Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 29.7.2020 (7:30-15:30 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Informácia o predkladaní návrhov na ocenenie osobností a kolektívov

V zmysle VZN č. 11/2014 o udeľovaní ocenení mesta Vrútky môžu občania navrhnúť osobnosti alebo kolektívy, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o dobré meno mesta Vrútky v rôznych oblastiach. Navrhujú sa nasledujúce ocenenia: Čestné občianstvo mesta Vrútky, Cena mesta Vrútky, Cena primátora mesta Vrútky, Pamätný list. Návrh na ocenenie je potrebné predložiť do 7. 8. 2020 písomne na mestský úrad - referát kultúry a tlače, resp.

Oznam prednostu Železničnej stanice Vrútky k prechodom cez areál rušňového depa

Areál bývalého Rušňového depa (RD) pri Železničnej stanici Vrútky nákladná stanica si vlastník ZSSK Slovensko, a.s. oplotil z prevádzkových dôvodov. Týmto spôsobom zamedzil pohyb nepovolaným osobám, ktoré doposiaľ využívali pozemok ilegálne na prechod, či prejazd. Zdôrazňujeme, že prístupová komunikácia do RD vždy bola a aj zostala v zásade technická, nikdy nie verejná.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 17.7.2020 (7:30-11:30 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Dňa 26.6. 2020 sa uskutočnilo ústne pojednávanie k územnému konaniu stavby „IBV Vrútky-Kopanica, urbanistický okrsok 003“. Vzhľadom na to, že pri ústnom pojednávaní stavebný úrad zistil nové skutočnosti, v zmysle platnej legislatívy vyzýva navrhovateľa, aby pre ďalšie pokračovanie konania doplnil požadované doklady. Zároveň stavebný úrad prerušil konanie. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na uvedenie knihy do života

Srdečne Vás pozývame na uvedenie do života knihy profesora matematiky Ľudovíta Pekara – Máteka s názvom "Pekoviny - zaujímavé úlohy z geometrie pre dlhú chvíľu". Podujatie sa uskutoční 8. júla 2020 o 16.00 hod., v sobášnej sieni MsÚ vo Vrútkach. Obálku knihy si môžete pozrieť na priloženom plagáte.

 

Oznámenie o odstávke pitnej vody - porucha

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin, oznamuje odberateľom vody vo Vrútkach, že pre poruchu na ulici Medňanského bude dnes (1.7.2020) do 13:00 obmedzená dodávka pitnej vody v meste Vrútky.

 

Rozhodnutie predsedu Krízového štábu Mesta Vrútky č. 3/2020

S účinnosťou od 1.7.2020 otváram prevádzku denných centier seniorov vo Vrútkach.
Mgr. Branislav Zacharides, predseda krízového štábu

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu: Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, Vysunuté pracovisko SSÚD Žilina. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah