Ponuka aktivít pre žiakov prvého stupňa ZŠ poriadaných Mestskou knižnicou Hany Zelinovej vo Vrútkach

Aj v novom školskom roku 2020/2021 Vás v Mestskej knižnici Hany Zelinovej čakajú zaujímavé aktivity, na ktoré sa môžete počas celého roka nahlásiť. Ich podrobnejší zoznam nájdete v priloženom dokumente.
Bližšie informácie na t.č. : 043/428 12 19.
Tešíme sa na Vás. Mestská knižnica Hany Zelinovej, Vrútky

 

Oznam

V dňoch 09.09.2020 – 11.09.2020 budú pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Piešťany vykonávať postrek pri údržbe toku Turiec herbicídnymi prípravkami - za účelom odstránenia inváznych druhov rastlín z brehov toku, nežiadúcich drevín a ošetrenie kamenného opevnenia toku od pobrežných burín.
( Rozhodnutie o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vydané Okresným úradom Martin, OSZP č. OU-MT-OSZP-2020/012308-003 ) z 29.07.2020.

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine, v súlade s platnou legislatívou, odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 1.septembra 2020 07:00 hod. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Dni mesta Vrútky

Srdečne pozývame na podujatia v rámci tohtoročných Dní mesta. Tento rok si pripomíname 765. výročie prvej písomnej zmienky o meste Vrútky.
Program tohtoročných osláv Dní mesta Vám prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 10.9.2020 (7:30-16:30 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Oznam

Dňom 1.9.2020 začne Mesto Vrútky prostredníctvom vysúťaženej stavebnej firmy realizovať stavbu „Cyklotrasa Martin-Vrútky“. Úsek, na ktorom sa bude stavba realizovať, je od hranice katastrálneho územia Mesta Martin-Vrútky po železnú lávku pre peších po ľavom brehu rieky Turiec v smere toku. V úseku od železnej lávky po ulicu Sv. Cyrila a Metoda (cestný most cez rieku Turiec) bude zvýšená frekvencia pohybu stavebných mechanizmov a techniky.

CVČ Domino - ponuka záujmových krúžkov pre školský rok 2020/2021

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť pre školský rok 2020/2021. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Pozvánka - 76. výročie SNP vo Vrútkach

V piatok 28. augusta si pripomenieme 76. výročie Slovenského národného povstania a na budove bývalej vrútockej synagóge (terajší Kriváň) odhalíme tabuľku s QR kódom. Po jeho načítaní si budete môcť na svojich mobiloch prečítať informácie o synagóge, židovskej komunite vo Vrútkach i ďalších židovských pamiatkach regiónu.

 

Oznámenie o konaní mestského zastupiteľstva

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 25.8.2020 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Syndikovať obsah