Verejná vyhláška - oznámenie o zaslaní oznámenia o strategickom dokumente

Dňa 18.02.2022 bolo na MsÚ vo Vrútkach od Okresného úradu Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, doručené oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia mesta Vrútky na roky 2022-2030“ od obstarávateľa Mesto Vrútky. Informácia o oznámení o strategickom dokumente je zverejnená na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-mesta-vrutky-na-roky-2022-2030.

Výberové konanie - referent investičnej výstavby a miestnych komunikácií

Mesto Vrútky vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: referent investičnej výstavby a miestnych komunikácií. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy, oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“ stavebného objektu: 401-12 Vetranie, vetracia šachta a vetracie kanále. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 22.2.2022 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Gymnázium J.C. Hronského - Prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022

Milí deviataci, stále váhate a neviete sa rozhodnúť, ktorú strednú školu si vybrať? Je to dôležité rozhodnutie a preto vám chceme ponúknuť základné informácie o našej škole: V školskom roku 2022/2023 otvoríme v študijnom odbore 7902J00 gymnázium 1 triedu s počtom 18 žiakov. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022. Podmienky prijatia aj ďalšie informácie si môžete pozrieť v priloženom letáčiku.

 

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Zmena otváracích hodín v Mestskej knižnici Hany Zelinovej

Milí čitatelia, Mestská knižnica Hany Zelinovej bude z dôvodu čerpania PN
od 10.2.2022 do 2.3.2022 otvorená v čase od 8.00 do 16.00 hod.
Za pochopenie ďakujeme.
Zuzka a Veronika

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy povoľuje zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Oznam pre občanov - držiteľov kariet MHD o refundácii nákladov spojených s ich vybavením

Informujeme občanov, ktorí si zakúpili Dopravnú kartu DPMM a majú záujem o refundáciu (vrátenie) nákladov spojených s jej vybavením vo výške 5 € formou dobitia kreditov na svoju kartu, aby toto riešili priamo v sídle Dopravného podniku mesta Martin, ul. Flámska č. 1, lebo túto službu klientské centrá nevykonávajú.
Kontaktné informácie Dopravného podniku mesta Martin:
tel.č.: 0945 505 060
e-mail: info@dpmmartin.sk
webová stránka: www.dpmmartin.sk

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie - zmena lehoty na dokončenie stavby

Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, podalo dňa 14.01.2022 na Mesto Vrútky ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie na základe určenia OU Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, v zmysle platnej legislatívy žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením – zmena termínu ukončenia stavby – „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry k lokalitám MRK v Martine“ v k.ú. Martin, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie mestom Vrútky.

Syndikovať obsah