STAVANIE MÁJA a prezentácia ľudových remesiel

Mesto Vrútky Vás pozýva na STAVANIE MÁJA spojené s predajnými trhmi, prezentáciou ľudových remesiel a kultúrnym programom v sobotu 30. apríla 2016 od 10.00 hod. na pešej zóne vo Vrútkach.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte a program nájdete tu.

 

Rozdelené dotácie v oblasti športu

V zmysle VZN č. 9/2015 o poskytovaní dotácií Komisia školstva, mládeže a športu prerozdelila finančné dotácie v oblasti športu pre rok 2016 nasledovne:
* HK KOMETA Vrútky – 4000 €
* Tenisový klub Vrútky – 1000 €
Iné žiadosti o dotácie komisii neboli doručené v stanovenom termíne
v zmysle VZN č. 9/2015 o poskytovaní dotácií.

 

CVČ Domino - podujatia v máji 2016

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac máj 2016. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Pozvánka na aprílové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 26.4.2016 o 13:30 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Výstup na Minčol

Klub slovenských turistov Vrútky pozýva priaznivcov turistiky na 38. ročník výstupu na Minčol pri príležitosti 71. výročia oslobodenia Vrútok v sobotu 30. apríla 2016. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom plagáte.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 27.4.2016 v čase 7:45-12:30 bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

22.4. - Deň Zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme pripravilo mesto Vrútky v spolupráci so spoločnosťou Brantner Fatra, s.r.o. a 55. zborom Lišiak zo Slovenského skautu organizované environmentálne podujatie pre školy. Podujatie sa uskutoční dňa 22. apríla 2016 od 9.30 h.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Zisťovanie sa uskutoční od 13. apríla do 16. mája 2016. Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

Pozvánka: 71. výročie oslobodenia mesta Vrútky

Mesto Vrútky, Klub vojenských výsadkárov SR a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Vás pozývajú 11. apríla 2016 na spomienku 71. výročia oslobodenia mesta Vrútky o 10. h. pri pomníku pred mestským úradom vo Vrútkach. Spomienkový akt bude pokračovať ku bistru Linda, kde je umiestnená pamätná tabuľa padlým.

 

Jarné upratovanie

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného upratovania vo Vrútkach.

 

Syndikovať obsah