Oznámenie o zmene vývozu odpadu počas vianočných a novoročných sviatkov


Oznamujeme Vám, že počas vianočných a novoročných sviatkov sa bude uskutočňovať vývoz komunálneho odpadu podľa rozpisu v prílohe.

 

Odpúšťanie vody z Krpelianskej priehrady

Dňa 03.12.2012 o 12:00 - dôjde k odpúšťaniu vody z Krpelianskej priehrady do povodia starého koryta Váhu. Preto vyzývame občanov, aby sa nezdržiavali v čase odpúšťania pri brehoch rieky Váh.

 

CVČ Domino - ponuka záujmovej činnosti na december 2012

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac december 2012. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Programový rozpočet mesta Vrútky na roky 2013-2015

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré pojednávajú o rozpočte mesta Vrútky v období rokov 2013-2015.

 

Rozhodnutie o využití územia

Zverejňujeme rozhodnutie o využití územia pre rozšírenie dobývacieho priestoru nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Vrútky – Lipovec pre spoločnosť BRA-VUR, a.s. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Mikuláš v meste

Mesto Vrútky pozýva všetky deti na podujatie Mikuláš v meste, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 6.12.2012 od 15.00 hod. na pešej zóne vo Vrútkach pri vianočnom stromčeku.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznam o poskytnutí súčinnosti pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE, a.s.) oznamuje vlastníkom pozemkov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia, aby zamestnancom SSE, a.s. poskytli potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov v blízkosti elektrických vedení, ktoré ohrozujú prevádzku elektrických vedení. Akcia bude uskutočnená v priebehu od 1.12.2012 do 31.3.2013. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam o zatvorení pokladne na MsÚ Vrútky

Z dôvodu ročnej uzávierky bude pokladňa Mesta Vrútky v čase od 20.12.2012 do 31.12.2012 zatvorená. Posledným dňom, kedy je možné využiť služby pokladne je deň 19.12.2012 a to do 16,30 hod. Pokladňa bude opäť otvorená od 02.01.2013. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2012 kliknite tu.

 

Fotosúťaž "Zimné Vrútky cez objektív"

Mesto Vrútky vyhlasuje súťaž pre tvorivých fotografov "Zimné Vrútky cez objektív". Uzávierka súťaže je 10. januára 2013 do 12.00 hod.
Propozície prinášame v priloženom dokumente a prihlášku do súťaže nájdete tu.
Víťazná fotografia bude uverejnená na obálke časopisu Vrútočan 2/2013.

 

Syndikovať obsah