Oznámenie o podmienkach účasti verejnosti na zasadnutí Mestského zastupiteľstva zvolaného na utorok 12.5.2020

Oznámenie o podmienkach účasti verejnosti na zasadnutí Mestského zastupiteľstva zvolaného na utorok 12.5.2020 so začiatkom o 14:00 hod., ako aj ďalších zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach v čase platnosti aktuálnych protiepidemických opatrení

Dňa 7.5.2020 zverejnil Úrad verejného zdravotníctva opatrenie č. OLP/3881/2020, ktorým sa aktualizuje opatrenie č. OLP/273112020 z 23.3.2020 v znení opatrení č. OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 a č. OLP/3796/2020 zo dňa 05.05.2020 o zákaze hromadných podujatí.

Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v zmysle platnej legislatívy odvoláva: čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice počnúc 12.5.2020 od 8:00 hod. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o konaní mestského zastupiteľstva

Primátor mesta, Mgr. Branislav Zacharides, zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 12.5.2020 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. V súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č.

Otváracie hodiny v Mestskej knižnici Hany Zelinovej od 11. mája 2020

Na základe opatrení prijatých na zasadnutí krízového štábu mesta sa otváracie hodiny v Mestskej knižnici Hany Zelinovej od 11. mája 2020 vracajú do štandardného režimu:

Pondelok - piatok: 8:30 - 17:00 hod.

Obedná prestávka: 11:30 - 12:00 hod.

 

Hodiny pre styk s verejnosťou na Mestskom úrade vo Vrútkach od 11. mája 2020

Na základe opatrení prijatých na zasadnutí krízového štábu mesta sú hodiny pre styk s verejnosťou a pokladničné hodiny na Mestskom úrade vo Vrútkach od pondelka 11. mája 2020 nasledovné:

Hodiny pre styk s verejnosťou sa vracajú do štandardného režimu:
pondelok: 8:00 – 11:00 hod., 13:00 – 15:00 hod.
utorok: Nestránkový deň
streda: 8:00 – 11:00 hod., 13:00 - 17:00 hod.
štvrtok: 8:00 – 11:00 hod., 13:00 – 15:00 hod.
piatok: 8:00 – 12:00 hod.

Oznámenie o opatreniach prijatých na zasadnutí krízového štábu dňa 6. mája 2020

1. S účinnosťou od pondelka, 11.5.2020 do odvolania sa aktualizuje opatrenie dotýkajúce sa občianskych sobášov na Mestskom úrade vo Vrútkach s nasledovným znením:

Uvoľňovanie opatrení na prevenciu šírenia koronavírusu

Dňom 6. mája 2020 nadobúdajú účinnosť nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva v oblasti prevencie šírenia koronavírusu.

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy Frica Kafendu

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Základnej umeleckej školy Frica Kafendu, Sv. Cyrila a Metoda 20, Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Informácie o možnostiach bezhotovostných platieb

V sekciách Kontakty a Úradné hodiny pribudli informácie o možnostiach bezhotovostných platieb pri úhradách mestu - jednotlivé čísla účtov.

 

Informácie k otvoreniu Zberného dvora spoločnosti Brantner Fatra s.r.o.

Otváracie hodiny počas mimoriadnej situácie:
Pon – Pia: 15:30 – 20:00 hod.
Sobota: 07:00 – 19:00 hod.

UPOZORNENIE:

Odovzdanie stavebného odpadu na Zbernom dvore je momentálne pozastavené! Stavebný odpad môžete odovzdať LEN na skládke odpadov Kalnô.
Cena za zneškodnenie stavebných odpadov je podľa platného Cenníka:
- Vytriedený stavebný odpad 39,60€ s DPH/t
- Nevytriedený stavebný odpad 72,18€ s DPH /t
+ zákonný poplatok 7€/t

PLATBA JE MOŽNÁ IBA KARTOU!!!

 

Syndikovať obsah