Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu

Mesto Vrútky v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu: budova Denného centra vo Vrútkach (Klub dôchodcov), Kalocsaya ul. č. 12 vo Vrútkach na prízemí 1 miestnosť o veľkosti 16 m2 - obchodný, príp. skladový priestor. Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Mesto Martin, podalo na mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky - Čachovský rad". Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente a mape.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 26.1.2017 v čase 7:30-12:30 bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 12.1.2017 o 16:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Navrhovateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a.s. v zastúpení doručil Ministerstvu životného prostredia SR v zmysle platnej legislatívy oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

VÝSLEDKY XXXVI. ROČNÍKA SILVESTROVSKÉHO BEHU

Dňa 31.12.2016 sa uskutočnil 36. ročník Silvestrovského behu. V mrazivom počasí úspešne do cieľa dobehlo 122 pretekárov. Výsledky podľa jednotlivých kategórií nájdete v tomto odkaze:

http://www.kk-sporttiming.com/pretek-306/silvestrovsky-beh-zdravia-36-ro...

FOTOGALÉRIA:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1153512101370508.1073742035.13...

 

CVČ Domino - podujatia v januári 2017

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac január 2017. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2017, kliknite tu.

 

Oznámenie o obmedzení dodávky tepla

Martinská teplárenská, a.s., ako dodávateľ tepla na území mesta Vrútky oznamuje, že z dôvodu poruchy na horúcovodnom privádzači do Vrútok bude dňa 15.12.2016 v čase od 9:00 hod. obmedzená dodávka tepla pre odberateľov vo Vrútkach. Predbežne bude odstávka trvať cca. do 18:00 hodiny.
Za pochopenie ďakujeme.

 

XXXVI. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO BEHU

Mestom Vrútky pozýva všetkých bežcov a milovníkov pohybu
na XXXVI. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO BEHU vo Vrútkach.
Opäť budú aj žiacke kategórie.
Štart je 31. 12. o 10. hodine na pešej zóne. Prihláste sa elektronicky do 30. 12.: www.kk-sporttiming.com
alebo pri prezentácii 31. 12. od 8:30 do 9:40 hod.

 

Syndikovať obsah