Deň Zeme - Recyklované umenie

Pri príležitosti dňa Zeme pripravilo mesto Vrútky pre všetky deti
27. apríla 2011 od 9.30 hod. na pešej zóne vo Vrútkach akciu Recyklované umenie.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Rozšírenie pokladničných hodín na MsÚ

Mesto Vrútky rozširuje v období od 11.04.2011 do 31.05.2011 pokladničné hodiny na Mestskom úrade vo Vrútkach nasledovne.

 

Predaj nehnuteľnosti

V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov mesto Vrútky zverejňuje nasledovný predaj nehnuteľnosti.

 

Koncert VHJ: Óda na radosť

Mesto Vrútky a ZUŠ Frica Kafendu Vás srdečne pozývajú
20. apríla 2011 (streda) o 17.30 hod. na koncert venovaný
240. výročiu narodenia Ludwiga van Beethovena "Óda na radosť", ktorý sa uskutoční v koncertnej sále ZUŠ vo Vrútkach.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Letné tábory 2011

Chcete nahlásiť svoje dieťa počas letných prázdnin do stanového alebo chatkového tábora? Bližšie informácie sa dozviete tu.
 

Zmeny v SAD

Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. oznamuje zmenu v autobusovom spojení.

 

Info Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. zverejňuje nasledovnú informáciu.

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí - 27.11.2010

Voľby do orgánov samosprávy obcí skončili v meste Vrútky s nasledovnými výsledkami:
- primátor mesta Vrútky
- zvolení poslanci MsZ Vrútky
- náhradníci - poslanci MsZ Vrútky
- štatistiky za mesto Vrútky

 

Programový rozpočet mesta Vrútky na roky 2011-2013

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré pojednávajú o rozpočte mesta Vrútky v období rokov 2011-2013.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s Plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2011 kliknite tu.

 

Syndikovať obsah