Plavecké preteky - výsledky


Dňa 28.06.2010 sa uskutočnili na vrútockom kúpalisku plavecké preteky detí základných škôl. Výsledková listina tu.

 

Kopanice - prezentácia

Občania, ktorí majú záujem oboznámiť sa s modelom riešenia individuálnej bytovej výstavby v lokalite Kopanice kliknite tu.

 

Výsledky volieb do Národnej rady SR v roku 2010

Ak máte záujem pozrieť si výsledky volieb do Národnej rady SR, ktoré sa konali v sobotu 12.6. 2010 za mesto Vrútky, nájdete ich v sekcii Samospráva a Voľby 2010.

 

3. miesto pre HBK Kometa Vrútky v sezóne 2009/2010

HBK Kometa Vrútky úspešne zakončila extraligovú sezónu 2009/2010, keď v sobotu 15.5.2010 vybojovala 3. miesto. Zápas skončil 4:1 a Kometa Vrútky súperila so ŠK 98 Pruské. Gratulujeme !

 

 

 

Projekt: „Obnova verejného osvetlenia mesta Vrútky“

Mesto Vrútky podpísalo dňa 28. apríla 2010 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí NFP na realizáciu projektu „Obnova verejného osvetlenia mesta Vrútky“. Viac informácií sa môžete dočítať tu.

 

Informatívna správa o realizovaných projektoch a predkladaných žiadostiach zo štrukturálnych fondov EÚ za rok 2009

Na poslednom aprílovom riadnom zasadnutí MsZ bola predložená Informatívna správa o realizovaných projektoch a predkladaných žiadostiach zo štrukturálnych fondov EÚ za rok 2009. S obsahom tohto dokumentu sa môžete oboznámiť tu.

 

Plnenie PHSR mesta Vrútky za rok 2009

Na poslednom aprílovom riadnom zasadnutí MsZ bol odsúhlasený dokument Plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Vrútky za rok 2009. So znením tohto dokumentu sa môžete oboznámiť v sekcii PHSR mesta Vrútky v rámci sekcie Samospráva.

 

Stanovisko ku vplyvu ťažby štrkopieskov na životné prostredie

Ministerstvo Životného prostredia SR vydalo hodnotenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť "Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Vrútky - Lipovec“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Programový rozpočet mesta Vrútky na roky 2010-2012

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré pojednávajú o rozpočte mesta Vrútky v období rokov 2010-2012.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s Plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2010, kliknite tu.

 

Syndikovať obsah