Povinné rúška aj meranie teploty, v nedeľu zatvorené obchody

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

Osamelí seniori môžu požiadať mesto o pomoc s nákupom


Mesto Vrútky ponúka seniorom v čase trvania opatrení na zamedzenie ochorenia koronavírus (COVID 19) možnosť uskutočnenia nákupu. Táto služba je poskytovaná bezplatne za nasledovných podmienok:

Prímestská autobusová doprava prechádza na prázdninový režim

Žilinský samosprávny kraj si Vás dovoľuje informovať, že: Od 23.3.2020 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava, ktorú prevádzkujú dopravné spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok, prevádzkovaná v prázdninovom režime.
Upozornenie: Do prázdninového režimu bude ale zapracovaná redukcia autobusových spojov, ktoré nezabezpečujú dopravnú obslužnosť a strácajú opodstatnenie (nízka až nulová obsaditeľnosť spojov).

Koronavírus a nakladanie s odpadom

Spoločnosť ENVI-PAK a.s. pripravila pre občanov článok s tematikou nakladania s odpadom počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom.

 

Oznam pre seniorov!

Ak ste senior vo veku 65 rokov a viac s trvalým pobytom na území mesta Vrútky a nedokážete si zabezpečiť hygienické rúško, kontaktujte pracovníčky Knižnice Hany Zelinovej v pracovných dňoch v predpoludňajších hodinách na telefónnom čísle 043/42 81 219. Vašu požiadavku si poznačíme a pokúsime sa Vám rúško zabezpečiť. Rúška sú vydávané v Knižnici Hany Zelinovej denne od 9 -13 hod. do vyčerpania zásob.

Zatvorenie zberného miesta na mestskom úrade

Vzhľadom na zatvorenie zberného dvora v Martine – Brantner Fatra, s.r.o. (pandémia koronavírusu) je zberné miesto vo Vrútkach (za budovou Mestského úradu vo Vrútkach) do odvolania uzatvorené. Ďakujeme za pochopenie.
Mgr. Branislav Zacharides
primátor Mesta

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Navrhovateľ ŽSR Bratislava, zastúpené spoločnosťou REMING CONSULT a.s., Bratislava, podal dňa 02.12.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice“. Mesto Ružomberok, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy po posúdení predloženého návrhu, vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby.

Vrútockí seniori, zabezpečili ste si rúško?

V súvislosti s prevenciou voči šíreniu ochorenia koronavírus (COVID 19) je stále častejšie vyžadované použitie hygienického rúška. V čase vyhlásenej mimoriadnej situácie bez rúška nie je možné cestovať v mestskej hromadnej doprave, ani vkročiť do úradov či iných inštitúcií.

Usmernenie na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine zaslalo Usmernenie na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2020. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Poskytovanie poštových služieb v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie

Slovenská pošta, a.s. informuje o poskytovaní poštových služieb v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie. Viac informácií si môžete prečítať v priložených príloha1 a príloha2.

 

Syndikovať obsah