Pozvánka na júnové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 17.6.2014 o 10:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

CVČ Domino - záujmové krúžky pre školský rok 2014/2015

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmové krúžky pre školský rok 2014/2015. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte
a v prihláške.

 

Záverečný účet mesta za rok 2013

V sekcii Ekonomika je zverejnený Záverečný účet mesta za rok 2013 (dokumenty sú umiestnené hneď prvé hore v poradí).

 

Inzerát – Ponuka práce

Mesto Vrútky, Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: vedúci oddelenia komunálnych služieb. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom inzeráte.

 

CVČ Domino - podujatia v júni 2014

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac jún 2014. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2014 kliknite tu.

 

Oznámenie o konaní verejnej zbierky

Občianske združenie Cesta nádeje a života oznamuje, že dňa 27.5.2014 sa uskutoční v našom meste verejná zbierka na pomoc ľuďom s onkologickým ochorením. Zbierku budú vykonávať aktivisti v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. Vykonanie verejnej zbierky je povolené Ministerstvom vnútra SR pod číslom spisu: VVS/1-900/90-42496.

 

Oznam o celozávodnej odstávke spoločnosti Martinská teplárenská, a.s., 2014

Martinská teplárenská, a.s., na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2007 Z.z. oznamuje, že počas prác na plánovanej oprave a údržbe zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla podľa nasledovného harmonogramu:
utorok 1.7.2014 o 00:00 hod. - ukončenie dodávky tepla do parovodov a horúcovodov; cirkulácia v horúcovodoch zostáva do 2:00 hod. rána dňa 1.7.2014
streda 2.7.2014 do 18:00 hod. - nábeh horúcovodov
streda 2.7.2014 do 20:00 hod. - nábeh parovodov

 

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22.5.2014 o 15:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Spomienka na 100. výročie narodenia prof. Eugena Kramára


V utorok 13. mája si mesto Vrútky položením venca na vrútockom cintoríne pripomenulo sté výročie od narodenia (5. 5. 1914, Devičie – † 30. 12. 1996, Bratislava) významného architekta prof. Eugena Kramára, čestného občana mesta Vrútky od roku 1992. Česť jeho pamiatke!

Fotografie z pietnej spomienky si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

Syndikovať obsah