Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Výluka na trati Horná Štubňa - Sklené pri Handlovej

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 13.-14. augusta 2018 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku: Horná Štubňa - Sklené pri Handlovej. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9.8.2018 o 16:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Oznam o zmene otváracích hodín v mesiaci august v Mestskej knižnici Hany Zelinovej

Mestská knižnica Hany Zelinovej oznamuje čitateľom, že bude v mesiaci august 1.8.-31.8.2018 otvorená v čase od 8.00-16.00.hod. Ďakujeme za porozumenie.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Upozornenie na zmenu vývozu komunálneho a separovaného odpadu

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. oznamuje, že od pondelka 30.7.2018 bude z dôvodu vysokých teplôt vykonávať zber komunálneho a separovaného odpadu od 5:00 hod. ráno. Nádobu je potrebné si vyložiť jeden deň pred zvozom.
Ďakujeme za porozumenie.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že 7.8.2018 v čase 8:00 - 15:30 hod. bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Pozvánka na výstavu Letný výtvarný salón

Mesto Vrútky Vás pozýva na výstavu obrazov neprofesionálnych výtvarníkov Evy Bebčákovej v termíne 31.7. - 3.8. 2018 v Kultúrnej sále Kriváň.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 30.7. 2018 o 16:00 hod.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Obstarávateľ, Mesto Vrútky, doručil Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle platnej legislatívy, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán mesta Vrútky, Zmeny a doplnky č. 3.“.

Výluka na trati Chrenovec - Handlová

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 24.-26. júla 2018 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Handlová-Remäta a Remäta-Sklené pri Handlovej. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah