Pozvánka na decembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 8.12.2015 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Oznámenie o zmene vývozu odpadu počas vianočných a novoročných sviatkov


Oznamujeme Vám, že počas vianočných a novoročných sviatkov sa bude uskutočňovať vývoz komunálneho odpadu podľa rozpisu v prílohe.

 

Rozhodnutie o dokumente PHSR mesta Martin pre roky 2016-2023

Mesto Martin, po ukončení zisťovacieho konania, vydáva rozhodnutie ku strategickému dokumentu "Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta Martin pre roky 2016-2023". Mestu Vrútky bolo oznámenie zaslané ako dotknutej obci. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam o zatvorení pokladne na MsÚ Vrútky

Z dôvodu ročnej uzávierky bude pokladňa Mesta Vrútky v čase od 22.12.2015 do 06.01.2016 zatvorená. Posledným dňom, kedy je možné využiť služby pokladne, je pondelok 21.12.2015 - od 13:00 do 15:00 hod. Pokladňa bude opäť otvorená od štvrtka 07.01.2016. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Veselé Mikulášoviny

Mesto Vrútky pozýva všetky deti na podujatie Veselé Mikulášoviny. Stretnutie s Mikulášom sa uskutoční v nedeľu 6.12.2015 o 14.00 hod. v Kine 1. máj, kde bude rozdávať sladkosti pre poslušné detičky...
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

CVČ Domino - podujatia v decembri 2015

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac december 2015. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte. Zároveň Vás pozývame na pečenie medovníkov v CVČ Domino.

 

Rodina bez cigariet - výsledky celoslovenskej výtvarnej súťaže

Občianske združenie Rodina a spoločnosť, s finančnou pomocou Ministerstva zdravotníctva SR, zorganizovalo už 4. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže "Rodina bez cigariet IV. ročník" , ktorá je určená pre základné a základné umelecké školy. Súhrnné výsledky si môžete prečítať v priloženom ozname.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 4.12.2015 v čase 8:00-12:30 bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Rozpočet mesta Vrútky na roky 2016-2018

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré pojednávajú o rozpočte mesta Vrútky v období rokov 2016-2018.

 

Oznam o zmene telefónneho čísla na Mestskú políciu vo Vrútkach

Mestská polícia Vrútky bude mať od 1.12.2015 nové telefónne číslo 0948 159 159, ktoré bude mať hliadka v nepretržitom výkone. Celý oznam si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah