Oznam - skúška sirén

Dňa 13. marca 2020 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických sirén“ civilnej ochrany.

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Zverejňujeme usmernenie hlavného hygienika SR pre osoby, ktorým bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení. Usmernenie si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Rozhodnutie predsedu Krízového štábu Mesta Vrútky č. 1/2020

Na základe návrhu Krízového štábu Mesta Vrútky zo dňa 10.3.2020 prijímam nasledovné opatrenia:

 

1. S účinnosťou od stredy, 11.3.2020

 

- nariaďujeme dočasne prerušiť vyučovanie v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vrútky, a zároveň odporúča rovnako postupovať aj v prípade súkromných zriaďovateľov.

 

Termín: do piatka, 13.3.2020 vrátane
(posúdenie možného predĺženia opatrenia sa zrealizuje na zasadnutí krízového štábu v piatok 13.3.2020)

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva v zmysle platnej legislatívy dve nové rozhodnutia o zákaze hromadného podujatia a o karanténe.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva v zmysle platnej legislatívy rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku šíreniu prenosného ochorenia. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - vyhlásenie výberového konania

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, bude predávať nehnuteľnosti (prebytočný majetok) formou výberového konania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka k MDŽ

Pozývame všetky ženy na Hudobno - zábavný program pri príležitosti sviatku MDŽ, ktorý sa uskutoční v kultúrnej sále Kriváň v nedeľu 8. marca 2020 o 16:00 hod. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Koronavírus 2019-nCov - Informácie pre verejnosť v Žilinskom kraji

Žilinský samosprávny kraj preposlal informácie pre verejnosť ohľadom nového koronavírusu 2019-nCov. Tieto informácie si môžete pozrieť v obrázkovej prílohe: plagát1 a plagát2.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Stavebník - Mesto Martin, Vajanského námestie č.1, Martin, podalo 10.02.2020 na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa žiadosť o stavebné povolenie na stavbu športovo rekreačného areálu: “Šport park Pltníky“- II. etapa“.

SHMÚ upozorňuje na silný vietor

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu III. stupňa na silný vietor na horách. Výstraha trvá od nedele 23.2.2020, 17:00 hod. do pondelka, 24.2.2020, 6:00 hod.

 

Syndikovať obsah