Oznam - skúška sirén

Dňa 12. septembra 2014 o 12.00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

 

Pozvánka na slávnostné zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v piatok 19.9.2014 o 9:30 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, oznamuje začatie kolaudačného konania a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Dni mesta Vrútky

Mesto Vrútky Vás pozýva na DNI MESTA, ktorých súčasťou bude aj Vrútocký jarmok a rôzne sprievodné podujatia.
Tento rok si pripomíname 759. výročie prvej písomnej zmienky o meste Vrútky, pripravujeme slávnostnú svätú omšu s požehnaním Mestu Vrútky, odhalenie reliéfu Hany Zelinovej, uvedenie novej vrútockej publikácie o historických Vrútkach, koncerty, rôzne výstavy, ako aj futbalový turnaj.
Program prinášame v priloženom plagáte.

 

Separovaný zber na mesiac september

Zverejňujeme harmonogram separovaného zberu na mesiac august. Nakoľko v súčasnosti prebieha verejná súťaž na zber komunálneho odpadu a jeho separovaných zložiek, nie je možné uverejniť harmonogram separovaného zberu na ďalšie mesiace. Nový harmonogram SZ mesto zverejní na stránke mesta ihneď po podpísaní zmluvy na komunálny odpad a spracovaní nového harmonogramu.

CVČ Domino - podujatia v septembri 2014

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac september 2014. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Pozvánka - 70. výročie SNP

Mesto Vrútky Vás pozýva 28. augusta 2014 na spomienku 70. výročia SNP
o 10. h. pri pomníku pred mestským úradom vo Vrútkach. Spomienkový akt bude pokračovať k pamätníku Karvaša a Blahovca a k pamätnej tabuli pred železničnou stanicou.

 

CVČ Domino - podujatia pre školský rok 2014/2015

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť pre školský rok 2014/2015. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte a v prihláške.

 

Výberové konanie - referent stavebného úradu

Mesto Vrútky vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - referent stavebného úradu. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Vyhlásenie výberového konania v MŠ na Ulici sv. Cyrila a Metoda

Primátor mesta Vrútky vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa v materskej škole na Ulici Sv. Cyrila a Metoda. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah