Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta

Mesto Vrútky v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí a VZN o hospodárení s majetkom mesta Vrútky č. 10/2009 v zmysle §9a) ods. 9 písm. c) zverejňuje zámer prenechania nehnuteľného majetku Mesta Vrútky ako prípad hodný osobitného zreteľa. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 29.1.2013 o 15:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Štartuje nové spojenie RegioJet z Martina a Vrútok

Od piatku 18.1.2013 štartuje nové spojenie náväzným autobusom z Martina a Vrútok do Žiliny a ďalej potom vlakmi IC RegioJet do Ostravy, Olomouca, Pardubíc a Prahy a späť. Viac informáci si môžete prečítať v priloženej tlačovej správe.

 

Novoročný koncert

Mesto Vrútky Vás pozýva na Novoročný koncert dňa 13. januára
o 16. hod. v rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa.
Diriguje Viliam Majda, na organe zahrá Oľga Cipciarová.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

Separovaný zber na I. polrok 2013


Zverejňujeme harmonogram separovaného zberu na I. polrok 2013.

 

Vyhlásenie Voľby hlavného kontrolóra mesta Vrútky

Mestské zastupiteľstvo Vrútky v súlade s §18 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje Voľbu hlavného kontrolóra mesta Vrútky, ktorá sa bude konať dňa 29.01.2013 (utorok). Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o stránkových hodinách spoločnosti Byvaterm s.r.o. počas sviatkov 2012

Vážení zákazníci spoločnosti Byvaterm, s.r.o., oznamujeme Vám, že v čase od 27.decembra 2012 do 1. januára 2013 bude spoločnosť Byvaterm, s.r.o. z dôvodu celozávodnej dovolenky uzatvorená. Zamestnanci spoločnosti Vám budú opäť k dispozícii v stredu, 2. januára 2013. S pozdravom Ing. Peter Krkoška, riaditeľ spoločnosti.

 

Oznámenie o zmene vývozu odpadu počas vianočných a novoročných sviatkov


Oznamujeme Vám, že počas vianočných a novoročných sviatkov sa bude uskutočňovať vývoz komunálneho odpadu podľa rozpisu v prílohe.

 

Odpúšťanie vody z Krpelianskej priehrady

Dňa 03.12.2012 o 12:00 - dôjde k odpúšťaniu vody z Krpelianskej priehrady do povodia starého koryta Váhu. Preto vyzývame občanov, aby sa nezdržiavali v čase odpúšťania pri brehoch rieky Váh.

 

CVČ Domino - ponuka záujmovej činnosti na december 2012

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac december 2012. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Syndikovať obsah