Verejná vyhláška - oznámenie a pozvánka na ústne pojednávanie

Spoločnosť TURVOD, a.s. podala dňa 13.2.2014 na OÚ Martin návrh na určenie ochranných pásiem vodárenského zdroja "Lipovec - studňa". Uvedeným dňom sa začalo vodoprávne konanie. OÚ Martin ako príslušný orgán štátnej vodnej správy nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 3.4.2014 (štvrtok) o 10.00 hod., so stretnutím pozvaných na MsÚ v Martine, na 3. poschodí, č. dverí 310.

Rok Hany Zelinovej: Literárny večer

Mesto Vrútky a Literárny klub Hany Zelinovej Vás pozývajú na Literárny večer v pondelok 24. marca 2014 v sobášnej sieni MsÚ o 16.30 h. Podujatie sa uskutoční pri príležitosti 100. výročia narodenia Hany Zelinovej.
Bližšie informácie o tejto akcii prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny

SSE-D, a. s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodov opráv a revízií el. zariadení nasledovne:

4.4. 2014
od 7:30 do 11:30 hod. - ul. Čachovský rad č.d. 1, Francúzskych partizánov 7,16,18-21,28,30,901-902,4628 (W.A.W.), Horná Kružná 27,29, Južná 0-15, 660,900,1046, Langov dvor 12,14,18,20,98,999, Lesná, Matušovičovský rad, Mlynská 1,3-5, Nová, Šťastného 0,1177

Meteorologické výstrahy: vietor + snehové jazyky a záveje

SHMÚ vydal meteorologickú výstrahu pre okres Martin: vietor - 3. stupeň. OJEDINELE sa očakáva výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 30 - 40 m/s(110 až 145 km/h),
NA HORÁCH MIESTAMI do 50 m/s (180 km/h). Táto rýchlosť predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká. Pravdepodobnosť výskytu mimoriadnych škôd a ohrozenia ľudských životov je veľmi vysoká.
Výstraha je vyhlásená na dobu od 15.3.2014 05:00 do 17.3.2014 00:00 h.

CVČ Domino - Letné tábory 2014

Centrum voľného času DOMINO ponúka 9–dňový letný tábor v chatkách pre deti od 7 do 16 rokov - priamo v areáli kúpalísk na Margite - Ilone, okres Levice (kapacita 35 detí) v termíne: 28.6. – 6. 7. 2013. Ďalej ponúka 10-dňový tábor v stanoch vo viacerých termínoch. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Oznam - skúška sirén

Dňa 14. marca 2014 o 12.00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

 

Kritéria pre posudzovanie žiadostí na poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti

Komisia sociálna, zdravotná a bytová pri MsZ Vrútky predkladá na rok 2014 nové kritériá pre posudzovanie žiadostí na poskytovanie dotácií v sociálnej oblasti.
Bližšie informácie prinášame v prílohe.

 

Pietna spomienka na Hanu Zelinovú

V nedeľu 16. marca 2014 sa o 14. hodine uskutoční na vrútockom cintoríne pietna spomienka pri príležitosti 10. výročia úmrtia spisovateľky Hany Zelinovej. Mesto Vrútky Vás pozýva uctiť si našu rodáčku pri jej hrobe.

 

Začína sa XX. ročník Vrútockej hudobnej jari

Mesto Vrútky, Literárny klub Hany Zelinovej a Literárny klub Mateja Zaťka Vás pozývajú na otváracie podujatie XX. ročníka Vrútockej hudobnej jari, ktoré sa uskutoční v nedeľu 16. apríla 2014 v Evanjelickom kostole Dr. M. Luthera vo Vrútkach o 16.00 h.
Bližšie informácie o tejto akcii prinášame v priloženom plagáte.

 

Literárne stretnutie s Jánom Štrasserom a Denisou Fulmekovou

Mestská knižnica Hany Zelinovej v spolupráci s vydavateľstvom IKAR Vás pozýva na literárne stretnutie so slovenskými autormi Jánom Štrasserom a Denisou Fulmekovou dňa 13. marca 2014 (štvrtok) o 16.30 h. v sobášnej miestnosti MsÚ.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah