Turčiansky vodácky triatlon 2017

Mesto Vrútky Vás pozýva na podujatie Turčiansky vodácky triatlon 2017.
Uskutoční sa dňa 10.6.2017 (sobota) v Turčianskych Kľačanoch. Príďte si zabehnúť a zabicyklovať pod Malou Fatrou a splaviť Váh!
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte

 

Záverečný účet mesta za rok 2016

V sekcii Ekonomika je zverejnený Záverečný účet mesta za rok 2016 (dokumenty sú umiestnené hneď prvé hore v poradí).

 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017 kliknite tu.

 

Oznámenie o možnosti prijatia finančnej pomoci priamo z EÚ

Ministerstvo financií SR požiadalo Združenie miest a obcí Slovenska o zverejnenie informácie o oznamovaní prijatia finančnej pomoci priamo z Európskej únie. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Výberové konanie - riaditeľ Centra voľného času DOMINO

Mesto Vrútky vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: riaditeľ Centra voľného času DOMINO. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo životného prostredia SR ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle platnej legislatívy vydáva v diaľničnom úseku "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala" rozhodnutie k navrhovanej činnosti. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Jarný beh detí 2017 – Olympijský beh

Mesto Vrútky organizuje dňa 9.6.2017 v spolupráci s Olympijským klubom Turiec, CVČ Dominom a Komisiou školstva, mládeže a športu pri MsZ Vrútky Jarný beh detí 2017 – Olympijský beh.
Preteky sú určené deťom vrútockých materských škôl, žiakom základných škol a gymnázia, uskutočnia sa na umelej tráve Futbalového štadióna Attack Vrútky.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia pre stavbu: Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Vysunuté pracovisko SSÚD Žilina. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy povoľuje v diaľničnom úseku Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany zmenu stavby pred jej dokončením. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Výluka na trati Sklené pri Handlovej – Handlová

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že dňa 16. mája 2017 (utorok) budú správcom železničnej dopravnej cesty (ŽSR) v čase od 08.50 do 13.00 hod. vykonávané výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku Sklené pri Handlovej – Handlová. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah