Koncert Kašuba band a Števo Hruštinec

Mesto Vrútky Vás pozýva na hudobno-zábavný program
pri príležitosti sviatku MDŽ
v sobotu 12. marca 2016 do Kina 1. máj so začiatkom o 16. h.
Predstaví sa hudobná skupina Kašuba band, programom bude sprevádzať zabávač Števo Hruštinec. Vstupné: 5 €.
Predpredaj vstupeniek:
Kultúrna sála Kriváň - 430 19 30
Zumikra - cestovná agentúra - 413 19 50
Predaj v deň podujatia od 15. h. v Kine 1. máj.

Literárno-hudobné popoludnie

Mesto Vrútky a Literárny klub Hany Zelinovej Vás pozývajú na Literárno-hudobné popoludnie v stredu 24. februára 2016 v kultúrnej sále Kriváň o 16.00 h.
Bližšie informácie o tejto akcii prinášame v priloženom plagáte.

 

Svadobný deň v Kriváni

Príďte sa pozrieť, aké sú možnosti vašej svadby v kultúrnej sále Kriváň. Pozývame vás na "Svadobný deň v Kriváni", ktorý sa uskutoční v piatok 19. februára od 12. - 19. hod. Vstup voľný!
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľného majetku č. 1/2016“

Mesto Vrútky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž „Predaj nehnuteľného majetku č. 1/2016“ s vyhodnotením formou výberového konania na výber uchádzača na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na februárové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 9.2.2016 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

CVČ Domino - podujatia vo februári 2016

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac február 2016. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

CVČ Domino - letné tábory

Centrum voľného času DOMINO ponúka letné tábory v lokalite Margita - Ilona. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom letáku.

 

CVČ Domino - jarné prázdniny

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu počas trvania jarných prázdnin. Viac informácií si môžete prečítať na informačnom plagáte.

 

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

V dňoch od 1. februára 2016 do 30. apríla 2016 bude Štatistický úrad SR prostredníctvom svojich regionálnych pracovísk vykonávať štatistické zisťovanie informácií o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Viac informácií prinášame v priloženom dokumente.

 

Detská fašiangová veselica

Mesto Vrútky Vás pozýva na podujatie Detská fašiangová veselica dňa 9. februára (utorok) od 16.00 hod. do kultúrnej sály Kriváň.
Pre deti v maskách bude pripravená sladká odmena.
Vstup voľný.

 

Syndikovať obsah