Verejná vyhláška - oznámenie o zmene

Navrhovateľ, NDS, a.s., predložil Minsterstvu životného prostredia SR Oznámenie o zmene diaľničného úseku "D1 Dubná skala - Turany - zmena 3" v zmysle posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente. Netechnické zhrnutie je k nahliadnutiu v budove MsÚ Vrútky na č. dv. 206.

 

Promenádny koncert

Mesto Vrútky Vás pozýva na promenádny koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu
19. júla 2014 na pešej zóne o 16.00 h.
Bližšie informácie o tejto akcii prinášame v priloženom plagáte.

 

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 8.7.2014 o 14:30 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, prerušuje konanie o zmene stavby pred dokončením stavebníkovi NDS, a.s. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Petícia za referendum na ochranu rodiny

Občianska iniciatíva Aliancia za rodinu od apríla 2014 zbiera podpisy pod petíciu za referendum o ochrane rodiny. Petícia aj ďalšie informácie sú priložené v pripojenom dokumente.

 

Európske zisťovanie o zdraví 2014

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré v týchto rokoch prebieha vo všetkých členských štátoch EÚ. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2014. Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

Oznam o zrušení neplánovaného zasadnutia MsZ

Na základe upozornenia hlavného kontrolóra mesta a konzultácie s právnymi zástupcami mesta primátor mesta ruší neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva, kt. sa má uskutočniť dňa 27.6.2014 o 14:30 hod. Celý oznam si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

Separovaný zber na mesiac júl

Zverejňujeme harmonogram separovaného zberu na mesiac júl. Nakoľko v súčasnosti prebieha verejná súťaž na zber komunálneho odpadu a jeho separovaných zložiek, nie je možné uverejniť harmonogram separovaného zberu na ďalšie mesiace. Nový harmonogram SZ mesto zverejní na stránke mesta ihneď po podpísaní zmluvy na komunálny odpad a spracovaní nového harmonogramu.

Hradby plné spevu

Dňa 5. júla 2014 sa v obci Kláštor pod Znievom a na hrade Zniev uskutoční podujatie Hradby plné spevu, nad ktorým prebral záštitu predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom letáku.

 

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v piatok 27.6.2014 o 14:30 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Syndikovať obsah