Oznámenie o poklese teploty v systémoch UK a TUV

Dňa 13.12.2019 bude Martinská teplárenská, a.s. vykonávať opravu horúcovodného privádzača DN500. Z uvedeného dôvodu dôjde v čase od 6:00 do 18:00 hod. ku poklesu parametrov horúcovodu, čo sa prejaví v niektorých mestských častiach mesta Martin a vo Vrútkach poklesom teploty v systémoch UK a TUV v jednotlivých objektoch.

 

Slávnostné odhalenie tabule olympijského medailistu Vladimíra Weissa

Vážení priaznivci športu, dovoľujeme si Vás pozvať na slávnostné odhalenie tabule olympijského medailistu Vladimíra Weissa, ktoré sa uskutoční v utorok 17.12.2019 o 9. hod. v priestoroch ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach. Pozvánku pripájame v prílohe.

 

Oznam - skúška elektronických sirén CO

Dňa 13. decembra 2019 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva - „elektronických sirén CO“. Aktiváciu elektronických sirén vykoná Sekcia krízového riadenia MVSR prostredníctvom RDS – otestuje sa aktivácia prijímačov RDS prostredníctvom živého vysielania Slovenského rozhlasu v trvaní 6 minút.
Skúška elektromotorických sirén sa nevykonáva.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Železnice slovenskej republiky, Bratislava v zastúpení spoločnosťou Reming Consult a.s., Bratislava, podala dňa 2.12.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín Košice. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020, kliknite tu.

 

Najdôležitejšie zmeny cestovného poriadku MHD Martin od 15.12.2019

Od 15.12.2019 budú v platnosti zmeny v cestovnom poriadku MHD Martin, ktoré si môžete pozrieť v nasledovnom dokumente.

 

Pozvánka na decembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 10.12.2019 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Rady a tipy na ekoVianoce

Spoločnosť ENVI-PAK a.s. pripravila pre občanov plagát s tematikou rád a tipov, ako sa správať na Vianoce ekologickejšie.

 

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Pozvánka na otvorenie adventných trhov a rozsvietenie vianočného stromčeka

Mesto Vrútky Vás pozýva na otvorenie ADVENTNÝCH TRHOV a ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA, ktoré sa uskutoční 6. decembra 2019 o 16. hod. pri stromčeku na pešej zóne vo Vrútkach. Všetky deti príde pozdraviť MIKULÁŠ. Pozrite si aj priložený plagát.
 

Syndikovať obsah