Október - mesiac úcty k starším s Ottom Weiterom a Andreou Fischer

Primátor mesta Ing. Miroslav Mazúr Vás pozýva pri príležitosti mesiaca úcty k starším na hudobno-zábavné podujatie Deň seniorov dňa 19. októbra 2014 (nedeľa) o 16.00 hod. v Kine 1. máj.
Vstupné dobrovoľné.
Navyše každý návštevník bude zaradený do zlosovania o zaujímavé ceny.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

Upozornenie pre kandidátov v komunálnych voľbách

Ak máte záujem o inzerciu v mimoriadnom volebnom čísle časopisu Vrútočan,
termín uzávierky je 15. október 2014, po tomto termíne už nebude možné zverejniť Vašu inzerciu.
V prípade záujmu kontaktujte zodpovednú redaktorku Bc. Miriam Migátovú,
tel. 043/ 4281 203,
e-mail: vrutocan@vrutky.sk.
Adresa redakcie Ul. 1. čs. brigády 14, 038 61 Vrútky.
Cenník služieb a prenájmov poskytovaných Mestom Vrútky na predvolebnú kampaň.

 

CVČ Domino - podujatia v októbri 2014

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac október 2014. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Komunálne voľby 2014

Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie týkajúce sa volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 15.11.2014, môžete navštíviť sekciu Samospráva - VOĽBY 2014 - Komunálne voľby.

 

Jesenné upratovanie

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jesenného upratovania vo Vrútkach.

 

Stanovisko na upozornenie prokurátora - Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

Na základe podaného upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Martin zo dňa 27.06.2014, sp. zn. Pd 35/14/5506, vo veci nečinnosti mestského zastupiteľstva Vrútky v súvislosti s prevádzkovaním parkovacích miest na dočasné parkovanie motorových vozidiel na území mesta Vrútky spoločnosťou Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. podávame nasledovné stanovisko:

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny

SSE-D, a. s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy a plánovanej údržby el. zariadení nasledovne:

15.10. 2014
od 8:00 do 16:00 hod. - ul. Fr. partizánov EUROVIA-SK, EUROVIA Kameňolom, Dubná Skala - Váhostav-SK č.d.760.

31.10. 2014
od 6:30 do 17:30 hod. - ul. Fr. partizánov EUROVIA Kameňolom

10.11. 2014
od 8:00 do 14:30 hod. - ul. Železničná

Fotogaléria - Dni mesta 2014

V piatok 19. septembra vyvrcholili oslavy Dní mesta sprievodnými podujatiami, pripomenuli sme si 759. výročie prvej písomnej zmienky o meste Vrútky, odhalili reliéf Hany Zelinovej, ocenili významné osobnosti mesta, uviedli novú vrútockú publikáciu Vrútky za čias monarchie, zažili rôzne koncertné vystúpenia ako aj niekoľko výstav. Fotodokumentáciu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

Šanca pre mladé vrútocké talenty

2. ročník tematickej celoštátnej súťaže zameranej na humornú hudobnú a literárnu tvorbu.
Zúčastnite sa podujatia, ktoré má za cieľ pomôcť začínajúcim a novým interpretom a hudobným skupinám, ktoré chcú pôsobiť na slovenskej umeleckej scéne.
Bližšie informácie www.kzp.sk.

 

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v stredu 17.9.2014 o 16:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Syndikovať obsah