Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine v zmysle platnej legislatívy vyhlasuje: čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice počnúc 7.4.2020 od 7:00 hod. až do odvolania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým s účinnosťou od 6. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky, izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - príprava a výdaj stravy

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 2. apríla 2020, ktorým sa s účinnosťou od 3. apríla 2020 umožňuje prevádzkovať zariadenia školského stravovania pre prípravu a výdaj stravy (na základe individuálneho rozhodnutia zriaďovateľa zariadenia) pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Seniori - povedzme STOP podvodníkom

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii v súvislosti s vírusom COVID-19, sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. Leták si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Ochranné rúška sú k dispozícii aj iným zraniteľným skupinám Vrútočanov

Upozorňujeme občanov, že od 25. marca 2020 sa na celom území Slovenska vrátane Vrútok zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Vyzývame všetkých obyvateľov aj návštevníkov nášho mesta, aby toto nariadenie dôsledne dodržiavali.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29. marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Poznámka: Na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., nebudú vykonávané žiadne plánované práce a dodávka elektriny nebude prerušená. Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 16.4.2020 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Zverejňujeme Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 28.3.2020, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Opatrenia na zníženie rizika nákazy koronavírusom v domácnostiach a v bytových domoch a pokyny pre domácnosti v karanténe

Zverejňujeme opatrenia na zníženie rizika nákazy koronavírusom pre domácnosti a bytové domy a opatrenia navyše aj pre domácnosti v karanténe. Plagát si môžete pozrieť alebo stiahnuť na tomto odkaze.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Stavebník Mesto Martin, zastúpené primátorom mesta, podal dňa 10.02.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Šport park Pltníky - II. etapa“. Mesto Vrútky, ako vecne príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, vydáva rozhodnutie o povolení stavby. Celé znenie rozhodnutia si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah