CVČ Domino - podujatia vo februári 2020

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac február 2020. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Porucha verejného osvetlenia

Oznamujeme občanom Mesta Vrútky, že v mestskej časti Hluchovo, Dolné Vrútky a na Ulici M.R. Štefánika (a priľahlých uliciach napájaných z príslušného rozvádzača) dochádza k výpadkom verejného osvetlenia. Na odstránení predmetných porúch sa intenzívne pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

 

Poďakovanie čitateľom od knihovníčok Mestskej knižnice Hany Zelinovej

Milí čitatelia, ďakujeme Vám za priazeň, ktorú ste nám v minulom roku prejavili. Tešíme sa, že i v novom roku sa budeme spolu stretávať v príjemnej atmosfére našej knižnice. Čaká na Vás mnoho knižných noviniek, ktoré si môžete pozrieť v obrázkovej prílohe: foto1 a foto2. Tešíme sa na Vašu návštevu.
Zuzka a Veronika

 

CVČ Domino - letné tábory

Centrum voľného času DOMINO ponúka letné tábory v lokalite Margita - Ilona. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom letáku.

 

Upozornenie na výskyt vtáčej chrípky na území SR

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin zaslala žiadosť o súčinnosť pri informovaní o výskyte vtáčej chrípky v SR a zároveň informačný materiál k tejto téme.

 

Ples Mesta Vrútky

Srdečne pozývame dňa 31.1.2020 od 19.00 hod. na X. ročník Plesu Mesta Vrútky pod záštitou primátora Mgr. Branislava Zacharidesa. Ak máte záujem o posledné vstupenky kontaktujte: 0908 124 492. Viac informácií si môžete prečítať na plagáte.

 

Platené parkovanie na parkoviskách Mesta Vrútky

Dňom 01.01.2020 vstúpilo do platnosti VZN 8/2019, kde prevádzkovateľom parkovacích miest je Mesto Vrútky. V rámci Mesta Vrútok sú spoplatnené
4 parkovacie zóny s platením státím, kde sú osadené parkovacie automaty.


Doba spoplatnenia:

Pondelok – Piatok v čase od 6:00 – 18:00.

Oznam - skúška sirén

Dňa 10. januára 2020 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických sirén“ civilnej ochrany.

 

CVČ Domino - jarné prázdniny

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu počas trvania jarných prázdnin. Viac informácií si môžete prečítať na informačnom plagáte.

 

Oznam spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.

SSE, a.s. touto cestou oznamuje, že spolupracovníci spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., začínajú vo Vrútkach od 19.12. 2019 vykonávať aktivitu zameranú na prideľovanie poruchových štítkov na odberné miesta, aktualizácie zákazníckych údajov na základe databázy SSE a znižovanie cien za dodávku energií. Viac si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah