Oznam - skúška sirén

Dňa 10. januára 2020 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických sirén“ civilnej ochrany.

 

CVČ Domino - jarné prázdniny

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu počas trvania jarných prázdnin. Viac informácií si môžete prečítať na informačnom plagáte.

 

Oznam spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.

SSE, a.s. touto cestou oznamuje, že spolupracovníci spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., začínajú vo Vrútkach od 19.12. 2019 vykonávať aktivitu zameranú na prideľovanie poruchových štítkov na odberné miesta, aktualizácie zákazníckych údajov na základe databázy SSE a znižovanie cien za dodávku energií. Viac si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

39. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO BEHU

Mesto Vrútky pozýva všetkých bežcov a milovníkov pohybu
na XXXIX. ročník SILVESTROVSKÉHO BEHU vo Vrútkach.
Opäť budú aj žiacke kategórie.
Štart je 31. 12. o 10. hodine na pešej zóne. Prihláste sa elektronicky do 30. 12.: www.kk-sporttiming.com
alebo pri prezentácii 31. 12. od 8:30 do 9:40 hod.

 

Zmena vývozu komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov a prelomu kalendárneho roka

Upozorňujeme občanov na zmenu vývozu komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov a prelomu kalendárneho roka. Presný rozpis si môžete pozrieť v pripojenom dokumente.

 

Oznam o zatvorení Mestského úradu Vrútky

Oznam so základnými informáciami o zatvorení Mestského úradu vo Vrútkach si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o poklese teploty v systémoch UK a TUV

Dňa 19.12.2019 bude Martinská teplárenská, a.s. vykonávať opravu horúcovodného privádzača DN500. Z uvedeného dôvodu dôjde v čase od 7:00 do 18:00 hod. ku poklesu parametrov horúcovodu, čo sa prejaví v niektorých mestských častiach mesta Martin a vo Vrútkach poklesom teploty v systémoch UK a TUV v jednotlivých objektoch.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o oprave chyby

Mesto Ružomberok, Mestský úrad, oddelenie stavebnej správy, v zmysle platnej legislatívy, oznámilo listom č. OSS-7086-4/2019-BA zo dňa 10.12.2019 začatie územného konania vo veci vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby „ Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice“. Mesto Ružomberok primerane, v zmysle platnej legislatívy, opravuje nesprávne uvedený dátum (mesiac) ústneho pojednávania.

Verejná vyhláška - výzva k odstráneniu starého vozidla

V zmysle §26 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upozorňujeme majiteľa starého motorového vozidla továrenskej značky BMW čiernej farby, bez evidenčného čísla, ktoré sa nachádza na parkovisku - Ulica za mostom na porušovanie zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch znení neskorších zmien a predpisov. Celý text vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam o zatvorení pokladne na MsÚ Vrútky

Z dôvodu ročnej uzávierky bude pokladňa Mesta Vrútky v čase od 23.12.2019 do 07.01.2020 zatvorená. Posledným dňom, kedy je možné využiť služby pokladne, je piatok 20.12.2019 - od 08:00 do 12:00 hod. Pokladňa bude opäť otvorená od stredy 08.01.2020. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah