Výberové konanie - vodič

Mesto Vrútky vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vodič. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Futbalista Adolf Scherer vo Vrútkach

12. septembra navštívil naše mesto bývalý slovenský futbalista, reprezentant Česko-Slovenska a rodák z Vrútok Adolf Scherer. Bol jedným z najlepších slovenských kanonierov v histórii československej futbalovej ligy a zažiaril na MS 1962 v Čile. Od roku 1973 žije vo Francúzsku. V roku 2009 mu bola udelená Cena mesta Vrútky, ktorú si symbolicky prevzal z rúk primátora mesta.

 

Dni mesta Vrútky

Mesto Vrútky Vás pozýva na DNI MESTA, ktorých súčasťou bude aj Vrútocký jarmok dňa 23.9. a rôzne sprievodné podujatia.
Tento rok si pripomíname 761. výročie prvej písomnej zmienky o meste Vrútky.
Program prinášame v priloženom plagáte.

 

Pozvánka na septembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 13.9.2016 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Spomínali sme na 72. Výročie SNP

Slávnostný akt sa konal pri pomníku obetiam prvej a druhej svetovej vojny pred budovou Mestského úradu vo Vrútkach. Účastníci sa presunuli aj k Pamätníku Karvaša a Blahovca, k tabuli na pamiatku padlých francúzskych vojakov i k pamätnej tabuli vrútockým železničiarom padlým v druhej svetovej vojne, kde položili ďalšie vence.

Vrútocký country kotlík

Na tohtoročnom Vrútockom country kotlíku bojovalo o víťaznú trofej za najlepší guláš 22 tímov. V sobotu 20. augusta 2016 zavítalo na škvarové ihrisko vo Vrútkach množstvo návštevníkov, ktorí sa prišli zabaviť, povzbudiť svojich známych pri varení, ale aj ochutnať chutný guláš či iné špeciality.

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať a predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer prenájmu a predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priložených dokumentoch prenájom a predaj.

 

Pozvánka - 72. výročie SNP vo Vrútkach

Mesto Vrútky Vás pozýva 26. augusta na spomienku 72. výročia SNP
o 10.00 hod. pri pomníku pred Mestským úradom vo Vrútkach.

 

Pozvánka pre trhovníkov - Vrútocký jarmok 2016

Mesto Vrútky zastúpené Ing. Miroslavom Mazúrom, primátorom mesta, srdečne pozýva stánkových predajcov na Vrútocký jarmok 2016, ktorý sa uskutoční v piatok 23. septembra 2016 na pešej zóne vo Vrútkach. Prihlásiť sa možno vyplnením prihlášky a jej zaslaním na e-mailovú adresu: martina.figurova@vrutky.sk, alebo telefonicky na t. č. 043/424 18 16.

 

7. ročník Vrútockého country kotlíka

Mesto Vrútky Vás pozýva na preteky vo varení kotlíkového gulášu. 7. ročník Vrútockého country kotlíka sa bude konať dňa 20. augusta 2016. Pripravený bude bohatý program pre deti aj dospelých.
Miesto: ihrisko za bývalým gymnáziom J. C. Hronského vo Vrútkach.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah