Informácie o triedení skla

Spoločnosť ENVI-PAK a.s. pripravila pre občanov plagát s tematikou rád a tipov, ako správne triediť sklo. Leták je zverejnený aj v sekcii Odpadové hospodárstvo.
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 24.2.2020 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

CVČ Domino - podujatia vo marci 2020

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac marec 2020. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Veľký detský karneval

Mesto Vrútky, dňa 26. februára 2020 o 16. hod., pozýva všetky deti v maskách na karneval do Kriváňa. O zábavu sa postarajú postavičky Mickey a Minnie. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom plagáte.

 

Oznam o výpadku verejného osvetlenia na ulici Karvaša a Bláhovca

Oznamujeme občanom Mesta Vrútky, že na ulici Karvaša a Bláhovca (nad konečnou zástavkou MHD), z dôvodu pádu stromu a následného porušeného vzdušného vedenia SSE, je výpadok verejného osvetlenia. Na odstránení predmetnej poruchy sa intenzívne pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

 

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Oznam - skúška sirén

Dňa 14. februára 2020 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických sirén“ civilnej ochrany.

 

Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti - EIA k navrhovanej cyklotrase - úsek Strečno Lipovec, Vrútky

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, na úseku EIA ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy, doručil na MsÚ Vrútky v zmysle platnej legislatívy záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti "Žilina - Vrútky - Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky, Vrútky - Martin, mimo cestného telesa I/18", navrhovateľa Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a ÚP, Žilina.

Výzva občanom - používanie reflexných prvkov

Vzhľadom na elimináciu dopravných nehôd za účasti chodcov, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyzýva občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujú po ceste za zníženej viditeľnosti, najmä v ranných a večerných hodinách. Celý text výzvy si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na februárové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 11.2.2020 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Syndikovať obsah