Valčiansky folklórny festival

Snowland Valčianska dolina Vás pozýva na Valčiansky folklórny festival spojený s tradičným jarmokom. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil OÚ Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu, konaných dňa 25.5.2019

Ak máte záujem oboznámiť sa s výsledkami volieb do Európskeho parlamentu v Meste Vrútky, ktoré sa konali v sobotu dňa 25.5.2019, pozrite si tento dokument.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Vrútky, vo veci dodatočného povolenia stavby „Dočasná mobilná betonáreň, D1, Lietavská Lúčka-Višňové–Dubná skala EASTERN PORTAL“, oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom pokračovanie konania a v súlade s platnou legislatívou nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 12.06.2019 /streda/ 13.45 hod. so stretnutím pozvaných na mieste stavby: Dočasná mobilná betonáreň, D1, Lietavská Lúčka-Višňové, Dubná skala EASTERN PORTAL. Mesto Vrútky spája konanie o dodatočnom povolení dočasnej stavby s kolaudáciou stavby.

Oslava sviatku MDD vo Vrútkach

Mestská polícia Vrútky pozýva všetky deti osláviť sviatok MDD dňa 31.mája 2019 od 9.30 hod. na pešej zóne vo Vrútkach. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Pokus o vytvorenie slovenského rekordu

Mesto Vrútky pozýva na pokus o vytvorenie slovenského rekordu s 800 obrázkami muchotrávok a 400 obrázkami na pníkoch. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, v zastúpení spoločnosťou PETROSTAV SK s.r.o., Tvrdošín – Ing. Peter Poláčik, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad, v zmysle platnej legislatívy dňa 02.05.2019 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu stavby: „ 10721-Vrútky-Pod Dielec – Rozšírenie NNK “. Uvedeným dňom začalo územné konanie.

Verejná vyhláška - oznámenie

Ing. Matej Kubík (Martin), Martina Janíková (Martin), Mgr. Peter Baláž (Martin), Ing. Zuzana Balážová (Martin), Bc. Michal Stupák (Martin) Zuzana Stupáková (Martin), podali na mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad, v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie: Spevnená plocha.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 27.5.2019 a 28.5.2019 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Pozvánka na výstavu "Inšpirované hudbou..."

Mesto Vrútky Vás pozýva na výstavu obrazov s názvom "Inšpirované hudbou...", ktorá sa uskutoční 16. mája 2019 v Kultúrnej sále Kriváň. Bližšie informácie si môžete pozrieť v priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah