Pozvánka na septembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 10.9.2019 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

CVČ Domino - ponuka záujmových krúžkov pre školský rok 2019/2020

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť pre školský rok 2019/2020. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Dni mesta Vrútky

Mesto Vrútky Vás pozýva na DNI MESTA, ktorých súčasťou bude aj Vrútocký jarmok dňa 20.9.2019 a tiež rôzne sprievodné podujatia.
Tento rok si pripomíname 764. výročie prvej písomnej zmienky o meste Vrútky.
Program tohtoročných osláv Dní mesta Vám prinášame v priloženom plagáte. Prihlásenie trhovníkov je možné telefonicky u pani Mgr. Figurovej
na tel. č.: 043/4241816, 0917 352 523.

 

Pozvánka na oslavy SNP pri Pamätníku franc. partizánov na vrchu Zvonica pri Strečne

Žilinský samosprávny kraj, obec Strečno a Oblastný výbor SZBP Žilina pozývajú dňa 28. augusta 2019 o 16.00 hod. na spomienkové oslavy 75. výročia SNP pri Pamatníku francúzskych partizánov na vrchu Zvonica pri Strečne.

 

Pozvánka - 75. výročie SNP vo Vrútkach

Mesto Vrútky Vás pozýva 28. augusta 2019 na spomienku 75. výročia SNP
o 10.00 hod. pri pomníku pred Mestským úradom vo Vrútkach.

 

Vrútocký kotlík - preteky vo varení kotlíkového gulášu

Srdečne pozývame, už túto sobotu 17.8.2019 sa uskutoční 11. ročník VRÚTOCKÉHO KOTLÍKA (pretekov vo varení kotlíkového gulášu). Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Stavebník Mesto Martin, podal dňa 31.07.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu: „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry k lokalitám MRK v Martine“. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Mesto Vrútky ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, v zmysle platnej legislatívy, oznamuje začatie stavebného konania a nariaďuje konanie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na deň: 28.08.2019 (utorok) o 08:30 hod. so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade vo Vrútkach č. dv.

Výluka na trati Chrenovec - Prievidza s náhradnou autobusovou dopravou

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že dňa 6.8.2019 (utorok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase 7.30 - 14.35 hod. na traťovom úseku: Chrenovec - Prievidza. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženej prílohe.

 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine, v súlade s platnou legislatívou, odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 2.augusta 2019 06:00 hod. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam o obmedzenej prevádzke mestského úradu

Oznamujeme občanom, že dňa 25.7.2019 od 7:15 hod. do 13:00 hod. bude na MsÚ Vrútky odstavená elektrická energia. Z toho dôvodu bude obmedzená prevádzka úradu. Kompletný oznam nájdete v prílohe.

 

Syndikovať obsah