Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, povoľuje zmenu stavby pred dokončením pre úsek "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na aprílové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 14.4.2015 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Otvárací koncert XXI. ročníka VHJ

Mesto Vrútky Vás pozýva na Otvárací koncert XXI. ročníka VHJ: Komorný súbor starej hudby Flautus Vocis pod umeleckým vedením Otílie Moravčíkovej. Sprievodným podujatím bude výstava výtvarných diel pod názvom Jar Adely Ostrolúckej.
Kedy? 14. apríl o 17:00 hod.
Kde? Kultúrna sála Kriváň
Výstava sprístupnená 14. – 19. apríla
Po - Pi: 10:00 - 17:00 hod.
So – Ne: 14:00 - 17:00 hod.

 

Podujatia v mesiaci apríl

Podujatia v mesiaci apríl organizované Mestom Vrútky si môžete prečítať v priloženom plagáte.

 

Pozvánka: 70. výročie oslobodenia mesta Vrútky

Mesto Vrútky, Klub vojenských výsadkárov SR a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Vás pozývajú 10. apríla 2015 na spomienku 70. výročia oslobodenia mesta Vrútky o 11. h. pri pomníku pred mestským úradom vo Vrútkach. Spomienkový akt bude pokračovať ku bistru Linda, kde je umiestnená pamätná tabuľa padlým.

 

Jarné upratovanie

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného upratovania vo Vrútkach.

 

Informovanie občanov o zákaze vstupu na stavenisko úseku diaľnice "D1" Dubná Skala - Turany

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. informuje občanov o zákaze vstupe na stavenisko zatiaľ nedokončeného a neskolaudovaného diaľničného úseku "D1" Dubná Skala - Turany. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Vrútky z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Mesto Vrútky má zámer prenajať nehnuteľný majetok: nebytový priestor – garáž; objekt garáží za MsÚ, ul. Za mostom.

Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Vrútky z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Mesto Vrútky má zámer prenajať nehnuteľný majetok: nebytový priestor – sklad; objekt garáží za MsÚ, ul. Za mostom.

Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Vrútky z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Mesto Vrútky má zámer prenajať nehnuteľný majetok: nebytový priestor – sklad; objekt garáží za MsÚ, ul. Za mostom.

Syndikovať obsah