Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - byt v bytovom dome

Mesto Vrútky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie zmluvy na predaj predmetu súťaže: byt v bytovom dome. Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete v priloženom dokumente.

 

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny a Rodinné centrum pomoci ponúkajú pomoc

Nadácia Žilinského samosprávneho kraja s Rodinným centrom pomoci bola založená v roku 2018 z iniciatívy predsedníčky kraja Eriky Jurinovej. Od svojho vzniku pomáha znižovať chudobu a sociálne vylúčenie jednotlivcov i rodín. Podporuje ich počas sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdze, a pomáha im nadobudnúť sebestačnosť. Nadácia Vám poradí, pomôže a poskytne podporu. Požiadať o pomoc nie je hanba. Informačný plagát si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 

Oznam o upravených úradných hodinách pre styk s verejnosťou na MsÚ Vrútky v dňoch od 09.11. 2020 do 13.11. 2020

Na základe platných uznesení Vlády SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR budú na MsÚ Vrútky upravené hodiny pre styk s verejnosťou podľa rozpisu v priloženom dokumente.

 

Výsledky druhého kola celoplošného testovania na COVID -19

V dňoch 7.11.2020 - 8.11.2020 bolo v rámci druhého kola celoplošného testovania na ochorenie COVID - 19 na území mesta Vrútky vykonaných spolu 5304 testov (7 odberných miest + Senior). Testov s pozitívnym výsledkom na prítomnosť ochorenia bolo 40. Celková pozitivita za oba dva dni činí 0,75%. Výsledky za obe kolá si môžete pozrieť aj v prehľadnom grafe.

 

Pozvánka na novembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 10.11.2020 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

POZOR! MENIA SA ČASY ODBEROV! - Informácia k druhému kolu celoplošného testovania na prítomnosť ochorenia COVID – 19 na Vrútkach

V celom okrese Martin vrátane mesta Vrútky sa bude konať aj druhé kolo celoplošného testovania na prítomnosť ochorenia COVID – 19. Kompletný zoznam okresov, kde sa bude konať druhé kolo je dostupný na tomto odkaze.

Druhé kolo sa bude konať v sobotu 7.11.2020 a v nedeľu 8.11.2020.

Upozorňujeme občanov, že na základe rozhodnutia Ozbrojených síl SR dochádza ku skráteniu času prevádzky odberných miest a menia sa aj časy odberov nasledovne:

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Pri kontrole vedenia bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme dosiahli nebezpečnú výšku, preto spoločnosť Fuchsfarm, ktorá zastupuje spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., vyzýva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov na predmetnej parcele. Celé znenie výzvy si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Zmena otváracích hodín v Mestskej knižnici Hany Zelinovej

Mestská knižnica Hany Zelinovej bude od 3.11.2020 do 11.11.2020 otvorená od 8.00 do 16.00. Ďakujeme za pochopenie.

 

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Oznam o upravených úradných hodinách pre styk s verejnosťou na MsÚ Vrútky v dňoch od 02.11. 2020 do 06.11. 2020

Na základe platných uznesení Vlády SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR budú na MsÚ Vrútky upravené hodiny pre styk s verejnosťou podľa rozpisu v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah