Pozvánka na decembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 13.12.2016 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Oznámenie o obmedzení dodávky tepla

Martinská teplárenská, a.s., ako dodávateľ tepla na území mesta Vrútky oznamuje, že z dôvodu poruchy na horúcovodnom privádzači do Vrútok bude dňa 10.12.2016 (sobota) v čase od 8:00 hod. obmedzená dodávka tepla a TUV pre odberateľov vo Vrútkach. Predbežne bude odstávka trvať cca. do 20:00 hodiny.
Za pochopenie ďakujeme.

 

Mikuláš vo Vrútkach

Mikuláš, anjel a čert putovali po celom svete až zavítali do Vrútok, aby potešili naše deti.

 

 

 

 

 

 

Denný stacionár pre seniorov v obci Strečno

V obci Strečno bude od 2.1.2017 prevádzkovať nezisková organizácia Custodia denný stacionár – zariadenie určené pre seniorov, ktorí žijú v domácnosti osamote a túžia po kontakte s ľuďmi alebo pre seniorov, ktorým príslušníci rodiny nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť a zároveň ich nechcú umiestniť do domova sociálnych služieb. Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom

Mesto Vrútky pozýva všetky deti na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční v utorok 6.12.2015 o 15.00 hod. v Kultúrnej sále Kriváň. Pozrite si aj priložený plagát.

 

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Oznam o zatvorení pokladne na MsÚ Vrútky

Z dôvodu ročnej uzávierky bude pokladňa Mesta Vrútky v čase od 22.12.2016 do 06.01.2017 zatvorená. Posledným dňom, kedy je možné využiť služby pokladne, je streda 21.12.2016 - od 13:00 do 16:30 hod. Pokladňa bude opäť otvorená od pondelka 09.01.2017. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

CVČ Domino - podujatia v decembri 2016

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac december 2016. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Informácia o zimnej údržbe

V zimnom období do 15.3.2017 môžu občania Vrútok pre informácie o zimnej údržbe a pre nahlasovanie požiadaviek na zimnú údržbu využívať číslo 0907 710 546. Toto číslo je do 15.3.2017 dostupné nepretržite. Okrem tohto čísla môžu občania využívať aj obvyklý kontakt na Mestskú políciu Vrútky: 0948 159 159.

Rozpočet mesta Vrútky na roky 2017-2019

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré pojednávajú o rozpočte mesta Vrútky na obdobie rokov 2017-2019.

 

Syndikovať obsah