Malofatranská stovka 2017

V zmysle §4 ods. 1 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí vám oznamujeme zámer organizovať medzinárodné verejné športové podujatie Malofatranská stovka 2017, ktoré sa bude konať v dňoch 1.-2. júla 2017.
Štart: RIC Terchovec, Terchová, 1. júl 2017 o 06:00 hod.
Cieľ I. etapy: Lipovec, Gazdovská krčma, Obchodná 105 od 12:00 – 22:00 hod., 1. júl 2017.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy povoľuje stavbu: Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy oznamuje zmenu stavby pred dokončením pre stavbu: Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala - pre niekoľko stavebných objektov. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnostiach (ŽP). Viac informácií prinášame v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na júnové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 20.6.2017 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Celozávodná odstávka spoločnosti Martinská teplárenská, a.s., 2017 - oznam

Na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z.z. Vám oznamujeme, že počas prác na plánovanej oprave a údržbe zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla podľa nasledovného harmonogramu:
Nedeľa 2.7.2017 o 20:00 hod. - ukončenie dodávky tepla do horúcovodov
Utorok 4.7.2017 do 18:00 hod. - nábeh horúcovodov.
Žiadame odberateľov, aby si zabezpečili pri nábehu prítomnosť obsluhy vo VS podľa horeuvedeného rozpisu a riadili sa pokynmi pracovníkov MT, a.s. Martin.

Výluka na trati Remäta – Handlová

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, v dňoch 7. a 8. júna 2017 (streda a štvrtok) budú správcom železničnej dopravnej cesty (ŽSR) v čase od 07.40 do 12.20 hod. vykonávané výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku Remäta – Handlová. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Oznam o termínoch úplnej uzávierky cesty I. triedy I/18 (Strečno) v júni

Na základe vydaného povolenia Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 30.5.2017, informujeme verejnosť o úplnej uzávierke cesty I/18 v úseku v smere od Žiliny pred parkoviskom pod hradom Strečno a v smere od Vrútok za Dubnou skalou v mieste obojstranného parkoviska. Dôvodom je pokračovanie vykonávanie sanácie skalného brala pod hradom Strečno. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy povoľuje zmenu stavby pred dokončením pre stavbu: Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala, stavebného objektu: V401-11 Priečne únikové cesty. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah