Verejná vyhláška - informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany“ v k. ú. Vrútky. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Obstarávateľ, Mesto Vrútky, Mestský úrad, Nám. S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, doručil Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRÚTKY, ZMENY A DOPLNKY č. 4“.

Veľkonočný pozdrav primátora mesta


                     (Pre zväčšenie kliknite na obrázok)

 

Pozvánka na aprílové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 21.4.2022 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby

Obec Sučany, ako stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, na základe návrhu doručeného na obec Sučany dňa 4.3.2022 navrhovateľom Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO 00647209 v zastúpení Hplus, a.s., Kollárova 73, 036 01 Martin, IČO 43 905 374 vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby pre stavbu: "Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky “ na pozemkoch v k.ú. Vrútky.

Oznam o zatvorení Mestského úradu Vrútky

Oznamujeme občanom, že dňa 14.4.2022 od 13:00 hod. bude Mestský úrad Vrútky z technických príčin zatvorený.

Ďakujeme za porozumenie.

Mgr. Branislav Zacharides
primátor mesta Vrútky

 

Poďakovanie CVČ DOMINO darcom zbierky na pomoc utečencom z Ukrajiny

CVČ DOMINO ďakuje všetkým rodičom, deťom, kolegom, kamarátom za pomoc, ktorou prispeli do zbierky šatstvom, obuvou, hračkami, hygienickými potrebami a potravinami pre deti z Ukrajiny. Poďakovanie a bližšie informácie o darcoch si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Príhovor primátora k 77. výročiu oslobodenia Vrútok

Vážení účastníci dnešného pietneho aktu,

schádzame sa tu, aby sme si pripomenuli oslobodenie nášho mesta od fašizmu. Áno, presne pred sedemdesiatimi siedmimi rokmi, dňa 11. apríla 1945 – medzi 7:00 – 8:00 hod. boli konečne Vrútky oslobodené jednotkami 1. čsl. samostatnej brigády a 3. čsl. brigády.

Ozbrojené sily SR organizujú zbierku pomoci pre ľudí z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou a sú ubytovaní v okolí Martina

Martinská Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania organizuje v dňoch
8.-9. apríla 2022 zbierku humanitárnej pomoci pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine a SÚ UBYTOVANÍ V OKOLÍ MARTINA.

POTREBUJÚ - pohánku, olej, ryžu, cestoviny, hladkú múku, strukoviny, cukor, kávu, paštéty, konzervy, prášok na pranie (malé balenia), sprchové gély, šampóny, toaletný papier, vreckovky, vločky, cereálie a kuchynské utierky.

Prosíme, aby ste Vašu pomoc nosili označenú a roztriedenú, ušetríte vojakom množstvo času a práce.

Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení územného konania

Mesto Turany ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy prerušuje územné konanie pre stavbu „ IBV Vrútky - Kopanica, Urbanistický okrsok 003 “. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.
 

Syndikovať obsah