Rozšírenie pokladničných hodín na MsÚ Vrútky

Oznamujeme Vám, že počas mesiacov máj a jún budú v pokladni na Mestskom úrade vo Vrútkach rozšírené pokladničné hodiny. Bližší rozpis si pozrite v pripojenom dokumente.

 

CVČ Domino - podujatia v máji 2015

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac máj 2015. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Dotácie v sociálnej oblasti

Sociálna komisia MsZ Vrútky zasadala 15.4.2014.
Dotácie boli rozdelené nasledovne:

- Slovenský zväz zdravotne postihnutých I. Vrútky - 250,-€
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých II. Vrútky - 250,-€
- Útulok Dobrý pastier Kláštor pod Znievom - 1.500,-€

 

Výluka na trati Vrútky-Varín

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje cestujúcim, že z dôvodu výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) na trati Vrútky – Varín, prichádza v dňoch od 6.–10. mája 2015 k obmedzeniam v jazde vlakov ZSSK. Výluky budú aj v dňoch od 11.mája do 19.júna 2015.

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, oznamuje začatie kolaudačného konania a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 1.6.2015 v zasadačke zhotoviteľa stavby Váhostav-SK, a.s. vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

STAVANIE MÁJA a prezentácia ľudových remesiel

Mesto Vrútky Vás pozýva na STAVANIE MÁJA spojené s predajnými trhmi, prezentáciou ľudových remesiel a kultúrnym programom vo štvrtok 30. apríla 2015 od 10.00 hod. na pešej zóne vo Vrútkach.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte a program nájdete tu.

 

Upozornenie Štátnej ochrany prírody SR - Správy NP Malá Fatra na vybrané ustanovenia zákonov

Vzhľadom na časté porušovanie niektorých zákonov v NP Malá Fatra zaslala Štátna ochrana prírody SR - Správa NP Malá Fatra list so žiadosťou o upozornenie občanov na vybrané ustanovenia zákonov. Viac informácií si môžete prečítať v tomto liste.

 

Oznámenie o zámere prenajať časť nebytových priestorov

Mesto Vrútky oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym prenájmom, nehnuteľnosť – časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Mestského úradu B vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, oznamuje začatie kolaudačného konania a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 22.5.2015 v zasadačke zhotoviteľa stavby Váhostav-SK, a.s. vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Výstup na Minčol

Klub slovenských turistov Vrútky pozýva priaznivcov turistiky na 37. ročník výstupu na Minčol pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Vrútok v sobotu 25. apríla 2015. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah