Pozvánka na októbrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 29.10.2019 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Oznam o zatvorení mestského úradu

Dňa 22.10.2019 (utorok) bude Mestský úrad Vrútky z technických príčin zatvorený. Ďakujeme za porozumenie. Oficiálne oznámenie nájdete v prílohe.

 

Náhradný vývoz skla

Oznamujeme občanom, že v zmysle časového harmonogramu vývozu separovaného zberu, bude vývoz skla (zvony) z dňa 17.10.2019 zrealizovaný z technických dôvodov v náhradnom termíne v pondelok dňa 21.10.2019.

 

Oznámenie o odstávke pitnej vody - oprava potrubia

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin, oznamuje odberateľom vody vo Vrútkach, že dňa 22.10.2019 (utorok), bude z dôvodu realizácie opravy na vodovodnom potrubí v čase od 8:00 do 15:00 hod., odstavená pitná voda. Rozpis ulíc, ktorých sa bude odstávka týkať: časť ulíc Horná, 1. Čsl. brigády a Nábrežná, ul. Fr. Partizánov, Horná Kružná, Langov dvor, Matušovičovský rad, Nová, Čachovský rad, Južná, Martinská, Sv. Cyrila a Metoda, K. Kalocsaya, Švermova, Železničná, Dielenská Kružná, Ľubochnianska, Komorova, Kmeťova a celé Dolné Vrútky.

Národné dni podpory ekonomiky Slovenska

S podporou Združenia miest a obcí Slovenska prebiehajú od 14. do 20. októbra 2019 Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska, kde je možné sa aktívne zapojiť a kupovať slovenské výrobky. Viac informácií si môžete prečítať na informačnom plagáte.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 25.10.2019 a 28.10.2019 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Burza gramoplatní

V nedeľu dňa 20.10.2019 sa v Turčianskej galérii Martin v čase od 15:00 do 18:00 hod. a konkrétne v Café Gallery uskutoční burza gramoplatní. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom plagáte.

 

Oznam - skúška sirén

Dňa 11. októbra 2019 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických sirén“ civilnej ochrany.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, v zastúpení spoločnosťou PETROSTAV SK s.r.o., Tvrdošín - Ing. Peter Poláčik, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavený úrad 1. stupňa, v zmysle platnej legislatívy, dňa 18.9.2019 žiadosť o vydanie stavebného rozhodnutia na stavbu "10721-Vrútky-Pod Dielec - Rozšírenie NNK". Uvedeným dňom začalo stavebné konanie.

Verejná vyhláška - oznámenie

Stavebník Združenie vlastníkov vodovodu „Vrútky ul. Na Kopanice“, Kozmonautov 3960/31, 036 01 Martin, podal dňa 13.08.2019 na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Vrútky – Ul. Na Kopanice, rozšírenie vodovodu“. Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie.

Syndikovať obsah