Stretnutie s Kamilom Peterajom vo Vrútkach

Mestská knižnica Hany Zelinovej v spolupráci s vydavateľstvom IKAR Vás pozýva na literárne stretnutie a autogramiádu so slovenským básnikom a textárom Kamilom Peterajom dňa 19. júna 2013 o 17. h. v sobášnej miestnosti MsÚ.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznam o čiastočnej uzávierke cesty v k.ú.Vrútky

Od 4.6.2013 do 31.7.2013 prebiehajú stavebné práce v úseku cesty I/18, ktorá prechádza aj cez Vrútky, preto treba zvýšiť opatrnosť a taktiež trpezlivosť. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Turčianske slávnosti folklóru

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja poriada 29. ročník Turčianskych slávností folklóru, ktorý sa uskutoční cez víkend 15. - 16. júna 2013 v Múzeu slovenskej dediny - v skanzene v Jahodníckych hájoch v Martine. Viac informácií a podrobný program nájdete v priloženom plagáte.

 

Záverečný účet mesta za rok 2012

MsZ vo Vrútkach dňa 18.6.2012 bude na svojom plánovanom zasadnutí prerokovávať Záverečný účet mesta za rok 2011, ktorý zverejňujeme v sekcii Ekonomika (dokumenty sú umiestnené hneď prvé hore v poradí).

 

Oznámenie o prerokovaní

Obvodný úrad životného prostredia Žilina, úsek odpadového hospodárstva predložil na Obvodný úrad životného prostredia Žilina, úsek EIA/SEA Správu o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

CVČ Domino - podujatia v júni 2013

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac jún 2013. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Dotácie v oblasti športu

Komisia športu a mládeže prerozdelila finančné dotácie v oblasti športu pre rok 2013 nasledovne:
- Turčianske mažoretky - 40 €
- TJ SOKOL Vrútky - 501 €
- SZZP I Vrútky - 70 €
- SZZP II Vrútky - 70 €
- Tenisový klub Vrútky - 247 €
- PVK Vrútky - 1364 €
- OM3KFV - rádioamatéri - 251 €
- FC ŽOS Lokomotíva Vrútky - 871 €
- HK KOMETA Vrútky - 1983 €

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 21.5.2013 o 15:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Oznam o zmene času vývozu komunálneho odpadu

Brantner Fatra s.r.o. oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa zajtra 17.5.2013 uskutoční vo Vrútkach v poobedňajších hodinách.

 

Dotácie v oblasti sociálnych služieb

Sociálna komisia v roku 2013 prerozdelila dotácie v sociálnej oblasti nasledovne:
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých I. Vrútky 600,- €
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých II. Vrútky 800,- €
- Žena v tiesni- občianske združenie 500,-€
- Útulok Dobrý pastier Kláštor pod Znievom, o.z. – 1.500,-€
- Jednota dôchodcov Slovenska – 280,-€
- OZ Bodkáčik pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením – 120,-€
- ILCO, o.z. stomikov z regiónu Turca – 200,-€

 

Syndikovať obsah