Informácie o EÚ v knižnici z prvej ruky

Zaujímate sa o Európsku úniu a chýbajú Vám informácie z prvej ruky? Zástupcovia Europe Direct Žilina radi s Vami prediskutujú rôzne oblasti fungovania EÚ osobne, a to v pondelok, 19. júla 2021, od 9:00 hod. v Mestskej knižnici Hany Zelinovej vo Vrútkach.

 


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 20.7.2021 od 8:30 hod., bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine, v súlade s platnou legislatívou, odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 12. júla 2021 od 15:00 hod. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - upovedomenie o odvolaní

Proti rozhodnutiu Mesta Vrútky č.206/2021/Tk zo dňa 25.05.2021, ktorým stavebný úrad vydal stavebné povolenie na stavbu : „ Obnova bytového domu Lesná 31, Vrútky „ na parc.č. KN C 1233/4 v kat.území Vrútky, podali v zákonom stanovenej lehote odvolanie účastníci konania Pavol Kapusta, Magurská 2258/8, 038 61 Vrútky; Ing.Igor Kostolný, Bagarova 5057/9, 036 01 Martin; Ing.Anna Krajňáková, J.Goliána 5618/45, 036 01 Martin. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle §56 zák.č.71/1976 Zb.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Bc.Róbert Meliš, Bohrova 1204/5, 851 01 Bratislava a Iveta Melišová, Harmónia 3009, 900 01 Modra podali na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na „ Rodinný dom “, na pozemku parcela č. KN-C 3056/11 kat. územie Vrútky, ktorej bolo vydané Mestom Vrútky rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.MsÚ-337/2021/Tk zo dňa 22.04.2021.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“ stavebného objektu: 222-00 Zárubný múr vpravo, km 40,950-41,175, Z-DSP. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Oznam - skúška sirén

Dňa 9. júla 2021 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických“ sirén civilnej ochrany.

 

Nové knihy v ponuke Mestskej knižnice Hany Zelinovej

Milí čitatelia, príďte si vybrať z našej letnej nádielky knižných noviniek. Milovníci detektívnych, ženských a spoločenských románov si prídu na svoje. Pre najmenších čitateľov máme v ponuke príbehy o zvieratkách a komiksy. Trilógia fantasy príbehov nadchne tých, čo obľubujú fantazijné príbehy. Srdečne vás všetkých pozývame do našej knižnice.

 


Zber kuchynského odpadu vo Vrútkach začína 1. júla 2021

Upozorňujeme, že dnes začína zber kuchynského odpadu aj v našom meste, preto prinášame ešte raz všetky dôležité informácie k danej téme.

 

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Syndikovať obsah