Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle platnej legislatívy, rozhodol o zmene hraníc lesných porastov v LC Martinské hole. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Od 14. septembra 2020 platia nové podmienky pre nosenie rúšok

Na základe Opatrenia ÚVZ č. OLP/7189/2020 sa všetkým osobám zakazuje s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:
- detí do 3 rokov veku,
- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
- vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,

Biela pastelka 2020

V piatok 18. septembra 2020 bude prebiehať celoslovenská dobročinná zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým spoluobčanom pod názvom Biela pastelka 2020. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam - skúška sirén

Dňa 11. septembra 2020 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických sirén“ civilnej ochrany.

 

Ponuka aktivít pre žiakov prvého stupňa ZŠ poriadaných Mestskou knižnicou Hany Zelinovej vo Vrútkach

Aj v novom školskom roku 2020/2021 Vás v Mestskej knižnici Hany Zelinovej čakajú zaujímavé aktivity, na ktoré sa môžete počas celého roka nahlásiť. Ich podrobnejší zoznam nájdete v priloženom dokumente.
Bližšie informácie na t.č. : 043/428 12 19.
Tešíme sa na Vás. Mestská knižnica Hany Zelinovej, Vrútky

 

Oznam

V dňoch 09.09.2020 – 11.09.2020 budú pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Piešťany vykonávať postrek pri údržbe toku Turiec herbicídnymi prípravkami - za účelom odstránenia inváznych druhov rastlín z brehov toku, nežiadúcich drevín a ošetrenie kamenného opevnenia toku od pobrežných burín.
( Rozhodnutie o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vydané Okresným úradom Martin, OSZP č. OU-MT-OSZP-2020/012308-003 ) z 29.07.2020.

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine, v súlade s platnou legislatívou, odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 1.septembra 2020 07:00 hod. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Dni mesta Vrútky

Srdečne pozývame na podujatia v rámci tohtoročných Dní mesta. Tento rok si pripomíname 765. výročie prvej písomnej zmienky o meste Vrútky.
Program tohtoročných osláv Dní mesta Vám prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 10.9.2020 (7:30-16:30 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Syndikovať obsah