Aktualizácia Územného plánu Mesta Vrútky

Mesto Vrútky zbiera podnety a návrhy na opätovnú aktualizáciu Územného plánu Mesta. Svoje podnety, návrhy a požiadavky môžete zasielať v písomnej forme poštou, (osobne) na adresu Mestský úrad Vrútky, odbor výstavby, Námestie S. Zachara 4 038 61 Vrútky, alebo elektronicky na sekretariat@vrutky.sk do 10.10.2017.

 

Výluka na trati Chrenovec – Handlová

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 26.-28. septembra 2017 budú správcom železničnej dopravnej cesty (ŽSR) vykonávané rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku Chrenovec - Handlová. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Výluka na trati Chrenovec – Handlová

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 19.-21. septembra 2017 budú správcom železničnej dopravnej cesty (ŽSR) vykonávané rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku Chrenovec - Handlová. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na septembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 12.9.2017 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Dni mesta Vrútky

Mesto Vrútky Vás pozýva na DNI MESTA, ktorých súčasťou bude aj Vrútocký jarmok dňa 22. 9.2017 a tiež rôzne sprievodné podujatia.
Tento rok si pripomíname 762. výročie prvej písomnej zmienky o meste Vrútky.
Program tohtoročných osláv Dní mesta Vám prinášame v priloženom plagáte. Prihlásenie trhovníkov je možné telefonicky u pani Mgr. Figurovej na tel. č.: 043/4241816, 0917 352 523.

 

Oznámenie o zatvorení sekretariátu primátora a podateľne na Mestskom úrade vo Vrútkach

Dňa 8.9.2017 (piatok) bude z technických príčin (výmena okien) zatvorený sekretariát primátora a podateľňa MsÚ vo Vrútkach. Ďakujeme Vám za porozumenie.
Ing. Miroslav Mazúr
primátor mesta, v.r.

 

Oznam - skúška sirén

Dňa 8. septembra 2017 v čase o cca. 9:15-9:30 hodine bude vykonaná skúška prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén zo stanovišťa mesta Vrútky. Táto skúška bude vykonaná primátorom alebo ním poverenou osobou.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že počas septembra bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Oznámenie o zatvorení Odboru služieb na Mestskom úrade vo Vrútkach

Dňa 6.9.2017 (streda) bude z technických príčin (výmena okien) zatvorený Odbor služieb:
- Matričný úrad
- Referát evidencie obyvateľov
- Referát školstva
- Referát vymáhania pohľadávok a podnikateľských aktivít
- Referát sociálnych vecí
- Referát daní a poplatkov.
Ďakujeme Vám za porozumenie.
Ing. Miroslav Mazúr
primátor mesta, v.r.

 

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Syndikovať obsah