Dotácie v sociálnej oblasti

V zmysle VZN č.9/2015 o poskytnutí dotácií,
sociálna komisia MsZ Vrútky pre rok 2017 rozdelila dotácie nasledovne :

- Slovenský zväz zdravotne postihnutých I. Vrútky - 500,-€
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých II. Vrútky - 500,-€
- Spoločnosť Parkinson Slovensko – 200,-€
- Jednota dôchodcov Slovenska Vrútky – 450,-€
- Žena v tiesni občianske združenie – 350,-€

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „Prenájom nehnuteľného majetku č. 1/2017“ - bytový dom s nájomnými bytmi

Mesto Vrútky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž „Prenájom nehnuteľného majetku č. 1/2017“ s vyhodnotením formou výberového konania na výber uchádzača na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o neplánovanom prerušení distribúcie elektriny z dôvodu poruchy

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 17.2.2017 v čase 7:30-10:30 bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Pozvánka na februárové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 14.2.2017 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Cesta okolo obce Strečno bude počas víkendu 11.-12.2.2017 prejazdná

Informácia na nadchádzajúci víkend o realizovaní (nerealizovaní) úplnej uzávierky cesty I/18 v Strečnianskej úžine na základe vydaného povolenia Okresným úradom Žilina a v súvislosti s pokračujúcou sanáciou skalného brala v obci Strečno v roku 2017: V dňoch 11. a 12. februára 2017 nebude realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine z dôvodu nevhodného počasia na vykonávanie sanačných prác podľa schváleného projektu – prejazd bude bez obmedzení !

 

Zisťovanie údajov pre štatistiku o financiách a spotrebe domácnosti 2017

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS. Viac informácií prinášame v priloženom dokumente.

 

Súhlasíte s tým, aby Mesto Vrútky stavalo na Nábrežnej ulici bytový dom s nájomnými bytmi?

ÁNO
77% (137 hlasov)
NIE
21% (37 hlasov)
NEVIEM
2% (4 hlasy)
Celkom hlasov: 178

CVČ Domino - podujatia vo februári 2017

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac február 2017. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

CVČ Domino - letné tábory

Centrum voľného času DOMINO ponúka letné tábory v lokalite Margita - Ilona. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom letáku.

 

CVČ Domino - jarné prázdniny

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu počas trvania jarných prázdnin. Viac informácií si môžete prečítať na informačnom plagáte.

 

Syndikovať obsah