Výluka na trati Remäta - Handlová s náhradnou autobusovou dopravou

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 19. - 20.3.2019 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy v čase 7.30 -12.30 h. na traťovom úseku: Remäta - Handlová. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Beseda na tému Junior - Senior v Mestskej knižnici Hany Zelinovej

V utorok dňa 12.3.2019 sa v Mestskej knižnici Hany Zelinovej konala beseda na tému Junior - Senior. Deti zo základnej školy na ul. M.R. Štefánika si vypočuli príbehy zo života našich seniorov. Prikladáme aj fotky z prehliadky: foto1 a foto2.

 

Obmedzenia na ŽST Vrútky - nákladná stanica v súvislosti so stavebnými prácami

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v období od 18. marca do 31. mája 2019 bude v ŽST Vrútky - nákladná stanica prebiehať prekládka inžinierskych sietí. Počas tohto obdobia nebude možné uvedenú ŽST využívať. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

CVČ Domino - podujatia v marci 2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac marec 2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Pozvánka na besedu s názvom "Senior - Ako sa nestať obeťou trestných činov"

Srdečne pozývame našich seniorov na besedu s názvom "Senior - Ako sa nestať obeťou trestných činov", ktorá sa uskutoční dňa 19. marca 2019 (utorok) o 15:00 hod. v sobášnej sieni Mestského úradu vo Vrútkach. Vstup je zdarma. Bližšie informácie si môžete prečítať v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Dňa 30.3.2019, v čase od 8.00 do 12.00 hod., sa v priestore penziónu LESNÍK (Kolónia Hviezda 141, Martin), budú realizovať platby za nájom poľovného revíru Vrútky pre právnické a fyzické osoby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Výluka na trati Handlová - Remäta s náhradnou autobusovou dopravou

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 12. - 14.3.2019 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy v čase 7.30 -12.30 h. na traťovom úseku: Handlová - Remäta. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 7.3.2019 od 8:30 hod. do 12:30 hod. bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Schválené dotácie na šport, kultúru, školstvo a sociálne veci na rok 2019

V zmysle VZN č. 9/2015 o poskytovaní dotácií boli z rozpočtu mesta schválené dotácie v oblasti športu, kultúry, školstva a sociálnych vecí. Presné rozdelenie si môžete pozrieť v nasledujúcom dokumente.

 

Syndikovať obsah