Oznam - skúška sirén

Dňa 14. februára 2014 o 12.00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

 

Pozvánka na februárové zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 11.2.2014 o 10:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy povoľuje časovo obmedzené predčasné užívanie niektorých stavebných objektov a zároveň povoľuje užívanie niektorých objektov stavby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Fašiangy vo Vrútkach

Mesto Vrútky Vás pozýva na podujatie Fašiangy vo Vrútkach
dňa 26. februára (streda) od 13,30 hod. na pešej zóne pri umelom klzisku, moderuje Michal Legíň.
Pre deti v maskách bude pripravená sladká odmena.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

CVČ Domino - podujatia v februári 2014

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac február 2014. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Diaľnica D1 Dubná skala - Turany - oznámenie o zmene

Navrhovateľ, NDS, a.s. so sídlom v Bratislave predložil Ministerstvu životného prostredia SR oznámenie o zmene na úseku diaľnice D1 Dubná skala - Turany. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente. Netechnické zhrnutie je k nahliadnutiu na Mestskom úrade vo Vrútkach.

 

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 16.1.2013 o 15:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

CVČ DOMINO - jarné prázdniny 2014

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu počas jarných prázdnin 2014. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Výberové konanie

SENIOR - Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu hlavnej sestry v zmysle podmienok zákona č.552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam - skúška sirén

Dňa 10. januára 2014 o 12.00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

 

Syndikovať obsah