Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že 11.10.2018 v čase 7:30 - 11:30 hod. bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

CVČ Domino - podujatia v októbri 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac október 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 2.10.2018 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.
 

Verejná vyhláška - Odvolanie sa k rozhodnutiu mesta SÚ-382/1/2018

Mesto Turany, Mestský úrad, Osloboditeľov 83/91, 038 53 TURANY, Stavebný úrad oznamujem, že spisový materiál k rozhodnutiu č.j: SÚ-382/1/2018 zo dňa 11.7.2018, na základe doručených odvolaní, bol dňa 24.9.2018, v zmysle § 57 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb.- správny poriadok, zaslaný odvolaciemu orgánu, ktorým je Okresný úrad- odbor výstavby a bytovej politiky Žilina.

 

Jesenné upratovanie

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jesenného upratovania vo Vrútkach.

 

Biela pastelka

V piatok 21. septembra, hlavný zbierkový deň Bielej pastelky 2018, bude vďaka takmer 4000 dobrovoľníkom príležitosťou na stretnutia vo vyše 300 mestách a obciach naprieč celým Slovenskom. Spomienkou na ne vám bude malá spinka v tvare bielej pastelky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Záhradná slávnosť

V rámci Dní mesta Vrútky sa uskutoční aj sprievodné podujatie pod názvom Záhradná slávnosť dňa 19.9.2018 od 15:00 hod. na Novej ulici 9 u pani Blahušiakovej. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy povoľuje zmenu stavby pred dokončením na stavbu: "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na septembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 11.9.2018 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Syndikovať obsah