Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine, v súlade s platnou legislatívou, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 26. júna 2022 08:00 hod. až do odvolania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Modrý ateliér - výstava obrazov

Mesto Vrútky srdečne pozýva na výstavu obrazov skupiny amatérskych výtvarníkov "Modrý ateliér", ktorá sa uskutoční 24. júna o 16.30 hod. v Kultúrnej sále Kriváň. Viac informácií si môžete pozrieť na priloženom plagáte.

 

Oznam o zmene otváracích hodín v mesiacoch júl a august v Mestskej knižnici Hany Zelinovej

Mestská knižnica Hany Zelinovej oznamuje čitateľom, že bude v mesiacoch júl a august 2022 otvorená v čase od 8.00-16.00.hod. Ďakujeme za porozumenie.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2022, kliknite tu.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Pozvánka na júnové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 21.6.2022 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany“. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Oznam o zatvorení Mestského úradu Vrútky

Dňa 17.6.2022 (piatok) bude Mestský úrad Vrútky zatvorený z dôvodu konania Letných športových hier samosprávy Turca. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente. Z rovnakého dôvodu bude v tento deň zatvorená aj Mestská knižnica Hany Zelinovej.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - zmena

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 24.6.2022 NEBUDE prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Syndikovať obsah