Verejná vyhláška - Oznámenie - Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy oznamuje
začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na Zhromaždenie obyvateľov Mesta Vrútky

Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach zvoláva Zhromaždenie obyvateľov Mesta Vrútky k problematike verejného parkovania na území mesta Vrútky – parkovanie na centrálnom parkovisku oproti bloku na Ul. Sv. Cyrila a Metoda č. 4, 6, 8, 10 v zmysle § 11b Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach č. 23/2014, bod I. zo dňa 11.2.2014, ktoré sa uskutoční dňa 12.3.2014 o 18.00 hod. v sobášnej miestnosti Mestského úradu vo Vrútkach.

Verejná vyhláška - Oznámenie - Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy oznamuje

Oznam - skúška sirén

Dňa 14. februára 2014 o 12.00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

 

Pozvánka na februárové zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 11.2.2014 o 10:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy povoľuje časovo obmedzené predčasné užívanie niektorých stavebných objektov a zároveň povoľuje užívanie niektorých objektov stavby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Fašiangy vo Vrútkach

Mesto Vrútky Vás pozýva na podujatie Fašiangy vo Vrútkach
dňa 26. februára (streda) od 13,30 hod. na pešej zóne pri umelom klzisku, moderuje Michal Legíň.
Pre deti v maskách bude pripravená sladká odmena.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

CVČ Domino - podujatia v februári 2014

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac február 2014. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Diaľnica D1 Dubná skala - Turany - oznámenie o zmene

Navrhovateľ, NDS, a.s. so sídlom v Bratislave predložil Ministerstvu životného prostredia SR oznámenie o zmene na úseku diaľnice D1 Dubná skala - Turany. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente. Netechnické zhrnutie je k nahliadnutiu na Mestskom úrade vo Vrútkach.

 

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 16.1.2013 o 15:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Syndikovať obsah