Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnostiach (ŽP). Viac informácií prinášame v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na júnové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 20.6.2017 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Celozávodná odstávka spoločnosti Martinská teplárenská, a.s., 2017 - oznam

Na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z.z. Vám oznamujeme, že počas prác na plánovanej oprave a údržbe zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla podľa nasledovného harmonogramu:
Nedeľa 2.7.2017 o 20:00 hod. - ukončenie dodávky tepla do horúcovodov
Utorok 4.7.2017 do 18:00 hod. - nábeh horúcovodov.
Žiadame odberateľov, aby si zabezpečili pri nábehu prítomnosť obsluhy vo VS podľa horeuvedeného rozpisu a riadili sa pokynmi pracovníkov MT, a.s. Martin.

Výluka na trati Remäta – Handlová

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, v dňoch 7. a 8. júna 2017 (streda a štvrtok) budú správcom železničnej dopravnej cesty (ŽSR) v čase od 07.40 do 12.20 hod. vykonávané výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku Remäta – Handlová. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Oznam o termínoch úplnej uzávierky cesty I. triedy I/18 (Strečno) v júni

Na základe vydaného povolenia Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 30.5.2017, informujeme verejnosť o úplnej uzávierke cesty I/18 v úseku v smere od Žiliny pred parkoviskom pod hradom Strečno a v smere od Vrútok za Dubnou skalou v mieste obojstranného parkoviska. Dôvodom je pokračovanie vykonávanie sanácie skalného brala pod hradom Strečno. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy povoľuje zmenu stavby pred dokončením pre stavbu: Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala, stavebného objektu: V401-11 Priečne únikové cesty. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Turčiansky vodácky triatlon 2017

Mesto Vrútky Vás pozýva na podujatie Turčiansky vodácky triatlon 2017.
Uskutoční sa dňa 10.6.2017 (sobota) v Turčianskych Kľačanoch. Príďte si zabehnúť a zabicyklovať pod Malou Fatrou a splaviť Váh!
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte

 

Záverečný účet mesta za rok 2016

V sekcii Ekonomika je zverejnený Záverečný účet mesta za rok 2016 (dokumenty sú umiestnené hneď prvé hore v poradí).

 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017 kliknite tu.

 

Syndikovať obsah