Výstava gladiol, kaktusov a sukulentov

Mesto Vrútky Vás pozýva na Výstavu gladiol, kaktusov a sukulentov v termíne od 29.7. - 3.8. 2015 v Kultúrnej sále Kriváň.
Otvorenie výstavy bude 29.7. o 16,00 hod.

Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, vydáva rozhodnutie, ktorým povoľuje stavbu "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

CVČ Domino - podujatia v júli a auguste 2015

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiace júl a august 2015. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, prerušuje kolaudačné konanie na stavbu "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany" pre vybrané stavebné objekty. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Separovaný zber na II. polrok 2015


Zverejňujeme harmonogram separovaného zberu na II. polrok 2015.

 

Odstávka vody 30.6.2015 z dôvodu havárie

Oznamujeme občanom, že dňa 30.6.2015 bude odstavená voda v meste Vrútky v čase od 8:00 do 14:00 hod. z dôvodu havárie, ktorá sa stala na ulici sv. Cyrila a Metoda. Ďakujeme za porozumenie.

 

Odovzdanie hasičského vozidla Dobrovoľnému hasičskému a záchrannému zboru vo Vrútkach

Primátor mesta Ing. Miroslav Mazúr Vás pozýva na slávnostný akt odovzadnia hasičského vozidla podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR JUDr. Robertom Kaliňákom Dobrovoľnému hasičskému a záchrannému zboru vo Vrútkach. Bližšie informácie o tejto akcii prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Žilinský samosprávny kraj oznamuje informáciu o strategickom dokumente "Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému ŽSK", ku ktorému môže verejnosť zaujať písomné stanovisko. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, povoľuje časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov pre úsek stavby "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Zatvorenie matričného úradu dňa 29.6.2015

Dňa 29. júna 2015 bude Matričný úrad a oddelenie evidencie obyvateľstva zatvorené z dôvodu povinného školenia Ministerstva vnútra k programu registra adries.

 

Syndikovať obsah