Separovaný zber na mesiac júl

Zverejňujeme harmonogram separovaného zberu na mesiac júl. Nakoľko v súčasnosti prebieha verejná súťaž na zber komunálneho odpadu a jeho separovaných zložiek, nie je možné uverejniť harmonogram separovaného zberu na ďalšie mesiace. Nový harmonogram SZ mesto zverejní na stránke mesta ihneď po podpísaní zmluvy na komunálny odpad a spracovaní nového harmonogramu.

Hradby plné spevu

Dňa 5. júla 2014 sa v obci Kláštor pod Znievom a na hrade Zniev uskutoční podujatie Hradby plné spevu, nad ktorým prebral záštitu predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom letáku.

 

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v piatok 27.6.2014 o 14:30 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2014, kliknite tu.

 

Obmedzená prevádzka vrútockého kúpaliska

Plavecký a vodnopólový klub Vrútky oznamuje, že v dňoch 21.-22.6.2014 sa na letnom kúpalisku vo Vrútkach uskutočnia stretnutia 5. kola extraligy mužov skupiny B.
Z tohto dôvodu bude prevádzka veľkého bazénu čiastočne obmedzená. Presný rozpis stretnutí si môžete pozrieť v pripojenom dokumente.

 

Literárne stretnutie s Branislavom Deákom

Mestská knižnica Hany Zelinovej v spolupráci s vydavateľstvom IKAR Vás pozýva na literárne stretnutie s hercom Branislavom Deákom dňa 30. júna 2014 (pondelok) o 17.00 h. v kaviarni Vivien na pešej zóne.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

VI. ročník plaveckých pretekov mesta Vrútky


Dňa 26. júna 2014 sa uskutočnia na vrútockom kúpalisku plavecké preteky detí základných škôl. Viac informácií nájdete tu.

 

Pozvánka na júnové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 17.6.2014 o 10:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

CVČ Domino - záujmové krúžky pre školský rok 2014/2015

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmové krúžky pre školský rok 2014/2015. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte
a v prihláške.

 

Záverečný účet mesta za rok 2013

V sekcii Ekonomika je zverejnený Záverečný účet mesta za rok 2013 (dokumenty sú umiestnené hneď prvé hore v poradí).

 

Syndikovať obsah