Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Oznam o upravených úradných hodinách pre styk s verejnosťou na MsÚ Vrútky v dňoch od 02.11. 2020 do 06.11. 2020

Na základe platných uznesení Vlády SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR budú na MsÚ Vrútky upravené hodiny pre styk s verejnosťou podľa rozpisu v priloženom dokumente.

 

Výsledky prvého kola celoplošného testovania na COVID -19

V dňoch 31.10.2020 - 1.11.2020 bolo v rámci prvého kola celoplošného testovania na ochorenie COVID - 19 na území mesta Vrútky vykonaných spolu 4953 testov. Testov s pozitívnym výsledkom na prítomnosť ochorenia bolo 79. Celková pozitivita za oba dva dni činí 1,59%.

 

Aktuálne informácie pre obyvateľov o časoch testovania

Na základe aktuálnych informácií sa budú odbery na odberných miestach na testovanie ochorenia COVID 19 konať v nasledovných časoch:

Sobota, 31.10.2020

7:00 – 12:00 hod

12:45 – 18:00 hod.

18:30 – 21:30 hod.

Nedeľa 1.11.2020

7:00 – 12:00 hod

12:45 – 18:00 hod.

18:30 – 21:30 hod.

Uznesenie vlády č. 693/2020 k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu

Zverejňujeme Uznesenie vlády č. 693/2020 k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu – týka sa aktualizácie v dňoch od 02.11. - 08.11.2020. Celý text tohto uznesenia si môžete pozrieť v priloženej prílohe.

 

Doplňujúce usmernenie k povinnej registrácii chovov ošípaných s minimálne jedným kusom ošípanej a iných hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin poslala usmernenie k už skôr zverejnenej povinnej registrácii chovov ošípaných s minimálne jedným kusom ošípanej a iných hospodárskych zvierat. Celé znenie usmernenia si môžete prečítať v priloženom dokumente.
 

Verejná vyhláška - oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja". Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a v Pláne dopravnej obslužnosti.

UKONČENÉ - Vrútockí lekári a zdravotníci majú možnosť zapojiť sa do testovania na koronavírus vo svojom meste - UKONČENÉ

Po dohode s Ozbrojenými silami SR Mesto Vrútky pozýva na účasť na testovaní aj lekárov a zdravotníkov, ktorí žijú alebo pôsobia v našom meste. V prípade, že ste lekár, zdravotník, alebo študent 5. a 6. ročníka lekárskej fakulty a ste ochotný zapojiť sa do testovania na koronavírus s podmienkou, že budete pridelený na odberné miesto na Vrútkach, vyplňte, prosím, priložený formulár.

Zoznam odberných miest v meste Vrútky pre celoplošné testovanie na COVID - 19

Dovoľujeme si Vás informovať, že na území mesta Vrútky bude verejnosti k dispozícii v rámci celoplošného testovania na COVID - 19 týchto 7 odberných miest:

1. Kino 1. máj

2. Telocvičňa, Spojená škola na Ul. M.R.Štefánika 1

3. Telocvičňa, ZŠ Hany Zelinovej

4. Spojená škola na Ul. M.R.Štefánika 1

5. Základná škola Hany Zelinovej

6. Evanjelický zborový dom

7. Pizzeria Kolonka pod Hradišťom

Oznam o vybavovaní agendy na mestskom úrade počas zákazu vychádzania

Mestský úrad Vrútky upozorňuje obyvateľov, že v čase zákazu vychádzania budú možnosti vybavovania si agendy na mestskom úrade limitované výhradne na vybavenie nevyhnutných záležitostí (pohreb, narodenie dieťaťa). Viac informácií si môžete pozrieť v pripojenom dokumente.

 

Syndikovať obsah