Dotácie v oblasti kultúry

V zmysle VZN č. 1/2009 o poskytovaní dotácií rozdelila komisia kultúry a školstva finančné dotácie v oblasti kultúry v roku 2014 nasledovne:
* Literárny klub M. Zaťka (KKD) – 200 €
* Spolok priateľov kaktusov Vrútky – 50 €
* Vydanie knižnej publikácie o fotografovi Filipovi Lašutovi – 200 €
* Turčianske čriepky – 200 €

 

Dotácie v sociálnej oblasti

Sociálna komisia MsZ Vrútky zasadala 16.4.2014.
Dotácie boli rozdelené nasledovne:
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých I. Vrútky - 500,-€
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých II. Vrútky - 500,-€
- Jednota dôchodcov Slovenska vo Vrútkach - 280,-€
- Útulok Dobrý pastier Kláštor pod Znievom - 1.000,-€
- Žena v tiesni-krízové centrum Martin - 100,-€
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých Turčianske Kľačany - 0,-€
- OZ Bodkáčik- pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením SR - 50,-€
- ILCO - o.z. stomikov Martin - 20,-€

STAVANIE MÁJA a prezentácia ľudových remesiel

Mesto Vrútky Vás pozýva na STAVANIE MÁJA spojené s predajnými trhmi, prezentáciou ľudových remesiel a kultúrnym programom v stredu 30. apríla 2014 od 10.00 hod. na pešej zóne vo Vrútkach.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte a program nájdete tu.

 

Vyhlásenie výberového konania v ZŠ a MŠ

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa v materských školách na Ulici franc. partizánov a Ulici nábrežnej vo Vrútkach a riaditeľa základnej školy na Ulici Čachovský rad vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priložených dokumentoch [materské školy] a [základná škola].

 

CVČ Domino - podujatia v máji 2014

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac máj 2014. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

XX. ročník VHJ: Veľkonočný koncert

Mesto Vrútky Vás pozýva na ďalší z koncertov XX. ročníka Vrútockej hudobnej jari, ktorý sa uskutoční v nedeľu 27. apríla 2014 v Rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach o 16.00 h.
Bližšie informácie o tejto akcii prinášame v priloženom plagáte.

 

Rozšírenie pokladničných hodín na MsÚ Vrútky

Oznamujeme Vám, že počas mesiacov máj a jún budú v pokladni na Mestskom úrade vo Vrútkach rozšírené pokladničné hodiny. Bližší rozpis si pozrite v pripojenom dokumente.

 

Deň Zeme

Pri príležitosti dňa Zeme pripravilo mesto Vrútky v spolupráci so spoločnosťou Brantner Fatra s.r.o. organizované podujatie pre školy s témou Recyklo hry dňa 24. apríla 2014 od 10. h. na pešej zóne vo Vrútkach.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

CVČ Domino - Výlet do Národného žrebčína v Topoľčiankach

Centrum voľného času DOMINO ponúka výlet do Národného žrebčína v Topoľčiankach na "Deň otvorených dverí" dňa 1.5.2014. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Pozvánka: 69. výročie oslobodenia mesta Vrútky

Mesto Vrútky Vás pozýva 11. apríla 2014 na spomienku 69. výročia oslobodenia mesta Vrútky o 10. h. pri pomníku pred mestským úradom vo Vrútkach. Spomienkový akt bude pokračovať ku bistru Linda, kde je umiestnená pamätná tabuľa padlým.

 

Syndikovať obsah