Pozvánka pre trhovníkov - Stavanie mája a Jarmok ľudových remesiel 2015

Mesto Vrútky zastúpené Ing. Miroslavom Mazúrom, primátorom mesta, srdečne pozýva stánkových predajcov na Stavanie mája 2015, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 30. apríla na pešej zóne vo Vrútkach.
Hlavným cieľom mesta je pripomínanie, oživovanie a zachovávanie tradičnej remeselnej zručnosti ľudových umelcov, ktorí sa zaoberajú rezbárstvom, drotárstvom, košíkarstvom, tkaním textílií, hrnčiarstvom, umeleckým kováčstvom, kožiarstvom, sklárstvom, kvetinárstvom, ale aj medovnikárstvom, včelárstvom atď.

CVČ Domino - podujatia v marci 2015

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac marec 2015. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Pozvánka k MDŽ

Mesto Vrútky Vás pozýva na hudobno-zábavný program pri príležitosti sviatku MDŽ v nedeľu 8. marca 2015 do Kina 1. máj so začiatkom o 15. h.
V programe sa predstaví Kysucká vrchárska heligonka s hudobným hosťom Bohuslavom Figurom. Vstupné: 3 €.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.
 

Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie a Mestský úrad vo Vrútkach upozorňuje občanov

Upozorňujeme občanov, že v súčasnosti boli na automatickej meracej stanici (AMS Martin, Jesenského) namerané zvýšené koncentrácie prachových častíc. Okrem nepriaznivých poveternostných podmienok prispieva k znečisteniu ovzdušia doprava a hlavne lokálne vykurovanie budov, vrátane rodinných domov tuhými palivami.

Výberové konanie

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Náčelník Mestskej polície vo Vrútkach. Výberové konanie sa uskutoční v termíne od 16.3.2015 do 20.3.2015 na Mestskom úrade vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Stredoslovenská energetika upozorňuje

Vážení občania, upozorňujeme vás, že aj v našom meste vás môžu navštíviť podomoví predajcovia energií. Niektorí z nich používajú nekalé obchodné praktiky. Zaznamenali sme prípady, kedy prehlasujú, že Stredoslovenská energetika zaniká a kvôli zmenám v spoločnosti je potrebné podpísať novú zmluvu. Ubezpečujeme vás, že Stredoslovenská energetika zostáva naďalej vašim spoľahlivým dodávateľom energií a akékoľvek tvrdenia o nutnosti podpisu nových zmlúv sú nepravdivé.

Pozvánka na februárové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 10.2.2015 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

CVČ Domino - letná rekreácia

Centrum voľného času DOMINO ponúka letné tábory v lokalite Margita - Ilona. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom letáku a v prihláške.

 

CVČ Domino - jarné prázdniny

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu počas trvania jarných prázdnin. Viac informácií si môžete prečítať na informačnom plagáte.

 

CVČ Domino - podujatia vo februári 2015

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac február 2015. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Syndikovať obsah