Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka MŠ Nábrežná, MŠ Francúzskych partizánov a MŠ Sv. Cyrila a Metoda

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Materskej školy Nábrežná 2A, Vrútky; Materskej školy Francúzskych partizánov 19, Vrútky a Materskej školy Sv. Cyrila a Metoda 64, Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Upracme si naše Vrútky

Mesto Vrútky Vás pozýva na jarnú očistu Vrútok v dňoch 27.4.2019 - 7.5.2019. Bližšie informácie a harmonogram upratovania prinášame v priloženom plagáte.

 

Do práce na bicykli 2019

Po úspešnom priebehu posledných ročníkov celonárodnej kampane „Do práce na bicykli“, ktorej hlavným poslaním je prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce sa Mesto Vrútky zapojilo do celonárodnej kampane, čím umožňuje obyvateľom nášho mesta zúčastniť sa 6. ročníka súťaže, ktorej cieľom je hlavne motivácia využívať zdravý a ekologický spôsob dochádzania do práce.

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - pozemok s budovou denného centra

Mesto Vrútky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže: pozemok s budovou denného centra. Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - obchodný podiel Mesta Vrútky v spol. Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

Mesto Vrútky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je obchodný podiel Mesta Vrútky v spoločnosti Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., so sídlom sv. Cyrila a Metoda č. 29, 03861 Vrútky. Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete v priloženom dokumente.

 

CVČ Domino - podujatia v máji 2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac máj 2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v zmysle platnej legislatívy odvoláva: čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice počnúc 12.4.2019 od 15:00 hod. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na aprílové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 16.4.2019 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Výluka na trati Remäta - Handlová s náhradnou autobusovou dopravou

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že dňa 16.4.2019 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase 7.35 - 12.35 hod. na traťovom úseku: Remäta - Handlová. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

STAVANIE MÁJA a jarmok ľudových remesiel

Mesto Vrútky Vás pozýva na STAVANIE MÁJA spojené s predajnými trhmi, prezentáciou ľudových remesiel a kultúrnym programom v utorok 30. apríla 2019 od 11.00 hod. na pešej zóne vo Vrútkach.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah