívať číslo 0907 710 546. Toto číslo je do 15.3.2018 dostupné nepretržite. Okrem tohto čísla môžu občania využívať aj obvyklý kontakt na Mestskú políciu Vrútky: 0948 159 159.

 

Verejná vyhláška - výzva k odstráneniu reklamnej stavby neznámeho vlastníka

Spoločnosť Asociácia vonkajšej reklamy, Bratislava podala dňa 13.9.2017 na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, ohlásenie na odstránenie nepovolenej reklamnej stavby neznámeho vlastníka na jednostrannú reklamnú stavbu. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah