Študuj dopravu

V dňoch 1.-2. júna 2018 sa na parkovisku pri železničnej stanici Vrútky, v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod., uskutoční podujatie Študuj dopravu. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Koncert pri príležitosti Dňa matiek

Mesto Vrútky vás pozýva na koncert pri príležitosti Dňa matiek. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

STAVANIE MÁJA a jarmok ľudových remesiel

Mesto Vrútky Vás pozýva na STAVANIE MÁJA spojené s predajnými trhmi, prezentáciou ľudových remesiel a kultúrnym programom v pondelok 30. apríla 2018 od 11.00 hod. na pešej zóne vo Vrútkach.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavby: "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany" a "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente (vyhlášky sú v počte 3 za sebou).

 

CVČ Domino - letné tábory

Centrum voľného času DOMINO ponúka letné tábory v lokalite Margita - Ilona. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom letáku.

 

CVČ Domino - letné prázdniny - prímestská rekreácia

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu počas trvania letných prázdnin. Viac informácií si môžete prečítať na informačnom plagáte a záväznej prihláške.

 

Výluka na trati Prievidza – Chrenovec

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 24., 26. a 27. apríla 2018 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku: Prievidza – Chrenovec. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na aprílové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 24.4.2018 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Výstup na Minčol

Klub slovenských turistov Vrútky pozýva priaznivcov turistiky na 40. ročník výstupu na Minčol pri príležitosti 73. výročia oslobodenia Vrútok v sobotu 28. apríla 2018. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah