Pre vstup na úrad je potrebný negatívny výsledok testu (platí do 2.2.2021)

Na základe platných uznesení Vlády SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR bude Mestský úrad Vrútky pre verejnosť zatvorený do 5.2.2021. Odporúčame občanom, aby vybavovali svoje záležitosti prioritne elektronickou poštou a telefonicky.

Verejná vyhláška - pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

V zmysle platnej legislatívy o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov, spoločnosť Metrostav a. s. – organizačná zložka Bratislava v spolupráci s Mestom Vrútky zvoláva verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie pre výrobu stavebných hmôt a výrobkov“ na deň 10.02.2021 o 16:00 hod. Celé znenie verejnej vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Vrútocké Mobilné odberné miesto prechádza na objednávkový systém!

Oznamujeme verejnosti, že na základe požiadavky Ministerstva zdravotníctva SR prechádza od utorka 26.1.2021 aj Mobilné odberné miesto (MOM)
v telocvični ZŠ Hany Zelinovej Vrútky povinne na objednávkový systém. Znamená to, že každá osoba, ktorá sa chce otestovať antigénovým testom na tejto MOM, sa musí vopred zaregistrovať na nasledovnom odkaze: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php.

Verejná vyhláška - Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu v zmysle platnej legislatívy VYZÝVAJÚ vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom, na uplatnenie postupu podľa platnej legislatívy, t.j. na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou.

Od stredy, 27.1.2021, otvárame Knižnicu Hany Zelinovej pre všetkých s negatívnym testom!

Podľa uznesenia Vlády SR zo 17.1.2021 je možná cesta do knižnice pre každú osobu, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Výsledky celoplošného skríningového testovania na Vrútkach

Počas soboty 23.1.2021 a nedele 24.1.2021 sa boli aj v našom meste posilnené testovacie kapacity na prítomnosť ochorenia COVID-19. Mesto Vrútky zabezpečilo pre obyvateľov možnosť otestovať sa v sobotu v siedmich a v nedeľu v štyroch odberových miestach. Celkovo sa prišlo otestovať 2069 osôb, z ktorých iba u štyroch otestovaných vyšiel pozitívny výsledok. To znamená, že pozitivita činí za víkend 0,2%. Celoštátne skríningové testovanie prebieha až do 26.1.2021.

CVČ Domino - letné tábory

Centrum voľného času DOMINO ponúka letné tábory v lokalite Margita - Ilona. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom letáku.

 

Oznámenie o predĺžení zatvorenia Mestského úradu Vrútky pre verejnosť

Na základe platných uznesení Vlády SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR bude Mestský úrad Vrútky pre verejnosť zatvorený do 5.2.2021.
Celý text oznámenia si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, v zmysle platnej legislatívy predlžuje platnosť stavebného povolenia na stavbu: „Vrútky, ul. Karvaša – Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ na pozemkoch v k.ú. Vrútky do termínu 31.12.2022. Celé znenie verejnej vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Skríningové testovanie na Vrútkach (aktualizované o rozpis časov testovania na odbernom mieste)

V záujme umožniť obyvateľom mesta Vrútky nechať sa otestovať na ochorenie COVID-19 v rámci aktuálneho celoplošného skríningového testovania, rozšíri Mesto Vrútky počas najbližšieho víkendu dostupné testovacie kapacity na svojom území nasledovne:

V sobotu, 23.1.2021 budú odberové miesta otvorené od 8:00 hod. do 20:00 hod.

V prevádzke bude všetkých 7 odberových miest, ktoré boli zriadené aj počas jesenného celoplošného testovania:

Syndikovať obsah