Verejná vyhláška - oznámenie o strategickom dokumente Žilinského kraja

Obstarávateľ, Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva predložil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku EIA/SEA, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016-2020.

Oznámenie o poklese vykurovacieho tepla

Martinská teplárenská, a.s., ako dodávateľ tepla na území mesta Vrútky oznamuje, že z dôvodu poruchy hlavného napájača DN500 Martinskej teplárenskej a.s., môže dňa 9.11.2016 (streda) v čase od 9:00 hod. do 20:00 hod. dôjsť k poklesu parametrov vykurovacieho média pre odberateľov na území mesta Vrútky. Za pochopenie ďakujeme.

 

Pozvánka na uvedenie novej knihy

Mesto Vrútky a občianske združenie Hemibos Ante Portas Vás pozývajú na uvedenie knihy do života ”Vrútky - 145 rokov s okrídleným kolesom”. Viac informácií nájdete na priloženom plagáte.

 

Oznam o presťahovaní oddelenia kultúry MsÚ

Od 2.11.2016 sa presťahovalo oddelenie kultúry s redakciou časopisu Vrútočan do budovy B, vedľa Mestského úradu. Poštová adresa: Matušovičovský rad 6, 03861 Vrútky, tel. číslo 043/ 424 18 08.


 

Oznam o termínoch úplnej uzávierky cesty I. triedy I/18 (Strečno)

Na základe vydaného povolenia Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 02.11.2016, informujeme verejnosť o úplnej uzávierke cesty I/18 v úseku km cca 466,900 - 477,000 v katastri obce Strečno a v katastri mesta Vrútky z dôvodu vykonávania sanácie skalného brala pod hradom Strečno. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

CVČ Domino - podujatia v novembri 2016

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac november 2016. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 10.11.2016 a 12.11.2016 v čase 6:00-19:30 na ČOM 9635252 - Dielenská Kružná a ČOM 9630295 - Železničná bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Z rovnakého dôvodu sa tak stane aj dňa 16.11.2016 v čase 7:30-19:30 (ČOM 9631560 - ul. 1.Čsl.brigády).

 

Ponuka dlhodobého prenájmu nebytových priestorov bývalej knižnice

Mesto Vrútky ponúka do dlhodobého prenájmu nebytové priestory nachádzajúce sa v budove bývalej knižnice H. Zelinovej na ulici I. čsl. brigády vo Vrútkach č.
súpisné 3244, stojacej na pozemku p.č. KN C 560/1. Viac informácií si môžete prečítať v sekcii Ponuka majetku mesta/Ponuka prenájmu.

 

Výberové konanie - riaditeľ Centra voľného času DOMINO

Mesto Vrútky vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: riaditeľ Centra voľného času DOMINO. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Koncert ku Dňu seniorov

Kino 1. máj bolo do posledného miesta zaplnené našimi seniormi. V programe vystúpil Števo Hruštinec, Juro Chlebana, Marta Križanová s manželom a Oľga Wagnerová. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou poslanca Michala Kurica.

 

Syndikovať obsah