4. ročník Vrútockého country kotlíka

Mesto Vrútky Vás pozýva na preteky vo varení kotlíkového gulášu. 4. ročník Vrútockého country kotlíka sa bude konať dňa 17. augusta 2013. Pripravený bude bohatý program pre deti aj dospelých.
Miesto: škvárové ihrisko za gymnáziom J. C. Hronského vo Vrútkach.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznam o presunutí zasadnutia MsZ

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva sa presúva plánované zasadnutie MsZ na termín: 20.8.2013 (utorok) o 10:00 hod.

 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2013 kliknite tu.

 

Separovaný zber na II. polrok 2013


Zverejňujeme harmonogram separovaného zberu na II. polrok 2013.

 

Výberové konanie

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Senior – Zariadenia pre seniorov a Domu sociálnych služieb. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Stretnutie s Kamilom Peterajom vo Vrútkach

Mestská knižnica Hany Zelinovej v spolupráci s vydavateľstvom IKAR Vás pozýva na literárne stretnutie a autogramiádu so slovenským básnikom a textárom Kamilom Peterajom dňa 19. júna 2013 o 17. h. v sobášnej miestnosti MsÚ.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznam o čiastočnej uzávierke cesty v k.ú.Vrútky

Od 4.6.2013 do 31.7.2013 prebiehajú stavebné práce v úseku cesty I/18, ktorá prechádza aj cez Vrútky, preto treba zvýšiť opatrnosť a taktiež trpezlivosť. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Turčianske slávnosti folklóru

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja poriada 29. ročník Turčianskych slávností folklóru, ktorý sa uskutoční cez víkend 15. - 16. júna 2013 v Múzeu slovenskej dediny - v skanzene v Jahodníckych hájoch v Martine. Viac informácií a podrobný program nájdete v priloženom plagáte.

 

Záverečný účet mesta za rok 2012

MsZ vo Vrútkach dňa 18.6.2012 bude na svojom plánovanom zasadnutí prerokovávať Záverečný účet mesta za rok 2011, ktorý zverejňujeme v sekcii Ekonomika (dokumenty sú umiestnené hneď prvé hore v poradí).

 

Oznámenie o prerokovaní

Obvodný úrad životného prostredia Žilina, úsek odpadového hospodárstva predložil na Obvodný úrad životného prostredia Žilina, úsek EIA/SEA Správu o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah