Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 20.7.2016 v čase 7:30-15:30 bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Z rovnakého dôvodu sa tak stane aj dňa 29.7.2016 v čase 7:30-16:30.

Štiavnický kotlík 2016 - oznam o uzavretí panelovej časti jazera Ontário

Dňa 16.7.2016 sa koná v priestoroch jazera Ontário na panelovej časti v Sučanoch podujatie Štiavnický kotlík 2016. Nakoľko sa bude podujatie pripravovať od štvrtka 14.7.2016, bude panelová časť Ontária UZAVRETÁ a to nasledovne: od štvrtku 14.7.2016 v čase od 8.00 hod. do soboty 16.7.2016 7.30 hod. V tomto čase sa bude pripravovať podujatie. Od nedele 17.7.2016 v čase od 4.30 hod. ráno až do pondelka 18.7.2016 polnoci budú prebiehať upratovacie a ukončovacie práce podujatia Štiavnický kotlík 2016.

 

Oznam SPP - novela Trestného zákona

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. oznamuje, že do platnosti vstupuje novela Trestného zákona, ktorá zavádza trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.
 

Oznam o zatvorení Mestského úradu vo Vrútkach

Dňa 15.7.2016 sa uskutoční cvičenie CO zamestnancov MsÚ Vrútky priamo v teréne, preto bude tento deň Mestský úrad vo Vrútkach zatvorený.
Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta, v.r.

 

Oznam pre čitateľov Mestskej knižnice Hany Zelinovej - otváracie hodiny počas júla

Mestská knižnica Hany Zelinovej zverejňuje zmenené otváracie hodiny počas mesiaca júl. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy vykonal podľa zákona o posudzovaní zisťovacie konanie na základe oznámenia o zámere navrhovanej činnosti "Gazdovský dvor Turčianske Kľačany - Porážacie miesto pre ovce". Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Malofatranská stovka a Malofatranská päťdesiatka 2016

V zmysle §4 ods. 1 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí vám oznamujeme zámer organizovať medzinárodné verejné športové podujatie Malofatranská stovka a Malofatranská päťdesiatka 2016, ktoré sa bude konať v dňoch 2.-3. júla 2016.
Štart: RIC Terchovec, Terchová, 2. júl 2016 o 06:00 hod.
Cieľ MF50: Lipovec, Gazdovská krčma, Obchodná 105 od 13:00 – 22:00 hod., 2. júl 2016.

Celozávodná odstávka spoločnosti Martinská teplárenská, a.s., 2016 - oznam

Na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z.z. Vám oznamujeme, že počas prác na plánovanej oprave a údržbe zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla podľa nasledovného harmonogramu:
Streda 6.7.2016 o 20:00 hod. - ukončenie dodávky tepla do horúcovodov
Piatok 8.7.2016 do 18:00 hod. - nábeh horúcovodov.
Žiadame odberateľov, aby si zabezpečili pri nábehu prítomnosť obsluhy vo VS podľa horeuvedeného rozpisu a riadili sa pokynmi pracovníkov MT, a.s. Martin.

Výberové konanie - príslušník Mestskej polície

Mesto Vrútky vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície príslušník Mestskej polície. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah