Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s Plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2011 kliknite tu.

 

Výsledky bežeckých pretekov

Dňa 20.5.2011 sa konal Jarný beh mesta s nasledovnými výsledkami.

 

OZNAM - Prevencia krádeží a podvodov

Zo strany polície bol zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti a preto sa Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Martine obracia na širokú verejnosť s výzvou.

 

Dotácie v oblasti kultúry

V zmysle VZN č.1/2009 o poskytovaní dotácií boli komisiou kultúry a školstva prerozdelené finančné dotácie v oblasti kultúry pre rok 2011 nasledovne:
- Klub zdravotne postihnutých I. - 140 €
- Klub zdravotne postihnutých II. - 100 €
- Klub zdravotne postihnutých I/I.- 150 €
- Literárny klub M. Zaťku pri KKD - 300 €
- Turčianské čriepky - 400 €
- Klub kaktusárov - 150 €
- TVT Turiec - 50 €

 

Dotácie v oblasti športu

Komisia mládeže a športu prerozdelila finančné dotácie v oblasti športu pre rok 2011 nasledovne:
- SZZP I. - 84 €
- FC ŽOS Lokomotíva Vrútky - 1 405,80 €
- HK KOMETA Vrútky - 2 755,40 €
- TJ SOKOL Vrútky - 758 €
- OM3KFV- rádioamatér - 320 €
- TJ Lokomotíva Vrútky - 419,40 €
- PVK Vrútky - 1 715,20 €
- Tenisový klub Vrútky - 465,20 €
- Turčianske hry mládeže 2011 - 200 €

Týždeň modrého gombíka 2011

Tohtoročný v poradí už siedmy ročník verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka 2011 sa uskutoční aj v meste Vrútky od pondelka 16. mája do nedele 22. mája 2011.
Ide o pravidelnú celonárodnú zbierku v uliciach slovenských miest na pomoc najzraniteľnejším deťom v rozvojových krajinách, ktoré trpia podvýživou, nedostatkom zdravotníckej starostlivosti, deťom bez prístupu k vzdelaniu, či deťom sužovaným ozbrojenými konfliktami a prírodnými katastrofami.

Výstava obrazov "Odraz duše ženy"

Odbor kultúry MsÚ Vrútky Vás srdečne pozýva na vernisáž obrazov
ODRAZ DUŠE ŽENY pri príležitosti dňa matiek 10. mája 2011 od 17.00 hod.
v kultúrnej sále Kriváň.
Viac informácii nájdete v priloženom plagáte.

 

STAVANIE MÁJA a prezentácia ľudových remesiel

Mesto Vrútky Vás srdečne pozýva na STAVANIE MÁJA spojené
s predajnými trhmi a prezentáciou ľudových remesiel dňa 30. apríla 2011 od 10.00 hod. na pešej zóne vo Vrútkach. Zoberte so sebou deti, ktoré si môžu stužkami ozdobiť máj.
Podrobný program nájdete v priloženom plagáte.

 

Dotácia v sociálnej oblasti

V zmysle VZN č.1/2009 o poskytovaní dotácií boli sociálnou komisiou pre rok 2011 nasledovne prerozdelené dotácie:
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých I. Vrútky - 400,- €
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých II. Vrútky - 300,- €
- Ženy v tiesni - občianske združenie - 250,- €
- Klub priateľov DD a DSS - 50,-€
- Útulok Dobrý pastier Kláštor pod Znievom, o.z. - 1 500,- €
 

Spoločný koncert bratov Nedvědovcov so skupinou

Mesto Vrútky a Matica slovenská Vás srdečne pozývajú na spoločný koncert bratov Nedvědovcov so skupinou 9. mája 2011 o 18.30 hod. v Kine 1. máj vo Vrútkach. Vstupné: 12 eur.
Predpredaj vstupeniek:
Knižnica H. Zelinovej vo Vrútkach - 0918 410 711, kultura@vrutky.sk,
Matica slovenská - 0918 904 939, programy@matica.sk,
TIK Martin - 043/4238 776, tik@martin.sk.

Syndikovať obsah