Oznam o zatvorení pokladne na MsÚ Vrútky

Z dôvodu ročnej uzávierky bude pokladňa Mesta Vrútky v čase od 20.12.2018 do 04.01.2019 zatvorená. Posledným dňom, kedy je možné využiť služby pokladne, je streda 19.12.2018 - od 13:00 do 16:30 hod. Pokladňa bude opäť otvorená od pondelka 07.01.2019. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na decembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 11.12.2018 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

38. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO BEHU

Mesto Vrútky pozýva všetkých bežcov a milovníkov pohybu
na XXXVIII. ročník SILVESTROVSKÉHO BEHU vo Vrútkach.
Opäť budú aj žiacke kategórie.
Štart je 31. 12. o 10. hodine na pešej zóne. Prihláste sa elektronicky do 30. 12.: www.kk-sporttiming.com
alebo pri prezentácii 31. 12. od 8:30 do 9:40 hod.

 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v piatok 7.12.2018 o 09:30 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, v zmysle platnej legislatívy po preskúmaní žiadosti stavebníka: Mesto Vrútky, predlžuje platnosť stavebného povolenia na stavbu: „Vrútky, ul. Karvaša – Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ do termínu 31.12.2020. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

CVČ Domino - podujatia v decembri 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac december 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Slovenské Vianoce v podaní SĽUK-u

Mesto Vrútky Vás pozýva do Kina 1. máj na predstavenie Slovenské Vianoce v podaní súboru SĽUK, bližšie informácie si môžete prečítať na priloženom plagáte.

 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019 kliknite tu.

 

Rozpočet mesta Vrútky na roky 2019-2021

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré pojednávajú o rozpočte mesta Vrútky na obdobie rokov 2019-2021.

 

Výluka na trati Chrenovec – Handlová

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 27.-28. novembra 2018 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Chrenovec – Handlová. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah