Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy povoľuje zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Komplexné zhodnotenie volebného programu primátora a poslaneckého zboru mesta Vrútky za volebné obdobie 2014 – 2018

Ak máte záujem oboznámiť sa s komplexným zhodnotením volebného programu primátora a poslaneckého zboru mesta Vrútky za volebné obdobie 2014 – 2018, pozrite si nasledujúci dokument.

 

OZNAM PRE KANDIDÁTOV V KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH

Ak máte záujem o inzerciu v mimoriadnom volebnom čísle časopisu Vrútocké zvesti, termín uzávierky je 24. október 2018. Kontakt do redakcie: Bc. Miriam Migátová, tel. 0908 124 492, miriam.migatova@vrutky.sk.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - porucha

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že od: 12.10.2018 08:15 hod. bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 6215674 EIC 24ZSS6215674000X (Sv. Cyrila a Metoda , Vrútky) z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Jesenné koncerty počas mesiaca úcty k starším

Mesto Vrútky Vás pozýva na jesenné koncerty pri príležitosti mesiaca úcty k starším: hudobno-zábavný program, kde vystúpia Martin Jakubec s Božankou a ďalším koncertom je hudobno-zábavný Gala večer s Martou Križanovou, Oľgou Wágnerovou a skupinou LÚČ, ktorý bude moderovať Števo Hruštinec.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priložených dokumentoch: prenájom1 | prenájom2.

 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu POH Žilinského kraja

Zverejňujeme záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020. Prečítajte si sprievodný list aj záverečné stanovisko k uvedenému dokumentu.

 

Oznam

Vstupenky na Swingový večer a koncert FRAGILE sú už vypredané!

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Národné dni podpory ekonomiky Slovenska

S podporou Združenia miest a obcí Slovenska prebiehajú od 15. do 21. októbra 2018 Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska, kde je možné sa aktívne zapojiť a kupovať slovenské výrobky. Viac informácií si môžete prečítať na informačnom plagáte.

 

Syndikovať obsah