CVČ Domino - podujatia v decembri 2016

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac december 2016. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Informácia o zimnej údržbe

V zimnom období do 15.3.2017 môžu občania Vrútok pre informácie o zimnej údržbe a pre nahlasovanie požiadaviek na zimnú údržbu využívať číslo 0907 710 546. Toto číslo je do 15.3.2017 dostupné nepretržite. Okrem tohto čísla môžu občania využívať aj obvyklý kontakt na Mestskú políciu Vrútky: 0948 159 159.

Rozpočet mesta Vrútky na roky 2017-2019

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré pojednávajú o rozpočte mesta Vrútky na obdobie rokov 2017-2019.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o poklese vykurovacieho tepla

Martinská teplárenská, a.s., ako dodávateľ tepla na území mesta Vrútky oznamuje, že z dôvodu výpadku elektrickej energie dňa 15.11.2016, bude dňa 16.11.2016 (streda) dochádzať k poklesu parametrov vykurovacieho média pre odberateľov na území mesta Vrútky. Za pochopenie ďakujeme.

 

Pozvánka na divadelné predstavenie pre deti

Mesto Vrútky Vás pozýva na detské predstavenie O Maruške a dvanástich mesiačikoch, ktoré sa uskutoční v nedeľu 20. novembra 2016 o 15. hod. v Kultúrnej sále Kriváň.

 

Uvedenie knihy Vrútky - 145 rokov s okrídleným kolesom do života

Táto výnimočná publikácia autorov Branislava Zacharidesa, Igora Dobrovolného a Martina Kleskeňa sa uviedla do života 11. novembra 2016 o 17.00 hod. v Kultúrnej sále Kriváň.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, po preskúmaní žiadosti stavebníka (Mesto Vrútky) v zmysle platnej legislatívy, predlžuje stavebné povolenie: "Vrútky, ul. Karvaša - Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie". Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2017 kliknite tu.

 

Deň červených makov a Deň vojnových veteránov

11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktorým sa skončila prvá svetová vojna.

Syndikovať obsah