Koncert ku Dňu seniorov

Kino 1. máj bolo do posledného miesta zaplnené našimi seniormi. V programe vystúpil Števo Hruštinec, Juro Chlebana, Marta Križanová s manželom a Oľga Wagnerová. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou poslanca Michala Kurica.

 

Hradisko oslávilo 20. rokov

22. októbra v Kine 1. máj oslávila ženská spevácka skupina Hradisko z Vrútok 20. výročie vzniku. Program ponúkol výber turčianskych piesní, povestí, tradícií a zvykoslovia, ktoré majú v repertoári od svojho založenia po súčasnosť.
Ku krásnemu výročiu srdečne blahoželáme!

 

Primátor v SENIORE


Pri príležitosti mesiaca úcty k starším navštívil zariadenie Senior primátor mesta Vrútky. Klientom zariadenia vzdal obdiv, úctu a potešil ich darčekom.

 

 

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 24.10.2016 v čase 8:30-15:15 bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Z rovnakého dôvodu sa tak stane aj dňa 25.10.2016 v čase 7:30-16:00 (ČOM 9630295 - ul. Železničná).

Pozvánka na októbrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 18.10.2016 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Oznámenie o prerušení dodávky tepla

Martinská teplárenská, a.s., ako dodávateľ tepla na území mesta Vrútky oznamuje, že z dôvodu havárie horúcovodného privádzača na ul. Lipová, bude dňa 11.10.2016 (utorok) v čase od 8:00 hod. prerušená dodávka tepla pre odberateľov v Priekope a vo Vrútkach. Predbežne bude odstávka trvať cca. do 20:00 hod. Za pochopenie ďakujeme.

 

CVČ Domino - podujatia v októbri 2016

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac október 2016. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Deň seniorov

Mesto Vrútky v spolupráci s poslancom MsZ Michalom Kuricom Vás pozývajú na koncert v rámci mesiaca úcty k starším.
Kedy a kde? 16. októbra 2016 (nedeľa) o 15. h. v Kine 1. máj.
Vstup je voľný
.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať a požičať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer prenájmu a výpožičky nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priložených dokumentoch prenájom a výpožička.

 

Osobnosti ocenené počas Dní mesta 2016

Počas tohtoročných Dni mesta boli ocenené nasledovné osobnosti: Čestný občan mesta Vrútky: prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, PhD. DrSc. , Cena mesta Vrútky Alexander Korda- In memoriam, Cena mesta Vrútky Mgr. Milan Tuma- In memoriam, Cena primátora mesta Mgr. art. Andrej Hrnčiar, Cena primátora mesta MUDr. Dušan Zibolen, Pamätný list ZDRUŽENIE RÁDIOAMATÉROV A TECHNIKOV RÁDIOKLUBU OM3KFV VRÚTKY.

 

Syndikovať obsah