Oznam spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. o prijatých opatreniach v súvislosti so šírením koronavírusu (COVID-19)

V spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 10.3.2020 zasadal Krízový štáb, ktorý vydal usmernenia voči vlastným zamestnancom, ako aj voči zákazníkom a klientom spoločnosti. Usmernenia sú dostupné v tomto dokumente.

 

Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu

Vláda SR vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. Platí od štvrtka (12. 3.) od 6.00 h. Uznesenie vlády sa nachádza v priloženom dokumente.

 

Oznam spoločnosti Brantner Fatra o zatvorení zberného dvora a zrušení výkupov papiera a použitých jedlých olejov a tukov

Vážení občania, v rámci preventívnych opatrení súvisiacich s epidemiologickou situáciou bude od 12.3.2020 zberný dvor ZATVORENÝ až do odvolania. Taktiež budú do odvolania ZRUŠENÉ výkupy papiera a použitých jedlých olejov a tukov.
Za porozumenie ďakujeme.
Brantner Fatra s.r.o.
 

Oznam - skúška sirén

Dňa 13. marca 2020 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických sirén“ civilnej ochrany.

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Zverejňujeme usmernenie hlavného hygienika SR pre osoby, ktorým bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení. Usmernenie si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Rozhodnutie predsedu Krízového štábu Mesta Vrútky č. 1/2020

Na základe návrhu Krízového štábu Mesta Vrútky zo dňa 10.3.2020 prijímam nasledovné opatrenia:

 

1. S účinnosťou od stredy, 11.3.2020

 

- nariaďujeme dočasne prerušiť vyučovanie v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vrútky, a zároveň odporúča rovnako postupovať aj v prípade súkromných zriaďovateľov.

 

Termín: do piatka, 13.3.2020 vrátane
(posúdenie možného predĺženia opatrenia sa zrealizuje na zasadnutí krízového štábu v piatok 13.3.2020)

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva v zmysle platnej legislatívy dve nové rozhodnutia o zákaze hromadného podujatia a o karanténe.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva v zmysle platnej legislatívy rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku šíreniu prenosného ochorenia. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - vyhlásenie výberového konania

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, bude predávať nehnuteľnosti (prebytočný majetok) formou výberového konania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka k MDŽ

Pozývame všetky ženy na Hudobno - zábavný program pri príležitosti sviatku MDŽ, ktorý sa uskutoční v kultúrnej sále Kriváň v nedeľu 8. marca 2020 o 16:00 hod. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah