Domy a byty sčítavali aj počas leta

Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 28.9.2020 (7:30-16:00 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Jesenný vývoz objemných odpadov

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jesenného vývozu objemných odpadov vo Vrútkach.

 

Bezplatné cestovanie v MHD Martin a vybavenie novej dopravnej karty SAD Žilina bez poplatkov

Ako už býva každoročným zvykom do Európskeho týždňa mobility, ktorý sa tento rok koná od 16. do 22. septembra 2020, sa opäť zapája spoločnosť SAD Žilina v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. Cieľom je povzbudiť obyvateľov, aby si vyskúšali mobilitu prostredníctvom autobusov, ktoré sú dostupné v daných obciach a mestách a uvedomili si, že dnešnou jedinou vhodnou možnosťou prepravy nie sú len samotné autá. Za odmenu si počas tohto týždňa budú môcť cestujúci vybaviť novú dopravnú kartu úplne ZADARMO, ktorá od 01.

Pozvánka na septembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 22.9.2020 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Obec Stráňavy, Obecný úrad Stráňavy, Májová č. 336 , 013 25 Stráňavy, doručil dňa 14.09.2020 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v zmysle platnej legislatívy Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán obce Stráňavy".

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle platnej legislatívy, rozhodol o zmene hraníc lesných porastov v LC Martinské hole. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Od 14. septembra 2020 platia nové podmienky pre nosenie rúšok

Na základe Opatrenia ÚVZ č. OLP/7189/2020 sa všetkým osobám zakazuje s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:
- detí do 3 rokov veku,
- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
- vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,

Biela pastelka 2020

V piatok 18. septembra 2020 bude prebiehať celoslovenská dobročinná zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým spoluobčanom pod názvom Biela pastelka 2020. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam - skúška sirén

Dňa 11. septembra 2020 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických sirén“ civilnej ochrany.

 

Syndikovať obsah