Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 27.4.2016 v čase 7:45-12:30 bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

22.4. - Deň Zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme pripravilo mesto Vrútky v spolupráci so spoločnosťou Brantner Fatra, s.r.o. a 55. zborom Lišiak zo Slovenského skautu organizované environmentálne podujatie pre školy. Podujatie sa uskutoční dňa 22. apríla 2016 od 9.30 h.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Zisťovanie sa uskutoční od 13. apríla do 16. mája 2016. Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

Pozvánka: 71. výročie oslobodenia mesta Vrútky

Mesto Vrútky, Klub vojenských výsadkárov SR a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Vás pozývajú 11. apríla 2016 na spomienku 71. výročia oslobodenia mesta Vrútky o 10. h. pri pomníku pred mestským úradom vo Vrútkach. Spomienkový akt bude pokračovať ku bistru Linda, kde je umiestnená pamätná tabuľa padlým.

 

Jarné upratovanie

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného upratovania vo Vrútkach.

 

CVČ Domino - podujatia v apríli 2016

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac apríl 2016. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 8.4.2016 v čase 7:30-17:30 bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Prerušenie bude na Ul. Francúzskych partizánov.

 

Pripravované kultúrne podujatia v mesiaci marec/apríl

Kultúrne podujatia v mesiaci marec/apríl organizované Mestom Vrútky si môžete prečítať v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Dňa 29.3.2016 v čase od 8.00 do 12.00 hod. sa v priestore polyfunkčného objektu v Martine - Priekope budú realizovať platby za nájom poľovného revíru Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Rozšírenie pokladničných hodín na MsÚ Vrútky

Oznamujeme Vám, že počas mesiacov máj a jún budú v pokladni na Mestskom úrade vo Vrútkach rozšírené pokladničné hodiny. Bližší rozpis si pozrite v pripojenom dokumente.

 

Syndikovať obsah