Cesta okolo obce Strečno bude počas víkendu 11.-12.2.2017 prejazdná

Informácia na nadchádzajúci víkend o realizovaní (nerealizovaní) úplnej uzávierky cesty I/18 v Strečnianskej úžine na základe vydaného povolenia Okresným úradom Žilina a v súvislosti s pokračujúcou sanáciou skalného brala v obci Strečno v roku 2017: V dňoch 11. a 12. februára 2017 nebude realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine z dôvodu nevhodného počasia na vykonávanie sanačných prác podľa schváleného projektu – prejazd bude bez obmedzení !

 

Zisťovanie údajov pre štatistiku o financiách a spotrebe domácnosti 2017

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS. Viac informácií prinášame v priloženom dokumente.

 

Súhlasíte s tým, aby Mesto Vrútky stavalo na Nábrežnej ulici bytový dom s nájomnými bytmi?

ÁNO
77% (137 hlasov)
NIE
21% (37 hlasov)
NEVIEM
2% (4 hlasy)
Celkom hlasov: 178

CVČ Domino - podujatia vo februári 2017

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac február 2017. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

CVČ Domino - letné tábory

Centrum voľného času DOMINO ponúka letné tábory v lokalite Margita - Ilona. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom letáku.

 

CVČ Domino - jarné prázdniny

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu počas trvania jarných prázdnin. Viac informácií si môžete prečítať na informačnom plagáte.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, preskúmal návrh mesta Martin a začal územné konanie s rozhodnutím povoliť umiestnenie stavby "Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky - Čachovský rad". Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente a mape.

 

Detská fašiangová veselica

Mesto Vrútky pozýva všetky deti na podujatie Detská fašiangová veselica dňa 3. februára (piatok) od 16.00 hod. do Kultúrnej sály Kriváň. Pre viac informácií si pozrite plagát.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah