Spisovateľka Andrea Coddington vo Vrútkach


Odbor kultúry MsÚ a Mestská knižnica Hany Zelinovej Vás pozývajú na besedu a autogramiádu s najobľúbenejšou spisovateľkou za rok 2010 Andreou Coddington
dňa 22. marca 2012 (štvrtok) o 17. h. v kultúrnej sále Kriváň.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

 

Výberové konanie

Mesto Vrútky vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci odboru výstavby a životného prostredia. Bližšie informácie si môžete prečítať v priloženom inzeráte.
 

Cenník poplatkov v mestskej knižnici

Zverejňujeme cenník poplatkov v Mestskej knižnici Hany Zelinovej platný od
1. januára 2012.

 

Separovaný zber na I. polrok 2012


Zverejňujeme harmonogram separovaného zberu na I. polrok 2012.

 

Príďte si požičať nové knihy

Mestská knižnica Hany Zelinovej Vám prináša prehľad aktuálnych knižných noviniek. Viac informácií nájdete tu.

 

Programový rozpočet mesta Vrútky na roky 2012-2014

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré pojednávajú o rozpočte mesta Vrútky v období rokov 2012-2014.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2012 kliknite tu.

 

Kniha zdroj poznania

Mestská knižnica Hany Zelinovej vo Vrútkach pre Vás pripravila dokument o knihách s názvom "KNIHA ZDROJ POZNANIA". Rezervácie priamo v knižnici, na tel. čísle: 043/4289 219 alebo mailom na: lahutova@vrutky.sk. Viac informácií nájdete v priloženom plagáte.

 

Zber a likvidácia starých vozidiel

ŽOS-EKO, s.r.o. Vrútky ponúka zber a spracovanie starých vozdiel za účelom ich ekologickej likvidácie. Ak máte záujem o bližšie informácie, pozrite si priložený list.

 

Ponuka záujmovej činnosti pre šk. rok 2011/2012 v Centre voľného času DOMINO

Centrum voľného času DOMINO ponúka v školskom roku 2011-2012 opäť prihlásenie sa do záujmových krúžkov vo viacerých tematických oblastiach. Ponuku si môžete pozrieť na tomto odkaze a žiadosť o prijatie na činnosť v tomto školskom roku si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

 

Syndikovať obsah