Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 9.2.2022 a 11.2.2022 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Oznámenie k februárovému zasadnutiu Mestského zastupiteľstva Vrútky

Na základe uskutočneného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrútky v mesiaci január a na základe odporúčania Mestskej rady Vrútky, sa v mesiaci február 2022 neuskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré bolo naplánované na deň 8. február 2022.

 

Mimoriadny režim prepravy MHD

Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. informuje, že od štvrtku 3.2.2022 bude premávať v mimoriadnom (prázdninovom) režime, kvôli karanténnym opatreniam a zvýšenej chorobnosti vodičov. Zoznam spojov, ktoré nebudú premávať až do odvolania, je možné pozrieť si na nasledovnom odkaze.

 

CVČ Domino - podujatia vo februári 2022

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac február 2022. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Manuál pre domácnosť pri ochorení COVID-19 - variant omikron

Žilinský samosprávny kraj vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu pripravil manuál pre občanov, ako zvládnuť ochorenie COVID-19 s variantom omikron v domácnosti, ktorý môže prispieť k lepšiemu zvládnutiu pandemickej situácie. Manuál je dostupný na nasledovnom odkaze.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 3.2.2022 a 4.2.2022 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Verejná vyhláška - oznámenie o zaslaní oznámenia o strategickom dokumente

Dňa 27.01.2022 bolo na MsÚ vo Vrútkach od Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručené oznámenie o strategickom dokumente „SMART Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja“ od obstarávateľa Žilinského samosprávneho kraja.

CVČ Domino - letné tábory

Centrum voľného času DOMINO ponúka letné tábory v lokalite Margita - Ilona. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom letáku.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí prác

Spoločnosť ELSPOL - SK, s.r.o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre SSD, a.s. oboznamuje obyvateľov mesta Vrútky a vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou stavby: „Vrútky - ul.1. československej brigády - Rekonštrukcia NNS a rozšírenie NNK (SW-14474)“ - že práce na vyššie spomenutej stavbe začnú 26.01.2022. Práce by mali trvať do 18.02.2022.

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 25.1.2022 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Syndikovať obsah