Oznam o skrátení úradných hodín na Mestskom úrade vo Vrútkach

Z dôvodu výstrahy pred vysokými teplotami, bude počas týždňa v dňoch 31.7.2017 - 4.8.2017 Mestský úrad Vrútky otvorený v skrátenom režime. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom rozpise. Za porozumenie ďakujeme.
Ing. Miroslav Mazúr
Primátor mesta

 

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno

Po odvolaní mimoriadnej situácie v obci Strečno bude dňa 29. 07. 2017 od 12:00 hod. prejazdná cesta I/18 v Strečnianskej úžine.
Keďže naďalej budú pokračovať sanačné práce na skalnom brale podľa pôvodného projektu „Sanácia skalného brala“ bude dopravným značením obmedzená doprava priamo pod hradom Strečno v dĺžke 40 m nasledovne:
- obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť
30 km/hod - s termínom do odvolania.

Verejná vyhláška

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vydal rozhodnutie na základe žiadosti spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s., Priemyselná 6, Bratislava. Celé rozhodnutie si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal zisťovacie konanie na základe oznámenia o zámere navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber, výkup a úpravu druhotných surovín a odpadov zo železných a neželezných kovov". Celé rozhodnutie si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Oznam

Z dôvodu výstrahy

pred vysokými teplotami,

bude dňa 20.07.2017

Mestský úrad Vrútky otvorený do 13.00 hod.

Za porozumenie ďakujeme.
ThDr. Marián Krivuš, viceprimátor mesta Vrútky

 

Verejná vyhláška - oznámenie o pokračovaní územného a stavebného konania

MESTO VRÚTKY
Mestský úrad Vrútky

Vrútky, dňa 07.07.2017
Č.sp. MsÚ-786/2017/Zib-1383/2017

 

Oznámenie o pokračovaní územného a stavebného konania
a pozvánka na ústne pojednávanie

 

CVČ Domino - podujatia pre školský rok 2017/2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť pre školský rok 2017/2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte a v prihláške.

 

Oznam - Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Obvodné oddelenie policajného zboru SR upozorňuje na časté podvody a krádeže voči seniorom. O prevencii a ďalších informáciách v týkajúcich sa spomínanej problematiky si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017, kliknite tu.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Spoločnosť VÁHOSTAV - SK, a.s., Bratislava, podala dňa 12.1.2017 na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o povolenie na zasypávanie hladiny podzemných vôd v zmysle platnej legislatívy. Uvedeným dňom sa začalo vodoprávne konanie. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah