Oznam o presťahovaní oddelenia kultúry MsÚ

Od 2.11.2016 sa presťahovalo oddelenie kultúry s redakciou časopisu Vrútočan do budovy B, vedľa Mestského úradu. Poštová adresa: Matušovičovský rad 6, 03861 Vrútky, tel. číslo 043/ 424 18 08.


 

Oznam o termínoch úplnej uzávierky cesty I. triedy I/18 (Strečno)

Na základe vydaného povolenia Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 02.11.2016, informujeme verejnosť o úplnej uzávierke cesty I/18 v úseku km cca 466,900 - 477,000 v katastri obce Strečno a v katastri mesta Vrútky z dôvodu vykonávania sanácie skalného brala pod hradom Strečno. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

CVČ Domino - podujatia v novembri 2016

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac november 2016. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 10.11.2016 a 12.11.2016 v čase 6:00-19:30 na ČOM 9635252 - Dielenská Kružná a ČOM 9630295 - Železničná bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Z rovnakého dôvodu sa tak stane aj dňa 16.11.2016 v čase 7:30-19:30 (ČOM 9631560 - ul. 1.Čsl.brigády).

 

Ponuka dlhodobého prenájmu nebytových priestorov bývalej knižnice

Mesto Vrútky ponúka do dlhodobého prenájmu nebytové priestory nachádzajúce sa v budove bývalej knižnice H. Zelinovej na ulici I. čsl. brigády vo Vrútkach č.
súpisné 3244, stojacej na pozemku p.č. KN C 560/1. Viac informácií si môžete prečítať v sekcii Ponuka majetku mesta/Ponuka prenájmu.

 

Výberové konanie - riaditeľ Centra voľného času DOMINO

Mesto Vrútky vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: riaditeľ Centra voľného času DOMINO. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Koncert ku Dňu seniorov

Kino 1. máj bolo do posledného miesta zaplnené našimi seniormi. V programe vystúpil Števo Hruštinec, Juro Chlebana, Marta Križanová s manželom a Oľga Wagnerová. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou poslanca Michala Kurica.

 

Hradisko oslávilo 20. rokov

22. októbra v Kine 1. máj oslávila ženská spevácka skupina Hradisko z Vrútok 20. výročie vzniku. Program ponúkol výber turčianskych piesní, povestí, tradícií a zvykoslovia, ktoré majú v repertoári od svojho založenia po súčasnosť.
Ku krásnemu výročiu srdečne blahoželáme!

 

Primátor v SENIORE


Pri príležitosti mesiaca úcty k starším navštívil zariadenie Senior primátor mesta Vrútky. Klientom zariadenia vzdal obdiv, úctu a potešil ich darčekom.

 

 

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 24.10.2016 v čase 8:30-15:15 bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Z rovnakého dôvodu sa tak stane aj dňa 25.10.2016 v čase 7:30-16:00 (ČOM 9630295 - ul. Železničná).

Syndikovať obsah