Oznámenie o zatvorení Mestského úradu vo Vrútkach

Dňa 7.5.2019 bude Mestský úrad Vrútky zatvorený z dôvodu CO cvičenia zamestnancov. Ďakujeme za porozumenie.
Mgr. Branislav Zacharides
primátor mesta Vrútky

 

Klavírny recitál - Frédéric Chopin v podaní Ladislava Fančoviča

Mesto Vrútky Vás pozýva na Klavírny recitál Ladislava Fančoviča, ktorý sa uskutoční 14. mája 2019 v Kultúrnej sále Kriváň. Bližšie informácie si môžete pozrieť v priloženom plagáte.

 

Rozšírenie pokladničných hodín na MsÚ Vrútky

Oznamujeme Vám, že počas mesiacov máj a jún budú v pokladni na Mestskom úrade vo Vrútkach rozšírené pokladničné hodiny. Bližší rozpis si pozrite v pripojenom dokumente.

 

VII. ročník celoštátneho kaprárskeho preteku

Dávame do pozornostií VII. ročník celoštátneho kaprárskeho preteku VII. Police Carp Race 2019, ktorý sa uskutoční v dňoch 15.5. - 19.5.2019 vo Vrútkach na Štrkovisku Lipovec.
Viac informácí a prihlášku nájdete: www.policefishingsucany.webnode.sk

 

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Základnej školy Hany Zelinovej

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Základnej školy Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka MŠ Nábrežná, MŠ Francúzskych partizánov a MŠ Sv. Cyrila a Metoda

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Materskej školy Nábrežná 2A, Vrútky; Materskej školy Francúzskych partizánov 19, Vrútky a Materskej školy Sv. Cyrila a Metoda 64, Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Upracme si naše Vrútky

Mesto Vrútky Vás pozýva na jarnú očistu Vrútok v dňoch 27.4.2019 - 7.5.2019. Bližšie informácie a harmonogram upratovania prinášame v priloženom plagáte.

 

Do práce na bicykli 2019

Po úspešnom priebehu posledných ročníkov celonárodnej kampane „Do práce na bicykli“, ktorej hlavným poslaním je prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce sa Mesto Vrútky zapojilo do celonárodnej kampane, čím umožňuje obyvateľom nášho mesta zúčastniť sa 6. ročníka súťaže, ktorej cieľom je hlavne motivácia využívať zdravý a ekologický spôsob dochádzania do práce.

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - pozemok s budovou denného centra

Mesto Vrútky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže: pozemok s budovou denného centra. Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - obchodný podiel Mesta Vrútky v spol. Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

Mesto Vrútky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je obchodný podiel Mesta Vrútky v spoločnosti Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., so sídlom sv. Cyrila a Metoda č. 29, 03861 Vrútky. Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah