Júnový Vrútočan

Prinášame Vám júnové číslo vrútockého mesačníka Vrútočan.

 

CVČ Domino - podujatia v júni 2015

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac jún 2015. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Štafeta Mierového behu prejde aj Vrútkami

Peace Run je najdlhší štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorý prebieha cez viac ako 140 krajín sveta. Jeho poslaním je prekonávať kultúrne a náboženské hranice medzi jednotlivými národmi, ľuďmi alebo hranice v nás samých. Je inšpiráciou k hľadaniu toho, čo nás spája, čo v skutočnosti vyjadruje slovo „mier “ a ako ho môže každý z nás v bežnom živote napĺňať.
Termín: 5. jún 2015 od 9. hod.
Miesto: Areál ZŠ s MŠ Ul. M. R. Štefánika Vrútky
Viac info: www.peacerun.sk

 

Medzinárodný deň detí

Mesto Vrútky pozýva všetky deti na podujatie venované

Medzinárodnému dňu detí v pondelok 1. júna 2015 na letné kúpalisko vo Vrútkach so začiatkom o 9.30 hod. pre materské školy a od 11.00 pre základné školy a verejnosť.

Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2015 kliknite tu.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania stavby "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, povoľuje zmenu stavby pred dokončením pre úsek "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Informácia o náhradnej autobusovej doprave ŽSR počas výlukových prác

ŽSR požiadala v uplynulých dňoch MsÚ Vrútky o povolenie odstavovania autobusov náhradnej autobusovej dopravy počas trvania výlukových prác na trati Vrútky - Žilina. Viac informácií si môžete prečítať v tomto dokumente.

 

Výberové konanie

Primátor mesta Vrútky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy Frica Kafendu vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Výberové konanie

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ školského účelového zariadenia: Školská jedáleň na Ulici M.R.Štefánika 1 vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah