Pokus o vytvorenie slovenského rekordu

Mesto Vrútky pozýva na pokus o vytvorenie slovenského rekordu s 800 obrázkami muchotrávok a 400 obrázkami na pníkoch. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, v zastúpení spoločnosťou PETROSTAV SK s.r.o., Tvrdošín – Ing. Peter Poláčik, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad, v zmysle platnej legislatívy dňa 02.05.2019 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu stavby: „ 10721-Vrútky-Pod Dielec – Rozšírenie NNK “. Uvedeným dňom začalo územné konanie.

Verejná vyhláška - oznámenie

Ing. Matej Kubík (Martin), Martina Janíková (Martin), Mgr. Peter Baláž (Martin), Ing. Zuzana Balážová (Martin), Bc. Michal Stupák (Martin) Zuzana Stupáková (Martin), podali na mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad, v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie: Spevnená plocha.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 27.5.2019 a 28.5.2019 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Pozvánka na výstavu "Inšpirované hudbou..."

Mesto Vrútky Vás pozýva na výstavu obrazov s názvom "Inšpirované hudbou...", ktorá sa uskutoční 16. mája 2019 v Kultúrnej sále Kriváň. Bližšie informácie si môžete pozrieť v priloženom plagáte.

 

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Informácie pre podnikateľov o povinnosti používať systém eKasa od 1.7.2019

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019. Bližšie informácie nájdete v pripojenom dokumente.

 

Pozvánka na prednášku pod názvom biologická ochrana a výživa ovocných drevín

Milí záhradkári a ochrancovia prírody, Mesto Vrútky a ZO SZZ Vrútky KB Vás pozývajú na prednášku na tému „Biologická ochrana a výživa ovocných drevín“, ktorá sa uskutoční dňa 16. mája (štvrtok) 2019 o 17. hod. v Sobášnej sieni MsÚ Vrútky. Bližšie informácie nájdete v pripojenom plagáte.

 

Výluka na trati Remäta - Handlová s náhradnou autobusovou dopravou

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 14.5-16.5.2019 (utorok-štvrtok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase 7.35 - 12.35 hod. na traťovom úseku: Remäta - Handlová. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o zatvorení Mestského úradu vo Vrútkach

Dňa 7.5.2019 bude Mestský úrad Vrútky zatvorený z dôvodu CO cvičenia zamestnancov. Ďakujeme za porozumenie.
Mgr. Branislav Zacharides
primátor mesta Vrútky

 

Syndikovať obsah